Stamreeks van het geslacht Buijze

I.    CRIJN ADRIAANSE

Van beroep visser, ondertrouwd als jongeman van Zierkzee, aldaar op 19 november 1589 NIELE CORNELIS. Kinderen uit het huwelijk:

1. Adriaan, gedoopt Zierikzee 12-12-1593. volgt II
2. Lieven, gedoopt Zierikzee 17-12-1595.  
3. Iman, gedoopt Zierikzee 24-11-1596.  
 

Leefde nog in 1663. Hij woonde toen aan de Oostzijde van de Venkelstraat in Zierikzee. In een schepenakte van 30 maart 1663 werd hij genoemd Iman Crijnsz Beuijs.

4. Dingman, gedoopt Zierikzee 30-07-1600,  
  doopgetuige bij de kinderen 2,3 en 4 waren: Jan Janse, Leneil Hallinck, Maijrke Jans en Niellijken Jacobs.

 

II.  ADRIAAN CRIJNSZOON

Gedoopt te Zierikzee op 12 december 1593, als zoon van Crijn Adriaanse en Niele Cornelis. van beroep visser, overleden voor 1663, huwde te Zierkzee als jongeman op 20 april 1620 met JANNEKEN HUBRECHTSDR., jongedochter van Zierikzee. Blijkens het register van de 100e penning of huisschatting 1651-1658 en 1661 bezat Janneken Huijbrechts in 1651, 1652 en 1653 twee huizen aan de Oostzijde van de Venkelstraat. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Crijn,

gedoopt Zierikzee 12-01-1624

 

2.

Hubrecht,

gedoopt Zierikzee 21-10-1629

volgt III

 

III.  HUBRECHT ADRIAANSZOON

Gedoopt te Zierikzee op 21 oktober 1629, als zoon van Adriaan Crijnszoon en Janneken Hubrechtsdr., overleden Zierkzee voor 30 oktober 1691, van beroep visser, later vermeld als stuurman op een hoeker. (een vaartuig, dat met hoekwant vist, een tamelijk plat gebodemd vissers- en transportvaartuig, breed van boeg en achtersteven, gewoonlijk met twee masten en hoge kajuit aan het achterschip). Hij huwde te Zierkzee op 28 april 1654 met ROCHUSJE BODT, jongedochter van Zierkizee, gedoopt te Zierikzee op 11 november 1629, overleden Zierikzee einde 1691 of begin 1692, dochter van Cornelis Jacobs Bodt (van beroep blokmaker) en Lijsbeth Cornelis. In het familieregister Buijze plaatste dhr de Vos bij Hubrecht Adriaansz. de volgende kanttekening: īn 1663 wordt genoemd Huijbrecht Adriaens Beuijs, gesecht Snack, visser". Blijkens het register van de 100e penning of huisschatting 1651-1658 en 1661  bezat Huibrecht Snack in 1652 en 1653 een huis aan de oostzijde van de Venkelstraat. Op 30 oktober 1691 maakte Rochusje Bodt, ziek zijnde, haar testament. In het testament pre-legateerde zij aan haar dochter neeltje tweehonderd Carolusguldens en het huis aan de Venkelstraat. Aan de jongeste dochter  Geertruijt legateerde zij vierhonderd Carolusgulden en het beste bed.  Kinderen uit het huwelijk:

1. Adriaan geb. Zierikzee ca 1655 volgt IV


IV.  ADRIAAN HUBRECHTSE BUIJZE

Geboren Zierikzee ca. 1655,  als zoon van Hubrecht Adriaanszoon en Rochusje Bodt, varendsgezel, begraven Zierikzee 4 november 1719. Trouwt Zierikzee 26 april 1680 Maatje VAN TRIGT, gedoopt Zierikzee 2. september 1655, begraven Zierikzee 26 oktober1729, dochter van Jacob Danielse van Trigt en Apollonia Marinusse. Kinderen uit het huwelijk:

1.

Rochusje,

ged. Zierikzee 7.3.1683, sterft jong.

 

2.

Apollonia

geb. Zierikzee ca. 1685, overl. Zierikzee 19.7.1724.

 

 

 trouwt Zierikzee 19.5.1711 Adriaan Pietersz Kijn.

3.

Adriaan,

ged. Zierikzee 28.9.1687,

 
 

varende man, tr. Zierikzee 28.4.1716 Loontje Pot.

4.

Jacob,

ged. Zierikzee 2.7.1690,

volgt V

5.

Rochusje,

ged. Zierikzee 10.1.1692.

 

6.

Huibrecht,

ged. Zierikzee 23.8.1693, sterft jong

 

7.

