Corevaar - Korevaar - Korevaart

De oudst bekende informatie gaat over Adriaen Adriaense Coorenvaeyer, die in Hoornaar op vijftig jarige leeftijd op 10 januari 1565 getuige is bij de verkoop van 5 mergen, 5 hont lant op Hoornaer. (Zie verder  "Terreinverkenning".) We kunnen aannemen dat alle personen met de naam Korevaar, en alle varianten daarop, afstammelingen zijn van deze Adriaen Adriaense Coorenvaeyer.

Vanzelfsprekend sta ik open voor correcties en/of aanvullingen en uitwisseling van gegevens. Ik ben vooral op zoek naar foto's van voorouders. Dus als u foto's heeft van personen op de website, neem dan s.v.p. contact op.

Mocht u iets bekends zien, aanvullingen (foto’s en anekdotes zijn zeer welkom) of opmerkingen hierover hebben, dan hoor ik dit graag.


Wat kunt u onder de verschillende tabbladen vinden over de familie 
Corevaar - Korevaar - Korevaart?