Kwartierstaat BUIJZE

  

Uitgebreid deelkwartierstaat BUIJZE aanvangende met

 

GEERTRUIDA CATHARINA BUIJZE

 

 

Generatie I

1.

Geertruida Catharina BUIJZE, geb. Zierikzee 24.8.1879, overl. Zierikzee 24.3.1935. , tr. Zierikzee 18.9.1907. Arie ARNOLD, geb. Zierikzee 4.9.1876,  (zie deelkwartierstaat ARNOLD) winkelier kruideniers≠ en sigaarwaren in 1914, later veehandelaar, overl. Zierikzee 26.12.1955,

 

1.

Johannes Theodorus ARNOLD, geb. Zierikzee 22.6.1909, overl. Zierikzee 3.2.1918

 

2.

Hendrika ARNOLD, geb. Zierikzee 30.9.1913, overl. Zierikzee  24.12.1961, tr. Zierikzee 4.8.1936, Jacobus Slegt, geb. Zierikzee 15.3.1915, kantoorbediende, overl. Zierikzee 01.01.2001, zoon van Izaak Slegt en Geertje Beye

 

3.

Hubrina Tona Catharina ARNOLD, geb. Zierikzee 10.1.1912, overl. Hellevoetsluis 10.04.2001, trouwt Zierikzee 22.05.1942 met Johan Willem Matthijsse, geb. Barendrecht 12.04.1914, magazijnmeester, zoon van Marinus Leendert Matthijsse en Martina Paulina Hanse

 

4.

Johannes Theodorus ARNOLD,  geb. Zierikzee 21.2.1919, marechausse, chauffeur bij Shell, overl. Rotterdam 1.1.2005, tr. Amsterdam 18.7.1945, Engelina Wilhelmina Grada Lommerse, geb. Leiden 27.5.1921, overl. Rotterdam 24.6.2005, dochter van Peter Albertus Rutgerus Lommerse en Wilhelmina Johanna de Wit.

 

Generatie II

2.

Anthonij BUIJZE, geb. Zierikzee 13.3.1837, goudsmid, overl. Zierikzee 11.12.1922, tr.(1) Zierikzee 27.11.1869 Neeltje Adriana MONNEE, geb. Zierikzee 7.1.1839, overl. Zierikzee 4.7.1872, dr. van Cornelis Monnee en Jacoba Cornelia van der Veke, tr.(2) Duivendijk 3.8.1877

3.

Hubrina Tona JONKER, geb. Ellemeet 30.11.1849, overl. Zierikzee 27.9.1914, tr.(1) Duivendijke 8.6.1870 Jacob VAN DE PANNE, overl. Duivendijke 23.3.1876, wedn van Elizabeth van der Bijl, (tr. Kerkwerve 16.7.1858) geb. Kerkwerve 26.11.1836. Kinderen uit het eerste huwelijk van Anthonij:

 

1.

Adriaan Cornelis Jacobus BUYZE, geb. Zierikzee 11.4.1870, goudsmid. tr. Zierikzee 4.1.1910 Margaretha Sara Vooren, geb. 17.11.1877

 

2.

Jasperina Neeltje Adriana BUYZE, geb. Zierikzee 1.7.1872, overl. Zierikzee 2.7.1872

 

Kinderen uit het tweede huwelijk van Anthonij:

 

3.

Jacomina Catharina BUYZE, geb. Zierikzee 25.5.1878, overl. Ameronge 2.7.1951, tr. Zierikzee 17.3.1903 Jan Hendrik Adriaan Vooren, geb. Zierikzee 13.7.1878

 

4.

Geertruida Catharina BUYZE, geb. Zierikzee 24.8.1879, (zie kwartier 1).

 

5.

Pieternella Cornelia Jacoba BUYZE, geb. Zierikzee 22.9.1880

 

6.

Anthony Johannes BUYZE, geb. Zierikzee 21.11.1881, overl. Zierikzee 24.8.1883

 

7.

Cornelis Jacobus Leendert BUYZE, geb. Zierikzee 21.11.1881, reiziger

 

Kinderen uit het eerste huwelijk van Hubrina en Jacob van de Panne

 

1.