Neeltje,

ged. Zierikzee 15.11.1695, overl. Zierikzee 1752.

 

8.

Huibrecht,

ged. Zierikzee 7.8.1698

 

 

V.     JACOB  BUIJZE,
Gedoopt Zierikzee 2 juli 1690, zoon van Adriaan Hhubrechtse Buijze en Maatje van Trigt, varende man, begraven Zierikzee
29 mei 1761. begraven op het straatpad der St. Lievens-Monsterkerk. Trouwt 1 april 1720 Adriaantje VAN MIEGOM, gedoopt Zierikzee 21 april 1697, begraven Zierikzee 4 mei1762, dochter van Pieter van Miegom en Maatje Jans.
Kinderen uit het huwelijk:

1.

Adriaan,

ged. Zierikzee 16.3.1721

volgt VI

2.

Pieter,

ged. Zierikzee 7.11.1723

 

3.

Marinus,

ged. Zierikzee 18.10.1726, sterft jong.

 

4.

Marinus,

ged. Zierikzee 5.1.1735.

 

 
VI.   ADRIAAN BUIJZE

Gedoopt Zierikzee 16 maart 1721, zoon van Jacob Buijze en Adriaantje van Miegom, overleden tussen 1778 en 1788,

Ondertrouwt Zierikzee 8 februari Maria VAN DER HART, gedoopt Zierikzee 12 juni 1735, begraven Zierikzee 16 maart 1790, dochter van Hendrik van der Hart en Kornelia de Winde. Maria trouwt voor de tweede keer met Mels Cornelisz de Vos. Uit het huwelijk:

1.

Jacob BUIJS,

ged. Zierikzee 28.10.1759, overl. Zierikzee 21.5.1761.

 

2.

Hendrik BUIJSE,

ged. Zierikzee 11.4.1762,

 
  tr. Zierikzee 21.4.1784 Pieternella Verkamme.

3.

Jacob BUIJSSE,

ged. Zierikzee 4.4.1764,

 
  tr. Zierikzee 30.5.1787 Tona de Vries.

4.

Adriaan BUIJSSE

ged. Zierikzee 20.10.1765.

 
5. Cornelia BUIJS, ged. Zierikzee 13.11.1771, begr. Zierikzee 3.12.1771.  
6. Adriana BUIJS, ged. Zierikzee 13.11.1771, begr. Zierikzee  7.12.1771.  
7. Cornelia BUIJS ged. Zierikzee 11.12.1772, begr. Zierikzee 5.5.1773.  
8. Cornelis BUIJSSE, ged. Zierikzee 19.1.1774, volgt VII
9. Adriaantje BUIJSSE, ged. Zierikzee 9.2.1776.  
10 Cornelia BUIJSE, ged. Zierikzee 7.6.1778.  

     

VII.   CORNELIS  BUIJSSE

Gedoopt Zierikzee 19 januari 1774, zoon van Adriaan Buijze en Maria van der Hart, timmerman, overleden Middelburg 18 december 1816. Trouwt voor de eerste maal te Zierikzee 14 augustus 1799 Anna LAROY, geboren Zierikzee 25 april 1773, gedoopt in de Waalse Kerk op 2 mei 1773, overleden Zierikzee 18 juni 1811, dochter van van Jean Le Roy en Christina den Antrekker. Cornelis trouwt voor de tweede maal te Zierikzee op 21 augustus 1811 Lena DE VOS, gedoopt Ouwerkerk 3 mei 1739, overleden Zierikzee 27 oktober 1812, dochter van Johannes de Vos en Willemina Dekker. Cornelis Buijsse trouwt voor de derde maal Zierikzee 14 november 1813 Jelina VAN DER SCHROEF, gedoopt Zierikzee 21 oktoer 1774, overleden Zierikzee 16 december 1817, dochter van Johannes van der Schroef en Sara Soeterbier. Uit het eerste huwelijk:

Uit het eerste huwelijk:

1.

Adriaan BUIJSE,

ged. Zierikzee 21.12.1800,

 volgt VIII

2.

Christina,

ged. Zierikzee 3.10.1802.

 
3. Gijsbregt, ged. Zierikzee 3.6.1804,  
  tapijtwerker, overl. Zierikzee 5.9.1851, tr. Zierikzee 13.7.1825 Tanna Vermeulen, geb. Zierikzee 28.12.1794, overl. Zierikzee 30.11.1861
Uit het tweede huwelijk:
4. Wilhelmina, geb. Zierikzee 23.11.1814, overl. Zierikzee 14.5.1886  

 

VIII.  ADRIAAN BUIJSE,

Gedoopt Zierikzee 21 december 1800, zoon van Cornelis Buijsse en Anna Laroy, kleder- en tapijtmaker, overleden Zierikzee 11 juni 1875. Trouwt Zierikzee 29 juli 1829 Jacomina VERHOEF, geboren Zierikzee 11 januari 1796, overleden Zierikzee 10 april 1854, dochter van Bartel Verhoeff en Elisabeth Schram. Uit dit huwelijk:

1.

