Afstamming Familie Buijze van Adriana van Tetrode

 
Clara van Sparwoude  (1530-1615) huwde in 1556 met Mr. Arend Franckz van der Meer (1530-1696), raad en secretaris van Delft en Hoogheemraad van Delfland. Zij woonden in Delft. Hun huwelijk bleef kinderloos. Clara deed veel liefdadig werk.

 

Clara, die zeer vermogend was, maakte in 1598  haar testament en vulde dit in 1602 en 1601 aan met codicillen. Naast legaten voor liefdadige doeleinden., legateerde zij jaaruitkeringen aan familieleden en hun nakomelingen. Hierbij noemde zij als eerste de drie kleinkinderen van haar halfbroer Adriaens Jansz (gezegd) Van Tettrode). Een van deze drie kleinkinderen was haar achterneef Adriean Hendrixzn vaa Tetterode (1580-1625), de latere burgemeester van Leiden. Clara bepaalde tevens dat de uitkering bij overlijden van de een op de ander zou overgaan tot in het oneindige zolang er wettige nakomelingen van de legatarissen in leven zouden zijn. 

De relatie van de familie Buijse met het Fonds Clara van Sparwoude loopt via het legaat Van Tetterode. 

De jaaruitkering van het legaat bedroeg aanvankelijk F 600,--, doch daalde allengs door de toename van het aantal rechthebbenden. In 1923 werd besloten tot liquidatie van het fonds. Bij de liquidatie van het fonds bedroeg de jaarrente van de toen levende Buijse-generatie slechts F1,04.

 

Adriaen Jansz.

Halfbroer van Clara Jansdr. Van Sparwoude., zijn zoon:

 

Hendrick  Adriaenssz van Tetrode (1549-1597)

Schilder, Woonde sinds 1569 in Leiden. Trouwt 1571 met Adriana Jansdr. Van Brouckhoven (1545/55-1615). Drie kinderen, onder wie:

 

Adriaen Hendricx van Tetrode (1580-1625)

Werd Burgemeester van leiden. Trouwt 1609 met Adriana Burchgraeff, overleden Leiden 1653. Hierbij vijf kinderen, onder wie:

 

Adriana van Tetrode (overl. 1658)

Trouwt 1636 met Antoni van Dortmont (1599-1654), geboren te Amsterdam, hij was in 1646 baljuw en schout van de Vrije Heerlijkheid Oegstgeest. Negen kinderen, onder wie:

 

Catharina van Dortmont (1644-1693)

Trouwt Amsterdam 1669 met Abraham Verbrugge (1646-1701) glazenmaker te Zierikzee. Woonden van 1675 tot 1686 te Leiden, dan enige tijd te Amsterdam em later weer in Zierikzee. Zeven kinderen, onder wie:

 

Christina Verbrugge (1670-1744)

Trouwt 1694 te Zierkizee met Gijsbrecht de Jonge (1668-1716) herbergier, kastelein in “de Faam”in de meelstraat te zierkizee, tevens pachter van de belasting op sterke drank. Twaalf kinderen, onder wie:

  

Johanna (Anna) de Jonge (1704 - ?)

Trouwt 1730 te Zierikzee met Jacob den Antrekker (1726-1798), Meester bakker te Zierikzee. (Nieuwe Bogerdstraat), (zie verder kwartierstaat Buijze). Vier kinderen, onder wie.

 

Christina den Antrekker (1736-1789)

Trouwt 1755 te Zierikzee met Jean le Roy (1726-1798), meester Hoedenmaker te Zierikzee, Hij was afkomstig van Mornac sur Seudre (Frankrijk), negen kinderen, onder wie:

 

Anna le Roy (1773-1811)

Trouwt 1799 te Zierkzee met Cornelis Buisse (1774-1816) Drie kinderen:

·        Adriaan Buijse (1800-1875)

·        Christina Buijse (1802-1835)

·        Gijsbregt Buijse (1804-1851)