Parenteel van Anna van der Veld en Jacob Harel 

De familienaam HAREL behoort niet tot de veel voorkomende familienamen in Nederland. Uit de Nederlands Repertoria van familienamen van 31 mei 1947 (12e volkstelling) blijkt dat er geen personen de naam HAREL droegen in Nederland met een totaal aantal inwoners van 9.925.810.

Een parenteel is in generaties gerangschikte opgave van de wettelijke kinderen van een bepaald ouderpaar, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Bij het nummeren van een parenteel krijgt het oudste paar als 1e generatie het Romeinse cijfer I. Van die generatie wordt dit paar nummer 1, dus I De kinderen van dit paar krijgen het generatienummer II en een volgnummer, bijv. het eerste kind II.1 en II.2, en het eerste kleinkind het nummer III.1.1 en III.2.1. enz.

I   ANNA VAN DER VELD

Gedoopt Rotterdam 26 december 1665, doopgetuige Boudewijn Jaspers en Anneke Jacobs (ouders moederszijde), dochter van Leendert Lourense van Lolmo en Tanneke Boudewijns, (zie genealogie van der Veld)


 
Onderdeel van een bladzijde uit de doopregister van de toenmalige kerkelijke register van Rotterdam van de doop van Anneken op zaterdag 26 december 1665.

 

Ondertrouwakte van 4 juli 1688 met aan de zijkant de trouwdatum uit de kerkelijke register van Rotterdam. Jacob Havel en Anna van der Veldt.

Anna is begraven Rotterdam 16 mei 1748, als weduwe en wonende aan de Kaasmarkt, eijgen kelder (15,80 gulden), drie meerder jarige kinderen. Trouwt Rotterdam 21 juli 1688 (angetekent Rotterdam 4 juli 1688) als j.d. van Rotterdam, wonende achter de Franse kerk met Jacob Harel, j.m. van Rotterdam, wonende te Leuvehaven, gedoopt Rotterdam 24 mei 1664, wijnhandelaar, brandewijn, brander, overleden Rotterdam tussen 1708 en 1716 (testament Anna 14 november 1716, als weduwe Harel), zoon van Isaac Jansse Harel en Pietertje Jan Geeris. (Isaac Jansse Harel, j.m. van Rotterdam, won t Hang trouwt Rotterdam 12 augustus 1659 met Pietertje Jans Gheens van Delfshaven, wonende Nieuw Hooft). Uit het huwelijk:

1.

Helena,

ged. Rotterdam 4.10.1689, begr. 27.10.1689

2.

Leendert,

ged. Rotterdam 10.12.1690,

volgt II.1

3.

Jan,

ged. Rotterdam 19.2.1693, jong overl.

 

4.

Jan,

ged. Rotterdam 10.2.1694, jong overl.

 

5.

Petronella,

ged. Rotterdam 18.2.1695,

volgt II.2

6.

Anna,

ged. Rotterdam 10.5.1697,

volgt II.3

7.

Jan,

ged. Rotterdam 20.3.1699, begr. 21.4.1699

 

8.

Jan,

ged. Rotterdam 31.3.1700, begr. 8.6.1702

 

9.

Jean,

ged. Rotterdam 9.6.1701,

 

10.

Debora,

ged. Rotterdam 2,9,1703, begr. 6.4.1723 als j.d. grote kerk,

11.

Isaac,

ged. Rotterdam 12.5.1705, begr. 12.7.1707

12.

Jacoba,

ged. Rotterdam 2.6.1706,

13.

Catharina,

ged. Rotterdam 8.7.1707, begr. 21.7.1707, Brouwerij Posthoorn.

14.

Isaac,

ged. Rotterdam 9.9.1708, begr. Rotterdam 7.11.1708

 

II.1   LEENDERT HAREL

Gedoopt Rotterdam 10 december 1690, zoon van Jacob Harel en Anna van der Veld, Wijnhandelaar, brouwer, Hij was brandmeester 1743-1748, Brandersgilde 1733-1758, begraven Rotterdam 27 mei 1785, twee meerderjarige kinderen. Hij erft van zijn vader (testament 14.11.1716) een koperen disteleer, ketel met haar slangen, kuijper en winkelgereedschappen. Trouwt Rotterdam 20 mei 1720 (ondertrouwd 5 mei) dan wonende Leuvehaven, Elisabeth Spanjaart, (Spanjerts) j.d. wonende te Bij t Gemeenelandhuijs, gedoopt Rotterdam (Lijsbeth Spanjerts) 26 december 1694, begraven Rotterdam 24 juli 1761, grote kerk, eijgen graf, Leuvehaven Oost-Zij aan het eind, drie meerderjarige kinderen, dochter van Govert Spanjerts/Spanjaart en Mayke de Lepelaer. Uit het huwelijk:

1.