Tona Cornelia van de Panne, geb. Duivendijk 20.4.1871, tr. Zierikzee 12.1.1898 Hendrik van Essen, predikant, van Delfshaven (oud 28 jaar )

 

2.

Pieter Jan van de Panne, geb. Duivendijk 11.6.1872, overl. 20.3.1891

 

3.

Bartel Tonis van de Panne, geb. Duivendijk 30.1.1874, horlogemaker, tr. Zierikzee 1.9.1899 Katholijntje Dina Adriaanse van Zierikzee (oud 24 jaar).

 

Kinderen uit het eerste huwelijk van Jacob van de Panne met Elisabeth van der Bijl:

 

 

Lena Maatje van de Panne, overl. Ellemeet 15.6.1881, 18 jaar ongehuwd

 

 

Johannes Jan van de Panne, overl. Zierikzee 16.1.1895 (34 jaar), tr. Duivendijke 10.5.1889 met Johanna Gaanderse van Duivendijke (oud 28 jaar)

 

 

Cornelia Lena van de Panne, overl Dreischor 16.3.1937 (77 jaar) tr. Noordwelle 21.4.1883 Pieter Jonker van Kerkwerve (25 jaar oud)

 

Generatie III

4.

Adriaan BUIJSE, ged. Zierikzee 21.12.1800, kleder- en tapijtmaker, overl. Zierikzee 11.6.1875, tr. Zierikzee 29.7.1829

5.

Jacomina VERHOEF, geb. Zierikzee 11.1.1796, overl. Zierikzee 10.4.1854.

 

1.

Cornelis Jacobus BUIJZE, geb. Zierikzee 31.10.1829, overl. Zierikzee 4.10.1867, tr. Zierikzee 31.10.1829 Maatje Karreman, geb. Zierikzee 27.1.1828

 

2.

Pieternella BUIJZE, geb. Zierikzee 3.10.1831, overl. Zierikzee 19.7.1892, tr. Zierikzee 22.12.1876 Johannes Enzlin, geb. Brouwershaven 24.5.1844

 

3.

Anna BUIJZE, geb. Zierikzee 28.3.1834, tr. Joseph Pierre Geerinck

 

4.

Anthonij BUIJZE, geb. Zierikzee 13.3.1837, (zie kwartier 2)

6.

Pieter JONKER, geb. Ellemeet ca. 1801, melkboer, Overl. Ellemeet 25.9.1861,  tr. Ellemeet 23.8.1828

7.

Tona NATTE, geb. Elkerzee 29.11.1806, overl. Ellemeet 12.12.1872

 

1.

Tonis JONKER, geb. Elkerzee 1828, overl Elkerzee 25.1.1829 (1 mnd)

 

2.

Tonis JONKER, geb. Ellemeet ca 1833, overl. Renesse 27.7.1908, tr. Ellemeet 18.10.1856 Hendrika Kloet van Kerkwerve.

 

3.

Kaatje JONKER, geb. Ellemeet ca 1832, overl. Zierikzee 8.8.1901, tr. Ellemeet 30.4.1852 Gerrit Kooman van Duivendijke.

 

4.

Leendert JONKER, geb. ca. 1834, overl. Bruinisse 26.12.1889, landbouwer, tr.  Ellemeet 19.4.1871 Adriana de Bruine

 

5.

Adriaantje JONKER, geb. Serooskerke 26.1.1835, overl Zierikzee 24.11.1918, tr. Kerkwerve 13.12.1861 Gerrit van Damme, geb. Kerkwerve 22.2.1839

 

6.

Bartel JONKER, geb. Ellemeet 1836, overl. Ellemeet 28.4.1837 (1 j - 3mnd)

 

7.

Huibregt JONKER, geb. Ellemeet ca 1837, overl. Ellemeet 5.6.1838 (16 mnd)

 

8.

 

 

9.

Pieter JONKER, geb Ellemeet, ca 1856, overl. Zierikzee 15.7.1929 (86 jaar), tr. 2e Duivendijke 29.4.1891 Marietje van ít Hof, tr. 1e Ellemeet 25.9.1867 Maatje den Boer

 

10.

Geertje JONKER, geb. ca 1842, overl. Oosterland 14.3.1872, tr. Duivendijke 20.7.1864 Daniel Viergever.

