Terreinverkenning geslacht Arnold

De stamvader van het geslacht Arnold is PHILIPPUS ARNOLD, welke trouwde te Aken op 6 april 1788 met Maria Josepha Boung  Philippus Arnold wordt voor eerst genoemd als doopgetuige in 1805 te Breda en later tijdens het huwelijk van zijn zoons Johannes Theodorus op 22 augustus 1811, toen zijnde oud 52 jaar, leerlooier, wonende te Luik, gezindte RK.

De beide zoons Johannes Theodorus en Johannes Antonius, beide geboren te Hillensberg in Duitsland eind 18e eeuw trouwde beide in Brouwershaven als Sergeant-Majoor in de 121e Compagnie Kanonniers Kustwacht in garnizoen in Groot Scharendijke en als Sergeant 121 e compagnie Kannonniers. De genealogie vangen dan ook aan bij de beide broers.

De naam ARNOLD is een onverbogen patroniem ontleend aan de van oorsprong Germaanse voornaam Arnold: 'arne' = arend en 'wald' uit het werkwoord heersen (als een arend heersend).

 

De familienaam ARNOLD behoort  tot de veel voorkomende familienamen in Nederland. Uit de Nederlands Repertoria van familienamen van 31 mei 1947 (12e volkstelling) blijkt dat er 763 personen de naam ARNOLD droegen, hoofdzakelijk voorkomende in Zuid-Holland, in Nederland met een totaal aantal inwoners van 9.925.810.

Aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen:

Groningen    5
Friesland  13
Drente    5
Overijssel  23
Gelderland  95
Utrecht  19
Amsterdam 118
Noord Holland  70
Noord Holland (totaal) 188
Den Haag  40
Rotterdam 183
Zuid Holland  60
Zuid Holland (totaal) 283
Zeeland    8
Noord Brabant  97
Limburg  27
Totaal: 763