Jacoba,

ged. Rotterdam 3.6.1721,

volgt III.1.1

2.

Marija,

ged. Rotterdam 22.10.1723

 

3.

Anna,

ged. Rotterdam 22.1.1726,

 

4.

Debora,

ged. Rotterdam 14.9.1728,

volgt III.1.2

5.

Jacob,

ged. Rotterdam 18.2.1731

 

6.

Govert,

ged. Rotterdam 26.11.1733, begr. 30.9.1734,

 

7.

Pietronella,

ged. Rotterdam 19.8.1736,

volgt III.1.3

 

II.2   PETRONELLA  HAREL
Gedoopt Rotterdam 18 februari 1695, dochter van Jacob Harel en Anna van der Veld, begraven Rotterdam 28 oktober 1765, grote kerk, eijgen kelder, Zuid Blaak bij M. Turent. Trouwt Rotterdam 25 juli 1723 (ondertrouwd 11 juli 1723) Jan Radijs, van Amsterdam, wonende t Haringvliet. In 1730 wonende aan de Kaasmarkt, begraven Rotterdam 30 januari 1760, grote kerk. Eijgen kelder, Hang in de Cromte boven Van der Heij, drie meerderjarige kinderen. Uit het huwelijk:

1.

n.n.

begr. Rotterdam 20.5.1724

 

2.

Jacoba,

ged. Rotterdam 31.12.1726,

volgt III.2.1

3.

Jan,

ged. Rotterdam 27.6.1728,

volgt III.2.2

4.

Anna,

ged. Rotterdam 30.9.1730,

volgt III.2.3

5.

Maria,

ged. Rotterdam 5.8.1731,

 

6.

Maria,

ged. Rotterdam 1.9.1737, begr. 3.10.1737

 

 

II.3   ANNA  HAREL

Gedoopt Rotterdam 10 mei 1697, dochter van Jacob Harel en Anna van der Veld, overleden Rotterdam 2 maart 1775, begraven 4 maart 1775, in t Leprooshuis aan de Schiekade onder Kool en vervoerd naar Rotterdam, twee meerderjarige kinderen. Trouwt 1 augustus 1720 (ondertrouwd 14 juli 1720), wonende Houttuijn, met Pieter van der Houven, wonende te Bij de Roode, gedoopt Rotterdam 23 december 1696, wonende 1723 bij Robrugge, overleden Cool 31 december 1763, begraven Rotterdam 2 januari 1764 op de Schie onder Cool, vervoerd naar Rotterdam, twee mondige kinderen, zoon van Daniel van der Houven en Anna Nooten. Uit het huwelijk:

1.

Daniel,

ged. Rotterdam 5.6.1721

 

2.

Jacoba,

ged. Rotterdam 28.2.1723,

volgt III.3.1

3.

Anna Elisabeth,

ged. Rotterdam 30.7.1724

 

4.

Petronella,

ged. Rotterdam 28.8.1725,

volgt III.3.2

5.

Jacob,

ged. Rotterdam 11.7.1728

 

 

III.1.1   JACOBA HAREL

Gedoopt Rotterdam 3 juni 1721, dochter van Leendert Harel en Elisabeth Spanjaart, begraven Rotterdam 8 juni 1761, Franse kerk, eijgengraf, 1 minderjarige kind, Leuvehaven bij de Posthoornsteeg. Trouwt 19 augustus 1750 (ondertrouwd 2 augustus 1750) Jacob Wartla, gedoopt Rotterdam 5 maart 1715, begraven Rotterdam 3 november 1780, Franse kerk, Leuvehaven bij Jan Slijpensteeg, zoon van Johannis Wartla en Amelia van der Nop. Uit het huwelijk:

1.

n.n.

begr. Rotterdam 28.2.1753, Grote kerk, in een doosje begraven

2.

n.n.

begr. Rotterdam 24.11.1753, Grote kerk, in een doosje begraven

3.

n.n.

begr. Rotterdam 5.10.1754, Waalse kerk, in een doosje begraven

4.