 

11.

Hubrina Tona JONKER, geb. Ellemeet 30.11.1849, (zie kwartier 3)

 

Generatie IV

8.

Cornelis BUIJSSE, ged. Zierikzee 19.1.1774, timmerman, overl. Middelburg 18.12.1816, tr.(2) Zierikzee 21.8.1811 Lena DE VOS, ged. Ouwerkerk 3.5.1739, overl. Zierikzee 27.10.1812, wed van Jacques Hulst, dr. van Johannes de Vos en Willemina Dekker, tr.(3) Zierikzee 14.11.1813 Jelina VAN DER SCHROEF, ged. Zierikzee 21.10.1774, overl. Zierikzee 16.12.1817, wed. van Johannes van der Boom, dr. van Johannes van der Schroef en Sara Soeterbier, tr.(1) Zierikzee 14.8.1799

9.

Anna LAROY, geb./ged. Zierikzee 25.4/2.5.1773, overl. Zierikzee 18.6.1811. Uit het eerste huwelijk:

 

1.

Adriaan BUIJSE, ged. Zierikzee 21.12.1800, (zie kwartier 4)

 

2.

Christina BUIJSSE, ged. Zierikzee 3.10.1802

 

3.

Gijsbregt BUIJSSE, ged. Zierikzee 3.6.1804, tapijtwerker, overl. Zierikzee 5.9.1851, tr. Zierikzee 13.7.1825 Tanna Vermeulen, geb. Zierikzee 28.12.1794.

 

Uit het derde huwelijk:  

 

1.

Wilhelmina, geb. Zierikzee 23.11.1814, overl. Zierikzee 14.5.1886, tr. Zierikzee 3.12.1845 Daniel Costerus, geb. Zierikzee 31.8.1822

10.

Brakel VERHOEF, ged. Zierikzee 23.11.1768, overl. Zierikzee voor 1802, tr. Zierikzee 11.2.1795

11.

Pieternella SCHRAM, ged. Zierikzee 24.6.1776, overl. Zierikzee 13.7.1839.

 

1.

Jacomina VERHOEF, geb. Zierikzee 11.1.1796, (zie kwartier 5)

12.

Tonis JONKER, geb. Nieuwerkerk ca. 1757, melkboer, overl. Ellemeet 4.11.1818, tr. Elkerzee 17.4.1788

13.

Adriaantje KLOET, geb. Ellemeet ca. 1767, overl. Ellemeet 11.2.1835

 

1.

Bartel JONKER, geb. Ellemeet ca. 1790, tr. Ellemeet 14.10.1820  Jannetje Verseput van Ellemeet (oud 26 jaar)

 

2.

Tona JONKER, geb. Duivendijke ca 1793, overl. Bommeneede 11.1.1862, tr. Leendert Fonteijne van Bommeneede, geb. ca 1776

 

3.

Jannetje JONKER, geb. Ellemeet ca 1796, tr. Ellemeet 20.3.1820 Kornelis Fonce van Serooskerke (oud 34 jaar)

 

4.

Cornelis JONKER, geb. Serooskerke ca 1798, tr.1e Ellemeet  24.10.1829 Jannetje Fonteijne van Kerkwerve (oud 27 jaar) tr. 2e  Ellemeet 16.2.1838 Neeltje Fasol van Noordwelle (oud 24 jaar)

 

5.

Pieter JONKER, geb. Ellemeet ca. 1801, (zie kwartier 6)

 

6.

Jan JONKER, geb. Ellemeet 1807, tr. Ellemeet 18.7.1829 Willemina Dankerse van Dreischor (oud 22 jaar)

14.

Leendert NATTE, geb. ca. 1777, melkboer, overl. Elkerzee 3.4.1834 tr.(2) Brouwershaven 3.4.1816 Grietje FONTEIJNE, geb. Duivendijk ca. 1784, (zij tr. 2e Elkerzee 26.6.1835 Joris Straaijer van Elkerzee (44 jaar oud).vermeld in 1856 als emigrant) tr.(1) Elkerzee 14.2.1805

15.

Kaatje VAN DER KLIPPE, geb. Elkerzee 12.4.1784, overl. Brouwershaven 23.7.1815.

