Stamboek voor schepelingen 19e eeuw van de Koninklijke Marine

Van ieder persoon die in de 19e eeuw dienst heeft genomen bij de Koninklijke Marine zijn alle gegevens tijdens zijn loopbaan opgeschreven in een stamboek. Zo ook voor JOHANNES VAN DER VELD

Johannes van der Veld is in 1869 te Den Helder ingeschreven voor de Nationale Militie onder nummer 163. Zijn stamboek nummer is 7746.

Signalement bij in diensttreding luidt:

- lengte  : 1 el, 4 palm, 8 duim en 5 streep
- aangesigt  : ovaal
- neus  : spits
- mond  : gewoon
- kin  : rond
- haar  : blond

In dienst 9 september 1864 te Amsterdam aangenomen als Jongen voor de tijd van 10 jaren integaan op 7 juni 1866, voor de rol van Z.M. wachtschip te Amsterdam en gedetacheerd op de Kanonneerboot te Leijden. Aangenomen ingevolge 30 september 1864 onder nr: 26.

Dienstverband:

Eremedailles:

Johannes van der Veld is op 16 april 1893 ontslagen, onder toezegging van pensioen, wegens in, doch niet door de dienst ontstane lichaamsgebreken. Deze zijn: kanker inde maag - lichaamszwakte - bloedarmoede. Voortdurend geheel buiten staat, enzovoort 18 maart 1893. Bij Koninklijke Besluit op 23 mei 1893 is aan hem met ingang van 16 april 1893 een pensioen toegekend van 495 gulden per jaar.

 

Bevorderingen:

01-07-1865: ligtmatroos 31-03-1880: matroos 1e klas
16-09-1867: matroos 3e kals 01-11-1880: kwartiermeester
01-04-1872: matroos 2e klas 11-07-1883: bootsmanmaat
03-04-1872: matroos 3e klas 25-10-1883: matroos 1e klas
01-09-1975: opgenomen in het vaste korps schepelingen 01-01-1888: opgenomen in het vaste korps schepelingen
15-09-1875: matroos 1e klas 11-10-1889: kwartiermeester
16-09-1878: kwartiermeester 16-07-1890: bootsmansmaat

Vanaf 1 november 1892 opgenomen in het V.K. dek en onderofficieren.

Johannes heeft verschillende reizen naar de Oost-IndiŽ en West IndiŽ gemaakt op verschillende schepen van Zijne Majesteit. Volgens het stamboek is Johannes vele malen overgeplaatst op verschillende schepen, maar het grootste deel van zijn diensttijd heeft Johannes gevaren op Z.M. Wilelmsoord en Z.M. van Speijk.