Johannis,

ged. Rotterdam 12.6.1757, begr. 16.11.1768,

5.

n.n.

begr. Rotterdam 9.11.1758

 

 

III.1.2   DEBORA HAREL

Gedoopt Rotterdam 14 september 1728, dochter van Leendert Harel en Elisabeth Spanjaart, overleden Rotterdam 10 juni 1799, begraven Rotterdam 15 juni 1799, Franse kerk, Leuvehaven bij Zoutkeet, 1 minderjarig/meerderjarig kind. Trouwt Rotterdam 27 juni 1756 (ondertrouwd 13 juni 1756) Frederick Wartla, gedoopt Rotterdam 25 april 1723, overleden Rotterdam 22 mei 1796, begraven 27 mei 1796, Franse kerk, wende Leuvehaven W Zij aan het einde, zoon van Johannis Wartla en Amelia van der Nop. Uit het huwelijk:

1.

n.n.

 

 

 

III.1.3      PETRONELLA  HAREL

Gedoopt Rotterdam 19 augustus 1736, dochter van Leendert Harel en Elisabeth Spanjaart, overleden Rotterdam 9 augustus 1799 (begraven 14 augustus 1799), Franse kerk, 1 minderjarig kind, wonende Haringvliet aan de Bogaartstraat. Trouwt Rotterdam 7 mei 1772 (ondertrouwd 29 maart 1772) Hugo de Haas, wonende te Haringvliet, gedoopt Rotterdam 15 juni 1738, overleden Rotterdam 1 augustus 1802, begraven Rotterdam 5 oktober 1802, Franse kerk, 1 minderjarig kind, zoon van Nicolaas de Haas en Adriana van Oort. Hugo trouwt 1e: Rotterdam 31 augustus 1760 Martha Sophia van Haar, uit s Hage, begraven Rotterdam 21 maart 1768, drie minderjarige kinderen. Uit het 1e huwelijk van Hugo met Martha:

1.

n.n.

begr. Rotterdam 11.3.1763, kraamkind

 

2.

Willem Jan,

ged. Rotterdam 11.9.1763

 

3.

Nicolaas,

ged. Rotterdam 25.4.1765, begr. Rotterdam 9.1.1769

4.

Jan Hugo,

ged. Rotterdam 13.11.1766

 

Uit het huwelijk van Petronella en Hugo: wonende op de Nieuwenhaven

1.

Adriana,

ged. Rotterdam 18.5.1773,

volgt IV.13.1

 

III.2.1   JACOBA RADIJS

Gedoopt Rotterdam 31 december 1726, dochter van Jan Radijs en Petronella Harel. Trouwt Rotterdam 12 augustus 1751 (ondertrouwd 25 juli 1751) wonende aan de Kaasmarkt, Dirk Veegens, wonende Ilpendam, gedoopt Rotterdam 7 december 1723, zoon van Dirk Veegens en Hester Spanjers, predikant te Haarlem (doopgetuige op 17.3.1767 Jacoba Radijs).

 

III.2.2   JAN RADIJS

Gedoopt Rotterdam 27 juni 1728, zoon van Jan Radijs en Petronella Harel, overleden Rotterdam 30 juli 1801, begraven Rotterdam 3 augustus 1801, drie meerderjarige kinderen, Grote kerk, Haringvliet middenmaas Zij. Trouwt Rotterdam 22 april 1761 (ondertrouwt 5 april 1761), wonende te Oppert met Kornelia Schadee, wonende te Oppert, gedoopt Rotterdam 20 april 1738,  begraven Rotterdam 15 februari 1776, vier minderjarige kinderen, dochter van Adriaen Schadee en Zoetje van Kleef. Het gezin wonende op de Suijtblaek. Uit het huwelijk:

1.

Petronella,

ged. Rotterdam 9.5.1762,

volgt IV.22.1

2.

Adriaan,

ged. Rotterdam 5.11.1764,

volgt IV.22.2

3.

Jacoba,

geb. Rotterdam 17.3.1767,

volgt IV.22.3

4.

n.n.

begr. Rotterdam 30.5.1769

 

5.

n.n.

begr. Rotterdam 3.7.1770

 

6.

Zoetje,

ged. Rotterdam 1.10.1772, begr. 8.2.1773

 

7.