 

1.

Tona NATTE, geb. Elkerzee 29.11.1806 (zie kwartier 7)

 

2.

Huibrecht NATTE, geb. ca 1805, overl. Elkerzee 17.7.1876, tr. 1e Elkerzee 26.6.1830 Adriaantje Verspoor van Elkerzee (31 jaar oud), tr. 2e Elkerzee 19.10.1855 Theodora van Dongen van Brouwershaven, van Brouwershaven (oud 49 jaar)

 

3.

Iman NATTE, overl. Elkerzee 8.12.1816 (oud 6 jaar)

 

4.

Geertje NATTE, geb. Elkerzee ca 1812, tr. 1e Noordwelle 10.12.1832 Adriaan van Valkenburg van Elkerzee (29 jaar oud), tr. 2e Noordwelle 17.7.1848 Marinus van Splunter van Sint Maartensdijk (oud 42 jaar)

 

5.

Leendert NATTE, overl. Elkerzee 9.5.1815 (oud 1 jaar en 6 maanden)

 

6.

Lena NATTE, overl. Elkerzee 5.3.1816 (oud 1 jaar en 4 maanden)

 

Uit het tweede huwelijk:

 

7.

Maria NATTE, geb. Elkerzee ca 1817, tr. Elkerzee 2.8.1845 Marinus Straaier van Elkerzee (oud 31 jaar)

 

8.

Adriaantje NATTE, overl. Elkerzee 24.10.1819 (oud 1 jaar en 6 maanden)

 

9.

Adriaantje NATTE, overl. Elkerzee 26.12.1842 (oud 21 jaar)

 

10.

Krien NATTE, overl. elkerzee 6.12.1841 (oud 17 jaar)

 

Generatie V

16.

Adriaan BUIJZE, ged. Zierikzee 16.3.1721, overl. tussen 1778 en 1788, ondertr. Zierikzee 8.2.1758

17.

Maria VAN DER HART, ged. Zierikzee 12.6.1735, begr. Zierikzee 16.3.1790, tr.(2) Mels Cornelisse DE VOS

 

1.

Jacob BUIJS, ged. Zierikzee 28.10.1759, overl. Zierikzee 21.5.1761

 

2.

Hendrik BUIJSE, ged. Zierikzee 11.4.1762, tr. Zierikzee 21.4.1784 Pieternella Verkamme

 

3.

Jacob BUIJSSE, ged. Zierikzee 4.4.1764, tr. Zierikzee  30.5.1787 Tona de Vries

 

4.

Adriaan BUIJSSE, ged. Zierikzee 20.10.1765

 

5.

Cornelia BUIJS, ged. Zierikzee 13.11.1771, begr. Zierikzee 3.12.1771

 

6.

Adriana BUIJS, ged. Zierikzee 13.11.1771, begr. Zierikzee  7.12.1771

 

7.

Cornelia BUIJS, ged. Zierikzee 11.12.1772, begr. Zierikzee 5.5.1773

 

8.

Cornelis BUIJSSE, ged. Zierikzee 19.1.1774, (zie kwartier 8)

 

9.

Adriaantje BUIJSSE, ged. Zierikzee 9.2.1776

 

10.

Cornelia BUIJSE, ged. Zierikzee 7.6.1778

18.

Jean LE ROY, geb. Mornac sur Seudre ca. 1726 Departement Charente Maritime, Frankrijk. Poorter van Zierikzee 5.5.1755 Den 5 meij 1755 is tot poorter dezer steede aangenomen Jan le Roy, oud 29 jaaren, geboortig Mornac in Ceutres, overl. Zierikzee 27.8.1800, ondertr./tr. Zierikzee 5/22.10.1755 ondertrouw in de Waalse Kerk

19.

Christina DEN ANTREKKER, ged.(nh) Zierikzee 2.11.1736, begr. Zierikzee 14.5.1798

 

1.

Francois LE ROY, geb./ged. Zierikzee 31.7/1.8.1756, schoolmeester, begr. Zierikzee 30.8.1800tr. Zierikzee 16.11.1785 Lena Marinusse, geb. Zierikzee 1752, begr. Zierikzee 5.7.1800

 

2.

