Terug naar blad: Allerlei

Rockanje rond de jaren 1862-1871

Een uitvoerige beschrijving van ons land van de 19e eeuw, toen het ca. 3.3 miljoen inwoners telde (1860), is beschreven in "Het koninkrijk der Nederlanden" door J.L. Terwen (1813-1873). Naast de grote steden wordt in dit boek  nog bijzonderheden verteld over ruim 2000 dorpen en steden. Zo ook over Rockanje waar de familie Korevaart woonde vanaf 1755.

"Ten zuiden van Oostvoorne vindt men de gemeente Rockanje, met 1460 van den landbouw en veeteelt levende inwonders; het dorp is klein , en bezit eene kleine kerk zonder orgel; de toren is tamelijk hoog.

Eene merkwaardigheid te dezer plaatse is het meertje de Waal, dat de eigenschap bezit , om al wat men in werpt met eene steenkorst te overdekken, waarvan in ons vaderland geen tweede voorbeeld gevonden wordt."

 

Algemene informatie Rockanje 1867
Rockanje telde in 1867, 1430 inwoners, er werden in 1867 , 69 kinderen geboren, 14 huwelijken afgesloten en er stierven 11 volwassen personen en 34 kinderen onder de 5 jaar. Daarnaast werden er 2 kinderen levenloos geboren.