Arnold

De stamvader van het geslacht Arnold is Philippus Arnold, die trouwde te Aken op 6 april 1788 met Maria Josepha Boung  Philippus Arnold wordt voor eerst genoemd als doopgetuige in 1805 te Breda en later tijdens het huwelijk van zijn zoons Johannes Theodorus op 22 augustus 1811, toen zijnde oud 52 jaar, leerlooier, wonende te Luik, gezindte RK.

De beide zoons Johannes Theodorus en Johannes Antonius, beide geboren te Hillensberg in Duitsland eind 18e eeuw trouwde beide in Brouwershaven als Sergeant-Majoor in de 121e Compagnie Kanonniers Kustwacht in garnizoen in Groot Scharendijke en als Sergeant 121 e compagnie Kannonniers.
Met Philippus Arnold vindt de genealogie van deze familie dan ook aan onder tabblad "Genealogie"
 

Vanzelfsprekend sta ik open voor correcties en/of aanvullingen en uitwisseling van gegevens. Ik ben vooral op zoek naar foto's van voorouders. Dus als u foto's heeft van personen op de website, neem dan s.v.p. contact op.

Mocht u iets bekends zien, aanvullingen (foto’s en anekdotes zijn zeer welkom) of opmerkingen hierover hebben, dan hoor ik dit graag.