Anne LE ROY, ged. Zierikzee 20.8.1758, overl. Zierikzee ca 1761

 

3.

Marie (Mietje) LE ROY, geb/ged. Zierikzee 1/3.8.1760, overl. Zierikzee tussen 1841 en 1842, tr. Zierikzee 20.5.1782 Jan Wiltenburg

 

4.

Jeanne (Janna) LE ROY, ged. Zierikzee 11.7.1762

 

5.

Jacques (Jacobus) LE ROY, geb/ged. Zierikzee 2/7.10.1764, overl. Zierikzee 2.10.1769

 

6.

Jacoba LE ROY, geb/ged. Zierikzee 9/11.5.1766

 

7.

Gijsbrecht LE ROY, geb/ged. Zierikzee 27/28.2.1768

 

8.

Anna LAROY, geb./ged. Zierikzee 25.4/2.5.1773, (zie kwartier 9)

 

9.

Clara Jans LE ROY, geb/ged. Zierikzee 24/29.9.1775, overl. Zierikzee 24.2.1832, o.tr. Middelburg 6.10.1799 Hendrik Baarens, geb. West Souburg

22.

Anthony SCHRAM, geb. Arnhem ca 1733, ondertr.(1) Zierikzee 30.4.1766 Tona HOOSE, ondertr.(2) Zierikzee 11.11.1767

23.

Maatje TELLE, ged. Zierikzee 22.3.1750, overl voor 1813

 

1.

Pieternella SCHRAM, ged. Zierikzee 26.6.1770

 

2.

Lena SCHRAM, ged. Zierikzee 12.1.1772, overl. Zierikzee 22.10.1828, tr. Pieter Vroegop

 

3.

Pieternella SCHRAM, ged. Zierikzee 24.6.1776, (zie kwartier 11)

24.

Thonis JONKER, geb. Oosterland 14.8.1730, tr.

25.

N.N.

 

1.

Tonis JONKER, geb. Nieuwerkerk ca. 1757 (zie kwartier 12)

26.

Bartel Cornelis KLOET, ged. Serooskerke 16.5.1707, ondertr. Serooskerke 10.5.1743

27.

Jannetje WOLFERTS, geb. Elkerzee ca. 1715

 

1.

Wolfert KLOET, geb. Ellemeet ca 1756, overl. Serooskerke 30.6.1821, tr. Kaatje van Splunder, overl. Serooskerke 27.10.1811, geb. Brouwershaven ca 1766

 

2.

Adriaantje KLOET, geb. Ellemeet ca. 1767 (zie kwartier 13)

28.

Hubrecht Florisz. NATTE, overl. Kerkwerve 8.2.1823, ondertr. Ellemeet 7.3.1771

29.

Geertje Simonse VAN KRAAIJENSTEIN

 

1.

Leendert NATTE, geb. ca. 1772, (zie kwartier 14)

 

2.

Simon NATTE, geb. Ellemeet ca 1774, overl. ellemeet 3.2.1854, tr. Maria Kloet geb. Kerkwerve ca 1789

30.

Iman Janse VAN DE KLIPPE, tr.

31.

Tona DE JONG

 

1.

Philip VAN DE KLIPPE, , geb. elkerzee ca 1780, overl. elkerzee 7.1.1847, tr. Willemina Quant, geb. Brouwershaven ca 1787, overl. Elkerzee 26.1.1870 (83 jaar oud)

 

2.

Kaatje VAN DER KLIPPE, geb. Elkerzee 12.4.1784, (zie kwartier 15)

 

Generatie VI

32.

Jacob BUIJZE, ged. Zierikzee 2.7.1690, varende man, begr. Zierikzee 29.5.1761, tr. 1.4.1720

33.

Adriaantje VAN MIEGOM, ged. Zierikzee 21.4.1697, begr. Zierikzee  4.5.1762

34.

Hendrik VAN DER HART, tr.

35.

Kornelia DE WINDE

36.

Francois LE ROY geboren vermoedelijk Mornac sur Seudre (F), tr.

37.

Marie N.N

38.

Jacobus Jacobszn. DEN ANTRECKER, ged. Zierikzee 7.1.1703, overl. Zierikzee 24.5.1747, tr. Zierikzee 23.5.1730

39.