Jan,

ged. Rotterdam 16.2.1775, begr. Rotterdam 23.12.1786

 

 

III.2.3   ANNA RADIJS

Gedoopt Rotterdam 30 september 1730, dochter van Jan Radijs en Petronella Harel. Trouwt Rotterdam 23 april 1766, wonende te Zuidblaak (ondertrouwd 6 april 1766) Abraham van Pellecom, van Haarlem en wonende te Haarlem.

 

III.3.1   JACOBA VAN DER HOUVEN

Gedoopt Rotterdam 28 februari 1723, dochter van Pieter van der Houven en Anna Harel. Trouwt Rotterdam 21 december 1747 (ondertrouwd 3 december 1747) Gosewijn van Es, wonende te Rijstuin, gedoopt Rotterdam 15 april 1714, zoon van Jan van Es en Maria Maersman. Uit het huwelijk:

1.

Paulina,

ged. Rotterdam 25.1.1750,

volgt IV.31.1

 

III.3.2   PETRONELLA  VAN DER HOUVEN

Gedoopt Rotterdam 28 augustus 1725, dochter van Pieter van der Houven en Anna Harel, begraven Cool 23 juli 1805, bevorens gehuwd geweest met wijlen den Heer Pierre du Crocq, overleden op de Schiekade in t Provinciehuis, vervoerd naar Delft, een meerderjarig kind. Trouwt 1e: Delft 7 september 1748 en Rotterdam 26 september 1748 (ondertrouwd 8 september 1748) met Pierre du Crocq, van Delft, gedoopt Delft 10 juni 1722, begraven Delft 7 juli 1769, in de Nieuwe kerk, zoon van Samuel du Crocq en Jean Marie Marisal. Petronella trouwt tweede Rotterdam 20 december 1772 (ondertrouwd Cool 1 december en Rotterdam 6 december 1772) toen wonende in  t Provinciehuis Jan Zegers, van Dordrecht, wonende Hoogstraat, begraven 15 april 1774 (60 jaar) in t leprooshuis aan de Schiekade, te vervoeren naar Rotterdam. Uit het eerste huwelijk:

1.

Samuel,

ged. Delft 14.12.1745, begr. 27.2.1750

 

2.

Anna Elisabeth,

ged. Delft 14.3.1751,

volgt IV.32.1

3.

Jeanne Marie,

ged. Delft 31.12.1752, begr. 20.2.1753

 

4.

Jacoba,

ged. Delft 10.4.1754

 

5.

Samuel,

ged. Delft 17.4.1757, begr. 21.6.1757

 

6.

Daniel,

ged. Rotterdam 1.10.1765

 

 

IV.13.1   ADRIANA DE HAAS

Gedoopt Rotterdam 18 mei 1773, dochter van Hugo de Haas en Petronella Harel, overleden Rotterdam 15 augustus 1798, wonende Quakemaat, begraven Rotterdam 20 augustus 1798. Trouwt Rotterdam
2 oktober 1791 (ondertrouwd 18 september 1791) wonende Haringvliet met Nicolaas van Slijpe, wonende te Quakenaat, gedoopt Rotterdam 13 november 1766, overleden Rotterdam 29 september 1807, begraven 3 oktober 1807, wonende op t Quakemaat J no 12, een minderjarige kind, zoon van Lucas Willems van Slijpe en Marijtje Salm. Uit het huwelijk:

1.

Maria Debora,

geb/ged. Rotterdam 7/17.2.1793,

volgt V.131.1

2.

Hugo,

geb/ged. Rotterdam 6/23.3.1794, overl. 11.4.1797, begr. 15.4.1797

3.

n.n.

begr. Rotterdam 19.2.1796 (ongedoopt)

 

4.

Jacoba Leonora,

geb/ged. Rotterdam 26.2/4.3.1798 (wonende Kipstraat)

 

IV.22.1   PETRONELLA RADIJS

Gedoopt Rotterdam 9 mei 1762, dochter van Jan Rijdas en Kornelia Schadee, overleden Rotterdam 31 december 1831. Trouwt met Abraham Sevenbergen, gedoopt 18 september 1760, zoon van Jacob Sevenbergen en Maria Philipina de Beij.