Cornelis Jacobus BUIJZE

geb. Zierikzee 31.10.1829,

 

 

overl. Zierikzee 4.10.1867, tr. Zierikzee 20.7.1853 Maatje Karreman

2.

Pieternella BUIJZE,

geb. Zierikzee 3.10.1831

 
 

overl. Zierikzee 9.7.1892, tr. Zierikzee 22.12.1876 Johannes Enzlin

3.

Anna BUIJZE,

geb. Zierikzee 28.3.1834,

 
 

tr. Joseph Pierre Geerinck

4.

Anthonij BUIJZE,

geb. Zierikzee 13.3.1837,

volgt IX.

 

IX.    Anthonij BUIJZE,

Geboren Zierikzee 13 maart 1837, zoon van Adriaan Buijse en Jacomina Verhoef, goudsmid, overleden Zierikzee 11 december 1922. Trouwt eerste maal te Zierikzee op 27 november 1869 Neeltje MONNEE, geboren Zierikzee 7 januari 1839, overleden Zierikzee 4 juli 1872, dochter van Cornelis Monnee en Jacoba Cornelia van der Veke. Anthonij Buijze trouwt voor de teede maal te Duivendijk 3 augustus 1877 Hubrina Tona JONKER, geboren Ellemeet 30 november 1849, overl. Zierikzee 27 september 1914, dochter van Pieter Jonker, melkboer, en Tona Natte. Hubrina Tona JONKER, trouwt eerste  te  Duivendijke 8 juni 1870 Jacob VAN DE PANNE, geboren Kerkwerve 26 januari 1837, melkboer, overleden Duivendijke 23 maart 1876, zoon van Jan van de panne en Cornelia Kloet. Jacob trouwt eerste Kerkwerve 16 juli1858 Elizabeth van der Bijl, geboren Kerkwerve 26 november 1836, overleden Ellemeet 3 juni 1867, dochter van Johannes van der Bijl en Lena Gast. Uit het eerste huwelijk:

1.

Adriaan Cornelis Jacobus

geb. Zierikzee 11.4.1870,

 

 

goudsmid.  tr. Zierikzee Margaretha Sara Vooren, geb. 17.11.1877, 4 kinderen

2.

Jasperina Neeltje Adriana,

geb. Zierikzee 1.7.1872, overl. Zierikzee 2.7.1872.

 

Uit het tweede huwelijk:

3.

Jacomina Catharina,

geb. Zierikzee 25.5.1878,

 
 

overl. Ameronge 2.7.1951, tr. Zierikzee 17.3.1903 Jan Hendrik Adriaan Vooren, geb. Zierikzee 13.7.1878, dir. postkantoor Sassenheim, overl. Leiden 20.6.1943, zn. van Johannes Stoffel Vooren, geb. 19.9.1848, kleermaker, overl. Zierikzee 25.12.1933 en Johanna Alberdina de Mooij, geb. Zierikzee 5.10.1842, overl. 21.6.1924.

4.

Geertruida Catharina,

geb. Zierikzee 24.8.1879,

 
 

overl. Zierikzee 24.3.1935, tr. Zierikzee 18.9.1907 Arij ARNOLD, geb. Zierikzee 4.9.1876, veehandelaar, overl. Zierikzee 26.12.1955, zn. van Johannes Theodorus Arnold, veehandelaar, en Heintje de Haan.

5.

Cornelis Jacobus Leendert,

geb. Zierikzee 21.11.1881, reiziger.

 

Uit het huwelijk van Jacob van der Panne en Elizabeth van der Bijl:

1.

Cornelia Lena, van de Panne

geb. Ellemeet 4.4.1859, in 1880 naar Dreischor

 

Uit het huwelijk van Jacob van der Panne en Hubrina Tona Jonker:

1.

Tona Cornelia van de Panne,

geb. Duivendijk 20.4.1871

 
 

Trouwt

2.

Pieter Jan van de Panne,

geb. Duivendijk 11.6.1872, overl. 20.3.1891

 

3.

Bartel Tonis van de Panne,

geb. Duivendijk 30.1.1874, op 11.11.1885 naar Roermond.