Johanna Gijsbrechts DE JONGHE, geb/ged. Zierikzee 18/20.1.1704, tr.(2) Maarten VAN DEN ABEELE

48.

Marinus Thonisz. JONKER, ged. Elkerzee 31.7.1689, overl. Oosterland ca. 1768, tr.

49.

Neeltje Lievens DE GRAVE, overl. Oosterland tussen 1759 en 1762

52.

Cornelis Jobse KLOET, geb. Kerkwerve, gedoopt Elkerzee 6.8.1684 geref. Belijdenis Serooskerke 24.3.1709, tr.(1) Jannetje JANS, ondertr./tr.(2) Elkerzee/Serooskerke 27.6/25.7.1708

53.

Pieternella Jans VAN DAMME, ged. Ellemeet 29.4.1685. geref. belijdenis Serooskerke 24.03.1709

54.

Wolferts JANSE, ged. Serooskerke 28.6.1682, tr. Serooskerke 3.5.1712

55.

Adriaantje Kornelisse DONKER, geb. Kerkwerve ca. 1685. Op 21.3.1723 met attest van Serooskerke naar Elkerzee

56.

Florus Pieterse NATTE, tr

57.

Adriaantje Adriaanse VAN DEN HOEK

 

Generatie VII

64.

Adriaan Hubrechtse BUIJZE, geb. Zierikzee ca. 1655, varenseman, begr. Zierikzee 4.11.1719, tr. Zierikzee 26.4.1680

65.

Maatje VAN TRIGT, ged. Zierikzee 2.9.1655, begr. Zierikzee  26.10.1729

66.

Pieter VAN MIEGOM, tr

67.

Maatje JANS

76.

Jacobus Daniels DEN ANTREKKER, ged. Zierikzee 17.6.1659, overl. Zierikzee tussen 1714 en 1715, tr. Zierikzee 11.6.1697

77.

Janna Pieters LEENDERSE, geb. Zierikzee ca. 1670

78.

Gijsbrecht Gijsbrechtse DE JONGHE, ged. Zierikzee 11.9.1668,  kastelein in de herberg "de Faem" in de Meelstraat, was pachter van de belastingen op sterke drank, werd in die funktie bij een arrestatie van een dranksmokkelaar doodgestoken , overl./begr. Zierikzee 8/12.11.1716, tr. Zierikzee 18.11.1694

79.

Christina Abrahamsdr. VERBRUGGE, ged. Zierikzee 4.11.1670, begr. Zierikzee 24.1.1724

96.

Tonis Hendriksz JONKER, tr

97.

Elisabeth TONIS

98.

Lieven DE GRAAF, ged. Bruinisse 19.8.1676, tr. Noordgouwe 12.8.1698

99.

Adriana DE VOGEL, ged. Zonnemaire 8.11.1676

106.

Jan VAN DAMME, overl. Elkerzee na 1705, tr.(2) Elkerzee 1705 Trijntje JANS, tr.(1)

107.

Cornelia CORNELISDR., overl. voor 1705

108.

Jan WOLFERTSE, landman, tr. Serooskerke 8.6.1673

109.

Claartje Abrahams DAMME

110.

Cornelis DONKER, tr. N.N.

112.

Pieter Hubrechtse NATTE, geb. ca. 1696, tr

113.

Marijntje YMANS

 

Generatie VIII

128.

Hubrecht Adriaans BEUIJS, ged. Zierikzee 21.10.1629, visser, stuurman op een hoeker, overl. Zierikzee ca. 1691, tr. Zierikzee 28.4.1654

129.

Rochusje Cornelisse BODT, ged. Zierikzee 11.11.1629, overl. Zierikzee tussen 11.1691 en 1692

130.

Jacob Danielse VAN TRIGT, tr

131.

Apollonia MARINUSSE

152.

Daniel Lucasz. DEN AENTREKKER, ged. Zierikzee 19.10.1608, hovenier, ondertr. Zierikzee 3.8.1631

153

Neeltje MARINUSDR., geb. Zierikzee ca. 1613, begr. Zierikzee 2.12.1709

154.