 

IV.22.2   ADRIAAN RADIJS

Gedoopt Rotterdam 5 november 1764, zoon van Jan Rijdas en Kornelia Schadee, overleden Rotterdam 16 november 1813, drie minderjarige kinderen, wonende Haringvliet, vervoerd naar Overschie, begraven Overschie 6 januari 1800, in de kerk, eijgen graf met t beste kleed. Trouwt Rotterdam 14 december 1795 (ondertrouwd 27 november 1795) met Alida Elisabeth Catharina van Brakel, wonende Houtlaan, gedoopt Rotterdam 25 december 1768, overleden Rotterdam 2 januari 1800, dochter van Jan van Brakel en Catharina de Wijs. Uit het huwelijk:

1.

Jan,

geb. ca. jan.1797, overl. Rotterdam 25.9.1803

 

 

overl. Rotterdam 25.9.1803, (6 jaar oud), begr. Overschie 29.9.1803

 

2.

Catharina,

geb. ca. nov. 1797, overl. Rotterdam 8.12.1820 (23 jaar en 18 dagen)

3.

Alida Elisabeth Catharina,

geb/ged. Rotterdam 29.12.1799/12.1.1800,

 

overl. Rotterdam 16.4.1803, vervoer naar Overschie, begr. Overschie 19.4.1803

 

IV.22.3   JACOBA RADIJS

Gedoopt Rotterdam 17 maart 1767, dochter van Jan Rijdas en Kornelia Schadee, overleden Rotterdam 8 december 1820. Trouwt Rotterdam 25 april 1803 (ondertrouwd 10 april 1803) met Johannes Dijxhoorn, gedoopt Rotterdam 2 december 1770, overleden na 1820, zoon van Jacobus Dijxhoorn en Elizabeth Clemond. Uit het huwelijk:

1.

Cornelia,

geb/ged. Rotterdam 20.2./17.4.1806,

volgt V.223.1

2.

Elizabeth,

geb/ged. Rotterdam 15.10./12.11.1808,

volgt V.223.2

3.

Petronella,

geb/ged. Rotterdam 26.1./22.1.1811, overl. Rotterdam 16.9.1824.

 

IV.31.1   PAULINA VAN ES

Gedoopt Rotterdam 25 januari 1750, dochter van Gosewijn van Es en Jacoba van der Houven, overleden Rotterdam 23 januari 1818, weduwe. Ondertrouwd Cool 17 november 1769, o.tr. Rotterdam 19 november 1769, wonende te Schie onder Cool, Pieter Mackenzie, wonende Op Den Dijk, gedoopt Rotterdam 20 april 1749, overleden voor 1818, zoon van Murdoch Mackenzie en Maria Staak. Uit het huwelijk:

1.

Maria Jacoba,

ged. Rotterdam 5.12.1769

 

2.

Paulina,

ged. Rotterdam 13.6.1786, begr. 11.9.1786

 

 

IV.32.1   ANNA ELISABETH DU CROCQ

Gedoopt Delft 14 maart 1751, dochter van Pierre du Crocq en Petronella van der Houven, overleden Delft 19 augustus 1827. Trouwt Delft 19 mei 1771 (ondertrouwd Delft 4 mei 1771, Rotterdam 5 mei 1771) Cornelis van Koetsveld, gedoopt Delft 2 april 1750, overleden Rotterdam 22 juni 1815, zoon van Jan van Koetsveld en Geertruij Haaxman. Uit het huwelijk:

1.

Jean,

ged. Delft 16.2.1772,

volgt V.321.1

2.

Petrus,

ged. Delft 11.3.1773,

volgt V.321.2

3.

Cornelis,

ged. Delft 20.9.1774,

volgt V.321.3

4.

Samuel Jacobus,

ged. Delft 28.8.1777,

volgt V.321.4

5.

Geertruida,

ged. Delft 27.12.1778, begr. verm.19.9.1787

 

6.

Daniel,

ged. Delft 17.9.1780, begr. 10.9.1783

 

7.

Michiel Adriaen,

ged. Delft 16.7.1782,

volgt V.321.5

8.

Anna Petronella,

ged. Delft 9.11.1783, begr. verm.1.9.1787

 

9.

Daniel,

ged. Delft 8.10.1786,

volgt V.321.6

 

V.131.1   MARIA DEBORE VAN SLIJPE

Geboren Rotterdam 7 februari 1793, dochter van Nicolaas van Slijpe en Adriana de Haas. Trouwt Mullingen 30 mei 1823 Joannes Reijmers, geboren Culemborg 11 juni 1780, zoon van Henrici Reijmers en Jacomina Geene.

