Terug naar blad: Allerlei

Familiewapen en zegels Corevaar

Op de grafsteen van de vrouw van Jacob Adriaense Corevaar (zie IIIc) in de kerk in Ottoland uit 1648 staan twee wapens, waarvan het tweede wapen met 3 spaden (2-1) waarschijnlijk van haar man (Jacob Adriaense Corevaar) is. Dit wapen is afgebeeld in figuur 1. Fred geeft aan dat hij de grafsteen zelf slechts half (de onderste helft inclusief het tweede wapen) heeft kunnen zien omdat deze voor de andere helft onder het plankier, waar de kerkbanken op staan, ligt. Echter bij de renovatie van de kerk in 1985 in zijn geheel gezien

Figuur 1: Wapen op grafsteen in de kerk Ottoland


  

Het boek “Genealogische en Heraldische merkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuidholland” van Bloijs van Treslong Prins, dat grafzerken uit Zuid Hollandse kerken beschrijft, zegt over deze steen (blz 270) :

 “8 Wapen: drie botten (visschen) (2 en 1) staande.  HIER LEYT BEGRAVEN EMMIGHEN ADRIAN TONIS BOTH HUYSVROUW VAN JACOB ADRIAENSE COREVAAR OUDT 66 IAREN IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN DEN 2 SEPTEMBER 1648. wapen: drie spaden (2 en 1) met de stelen naar boven. ENDE HAAR DOCHTER GRIETGHEN JACOBS DE HVISVROUE VAN GERRIT PIETERSE OUD 39 IAREN IS IN DEN HERE ONTSLAPEN DEN 28 JANVARI 1652

Een familielid uit Wijngaarden heeft B.L.C. Genealogisch Bureau in Oosterhesselen gevraagd of hen een wapen van de Korevaars bekend was. Daar is toen het volgende uitgekomen. “Het is met meer dan aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan te nemen dat het wapen met de drie spaden inderdaad bij uw familie hoort. ..... Het familiewapen wordt overigens door meerdere personen met de naam Korevaar gevoerd. ..... Wapen beschrijving (blazoenering) : Van zilver met 3 schoppen van zwart, verdeeld 2 en 1. Helmteken: een zwarte schop. Helmkleden: zilver (grijs) en zwart. In de heraldiek wordt onderscheid gemaakt tussen een spade en een schop. De spade heeft een puntige onderkant en de schop is recht. Veelal wordt dit landbouwwerktuig aangetroffen in boerenwapens. Ze zijn het kenteken van het oude recht van de schop (spade), waardoor de voorvaderen hun verworven landbezit hebben verkregen en vergroot. Bron: grafsteen in de kerk van Ottoland.”  Verdere navraag bij dit genealogisch bureau leerde dat zij geen afbeelding van de grafsteen uit de kerk in Ottoland hebben, maar dat uit de wapen beschrijving het wapen, heraldisch verantwoord, is geschilderd.

Wapenzegels:

Onderzoekingen op het Centraal Bureau voor Genealogie, afdeling HERALDIEK in den Haag hebben drie wapenzegels opgeleverd. De eerste is die van A. Koorevaar, president schepen van Molenaarsgraaf op 10.2.1785. Hij voerde het waarschijnlijk alleen uit hoofde van zijn functie, een wapen met een leeuw en als helmteken een uitkomende leeuw. Een lakafdruk van zijn zegelring met dit wapen is in de portefeuille Holland 3890, gemerkt "oefening in den wapenhandel 1871 I" in het rijksarchief in den Haag. Fred heeft  de lakafdruk op dit document bekeken, maar het is erg verweerd en ik kon er niets op herkennen. Deze A. Koorevaar, alias Arien Janszn Korevaar leefde van 25.8.1720 tot 25.2.1807 en tekende als secretaris van Molenaarsgraaf de gaarders boeken aldaar voor trouwen van 10.11.1780 tot 13.12.1790 en die voor begraven van 6.10.1780 tot 24.5.1791. (zie VIIc)

figuur 2: lakzegelafdruk “Korevaar” in collectie Steenkamp-Damstra

 

 

 

De tweede wapenzegel is gevonden in de collectie Steenkamp- Damstra (origineel Collectie Deventer 1929). Deze collectie bestaat uit allerlei lakzegel afdrukken op kaartenbak kaartjes. Het wapenzegel, dat daarin onder de naam Korevaar te vinden is, is afgebeeld in figuur 2.

 figuur 3: lakzegelafdruk “Korevaar” in collectie Halwassa

 

 

Het derde gevonden wapenzegel is gevonden in de collectie lakzegels Halwassa nr. 18. Deze collectie bestaat uit multimappen met daarin bladen waarop 20 tot 25 lakafdrukken geplakt zijn De bladen zitten in plactic hoezen. Daarin is in map 18 onder de naam Korevaar het wapenzegel gevonden dat is afgebeeld in figuur 3.

 

Van beide laatste wapenzegels is verder niets bekend. Alleen dat ze onder de naam Korevaar in beide genoemde collecties in het Centraal Buro voor Genealogie voorkomen. We weten niet welke Korevaar’s deze zegels gebruikt hebben en of zij dat uit hoofde van een ambt deden en zo ja, welk ambt dan ?

Al het bovenstaande leidt er toch toe dat de Corevaar’s waarschijnlijk inderdaad een wapen gevoerd hebben en wel, dat met de drie spaden of schoppen geweest. Let op de verdeling van de spaden, op de grafsteen is die 1-2 (1 boven en twee beneden), alhoewel de tekst van Bloijs van Treslong zegt 2-1, en op beide zegelafdrukken is hij ook 2-1. De vorm van de spaden is ook een onderwerp van discussie. Boven genoemd is de spade als werktuig om land te ontginnen. De vorm met omhoog komende zijkanten, zoals die met name op de lakzegels staat doet sommigen ook denken aan een schop waarmee o.a. door bakkers en molenaars koren verplaatst werd. De grafsteen is waarschijnlijk ouder dan beide lakzegels. Het staat ook nog steeds niet vast of het een familiewapen is dat door alle Corevaars gevoerd mocht worden of dat het slechts door een (enkele) Corevaar(s) uit hoofde van hun ambt mocht worden gevoerd. Het kan ook nog steeds dat het geen familiewapen maar eerder een groeps- of beroepswapen is geweest. Dit laatste zou dan ook kunnen verklaren waarom dit wapen niet meer gevoerd wordt.