Pieter LEENDERSE geboren vermoedelijk Noordgouwe, ondertr. Zierikzee 4.4.1666

155.

Huijgjen HUBRECHTSDR., ged. Zierikzee 24.9.1643

156.

Gijsbrecht CORNELISSE (gezegd Commegijs), geb. Leksmond ca. 1620, varende man, werd Poorter Zierikzee 30.10.1758, overl. Zierikzee 3.12.1677, tr. Zierikzee 21.5.1652

157.

Jacomijntje BOEIJE, geb. Nieuwerkerk ca. 1620, overl. Zierikzee 11.1678, tr.(2) Zierikzee 30.8.1678 Lieven Aalbrechtse SCHOONBEEKE

158.

Abraham VERBRUGGE, ged. Zierikzee 24.9.1646, glazemaker, begr. Zierikzee 13.11.1701, tr. Zierikzee 9.6.1669

159.

Catharina Anthoniusdr. VAN DORTMONT, geb. Oegstgeest 19.10.1644, overl./begr. Zierikzee ca. /13.4.1693 begr. in de St Lievens Monsterkerk

192.

Heyndrik JONKER, tr N.N.

196.

Boudewijn DE GRAVE, geb. ca. 1630, tr.(1) Jacomijntje Joost IN DE BOGAERT, tr.(2) Bruinisse 20.2.1663

197.

Jannetje PIETERS

198

Leendert DE VOGEL, tr.

199.

Cornelia WINTERS

212.

Abraham DAMME, tr. N.N

218.

= 212 Abraham DAMME, tr. N.N

224.

Huybregt Pieters NATTE, tr.(1) Aarjaantje LEENDERTS, tr.(2) Ellemeet 7.5.1694

225.

Maatje PIETERS jd van Ellemeet

 

Generatie IX

256.

Adriaan Crijnsz BEUIJS, ged. Zierikzee 12.12.1593, visser, tr. Zierikzee 20.4.1620

257.

Janneken HUBRECHTSE jd van Zierikzee

258.

Cornelis Jacobsz BODT, ged. Zierikzee 31.1.1599, blokmaker, overl. Zierikzee 1.1648, tr. Zierikzee 14.8.1623

259.

Lijsbeth CORNELISSE, tr.(2) Zierikzee 27.10.1609 Marinus CORNELISZ

304.

Lucas Jansz (DEN AENTRECKER), geb. Bergen op zoom ca. 1570, hovenier te Zierikzee, ondertr.(1) Zierikzee 13.12.1592 jd van Zonnemaire op 13.01.1603 geadmitteerd burger van Zierikzee Maijchen Jacobs MERKELMANS, overl. Zierikzee voor 30.9.1605, ondertr.(2) Zierikzee 4.10.1605

305.

Josijntje JANS, geb. Asseneede ca. 1570. zij is wed. geboren Asseneede in Vlaanderen

306.

Marinus CORNELISZ, tr. Zierikzee 27.10.1609

307.

Maeijcken PYETERS

310.

Hubrecht JANSEN, ged. Zierikzee 26.7.1598, tr. Zierikzee 14.2.1634

311.

Maeijken OOLE, ged. Zierikzee 13.10.1596

314.

Jacob BOEIJE, ged. Zierikzee 7.4.1591, tr. Nieuwerkerk ca. 2.1611

315.

Petronella Cornelisse SECKBOLLE jd van Nieuwerkerk

316.

Daniel Abrahamsz VERBRUGGE jm van Haamstede, glazemaker, tr.(2) Zierikzee 9.1661 Helena VAN DORTMONT, tr.(1) Zierikzee 16.5.1645

317.

Christijntje VAN DER WILLIGEN, ged. Zierikzee 23.11.1625

318.

Anthony VAN DORTMONT, ged. Amsterdam 28.5.1599, baljuw en schout Baljuw en schout van de Vrije Heerlijkheid van Oegstgeest, overl. Oegstgeest 6.3.1654, tr. Purmerend 11.5.1636

319.

Adriana VAN THETTERODE, geb. Leiden tussen 1609 en 1615, overl. Leiden 28.12.1658

382.

Jan Simonsz DE GRAVE, geb. Oosterland ca. 1606