 

V.223.1   CORNELIA DIJXHOORN

Geboren 20 februari 1806, gedoopt 17 april 1806, dochter van Johannes Dijxhoorn en Jacoba Radijs, overleden Rotterdam ca. 1843. Trouwt Rotterdam 26 mei 1841 met Johannes Folkersma, van Leeuwarden, 39 jaar, zoon van Wigerus Folkersma en Anna Maria Beuckers. Uit het huwelijk geen kinderen. Johannes trouwt tweede Rotterdam 9 oktober 1844 met Elizabeth Dijxhoorn, geboren Rotterdam 15 oktober 1808 (zie ook V.223.2)

 

V.223.2    ELIZABETH DIJXHOORN

Geboren 15 oktober 1808, gedoopt 13 november 1808, dochter van Johannes Dijxhoorn en Jacoba Radijs,Trouwt Rotterdam 9 oktober 1844 met Johannes Folkersma, van Leeuwarden, 42 jaar, weduwnaar, zoon van Wigerus Folkersma en Anna Maria Beuckers. Uit het huwelijk geen kinderen. Johannes trouwt eerste Rotterdam 26 mei 1841 met Cornelia Dijxhoorn, geboren Rotterdam 20 februari 1806 (zie ook V.223.1)

 

V.321.1   JEAN KOETSVELD DU CROCQ

Gedoopt Delft 16 februari 1772, zoon van Cornelis van Koetsveld en Anna Elisabeth du Crocq, Trouwt Alida Elisabeth Feih. Uit het huwelijk:

1.

Jean Elise,

geb. Delft 20.3.1806 (doop 6.4)

 

2.

Johanna Petronella Henritte,

geb. Delft 8.6.1808

volgt VI.3211.1

 

V.321.2    PETRUS VAN KOETSVELD

Gedoopt Delft 11 maart 1773, zoon van Cornelis van Koetsveld en Anna Elisabeth du Crocq, overleden Eibergen 15 november 1818. Trouwt Delft 23 september 1795 (ondertrouwd 29 augustus) Maria van de Tempel.

 

V.321.3   CORNELIS VAN KOETSVELD

Geboren Delft 17 september 1774, gedoopt Delft 20 september, zoon van Cornelis van Koetsveld en Anna Elisabeth du Crocq, wijnkoper, commissaris van kleine zaken en vrederecht Rotterdam 1806-1811, gasthuismeester 1808-1849, overleden Rotterdam 28 december 1850. Ondertrouwd Rotterdam 13 juni 1801, trouwt Middelharnis 1 juli 1801 Alida Kolff, geboren Middelharnis  17 januari 1775, overleden Rotterdam 31 augustus 1850, dochter van Lambertus Kolff en Constantia Margaretha Kolff. Uit het huwelijk:

1.

Anna Petronella,

geb. Rotterdam 6.6.1802,

volgt VI.3213.1

2.

Lambertus,

geb. Rotterdam 9.8.1805 (doop 16.8)

volgt VI.3213.2

3.

Cornelis Eliza,

geb. Rotterdam 24.5.1807 (doop 5.6)

volgt VI.3213.3

 

V.321.4    SAMUEL JACOBUS VAN KOETSVELD

Gedoopt Delft 28 augustus 1777, zoon van Cornelis van Koetsveld en Anna Elisabeth du Crocq, overleden Putten 21 september 1850. Trouwt Delft 13 april 1806 (ondertrouwd 29 maart) Cornelia Johanna Waller, geboren Amsterdam 18 oktober 1784, overleden 16 september 1810, dochter van Elbert Waller en Everdina Kuylenburg. Uit het huwelijk:

1.

Anna Elisabeth,

geb. Amsterdam 11.1.1808,

volgt VI.3214.1

 

V.321.5    MICHIEL ADRIAEN VAN KOETSVELD

Gedoopt Delft 16 juli 1782, zoon van Cornelis van Koetsveld en Anna Elisabeth du Crocq. Trouwt Delft 22 april 1811 (ondertrouwd 5 april) Jacoba Oprust, weduwe van Henricus Rudolf de Vries, geboren ca. 1788, overleden Delft 23 augustus 1835, dochter van Jacobus Oprust en Hillegonda van Bart. Uit het huwelijk:

1.

Maria,

geb. Delft 25.1.1813

 

2.

Jacobus,

geb. Delft 31.8.1814, overl. Delft 7.1.1817

 

3.

Adriana Jacoba,

geb. Delft 25.2.1818, overl. Delft 21.8.1835

 

4.

Leonora,

geb. Delft 7.1.1820, overl. Arnhem 22.1.1915

 

 

V.321.6    DANIEL VAN KOETSVELD

Gedoopt Delft 8 oktober 1786, zoon van Cornelis van Koetsveld en Anna Elisabeth du Crocq. Trouwt Rotterdam 26 juli 1820 Jannetje van Verboon, gedoopt Rotterdam 22 april 1790, overleden Delft 4 november 1847, dochter van Leendert van Verboon en Alida (Aaltje) Boogaardt. Uit het huwelijk:

1.

Anna Alida Elizabeth,

geb. Delft 16.9.1822,

volgt VI.3216.1

2.

Helena Cornelia,

geb. Delft 6.5.1824,

volgt VI.3216.2   

 

VI.3211.1   JOHANNA PETRONELLA HENRITTE KOETSVELD DU CROCQ

Geboren Delft 8 juni 1806, dochter van Jean Koetsveld du Crocq en Alida Elisabeth Feih, overleden Amsterdam 28 oktober 1834. Trouwt Amsterdam 11 april 1833 Jan Waller, geboren Amsterdam 11 april 1802, overleden Boxel 5 maart 1857, zoon van Jacobus Waller en Cornelia Sara van Hall. Jan trouwt tweede Assen 13 oktober 1842 Jantje Engelhart, gedoopt Groningen 10 april 1809, overleden Assen 2 oktober 1874, dochter van Hendrik Engelhart en Copia Johanna Bolhuis. Uit het eerste huwelijk:

1.

Jan,

geb. Amsterdam 21.10.1834,

volgt VII.32111.1

 Uit het tweede huwelijk van Jan en Jantje:

1.

(levenloos kind),

geb. Amsterdam 21.7.1843, overl. Amsterdam 21.7.1842

2.

Hendrik Engelhardus,

geb. Amsterdam 21.7.1843, overl. Amsterdam 12.3.1845


VI.3213.1   ANNA PETRONELLA VAN KOETSVELD

Geboren Rotterdam 6 juli 1802, dochter van Cornelis van Koetsveld en Alida Kolff, overleden Rotterdam 24 februari 1875. Trouwt Rotterdam 9 juni 1830 Pieter Droogleever, geboren Schoonhoven20 juni 1794, apotheker te Rotterdam, overleden Rotterdam 1884, zoon van Jan Drooglever en Wilhelmina Jacoba Fortuin. Uit een akte van 12 mei 1864 heeft Pieter Droogleever een naamsverandering aangevraagd en heet dan: Drooglever Fortuijn. Uit het huwelijk:

1.

Jan,

geb. Rotterdam 23.4.1831,

volgt VII.32131.1

2.

Alida,

geb. Rotterdam 13.11.1832, overl. 26.3.1836

3.

Cornelis,

geb. Rotterdam 13.1.1835, overl.  9.8.1842

4.

Willem Jacobus,

geb. Rotterdam 14.1.1836,

volgt VII.32131.2

5.

Alida,

geb. Rotterdam 14.1.1837, overl. 20.2.1849

6.

Lambertus,

geb. Rotterdam 13.9.1840,

volgt VII.32131.3

7.

Cornelis,

geb. Rotterdam 27.9.1844,

volgt VII.32131.4

8.

Constant Mari,

geb. Rotterdam 30.8.1846,

volgt VII.32131.5

8.

Willem Jacobus, (vermoedelijk)

geb. Rotterdam 14.1.1836,

volgt VII.32131.6

 

VI.3213.2   LAMBERTUS VAN KOETSVELD

Geboren Rotterdam 9 augustus (doop 16 augustus) 1805, overleden Rotterdam 25 november 1895, zoon van Cornelis van Koetsveld en Alida Kolff. Trouwt eerste Rotterdam 17 juni 1835 Saara Bernardina van Maenen, komende uit Keulen 28 jaar, overleden Rotterdam 9 juni 1842, dochter van Gerrit Willem van Maenen en Constantia Lambertina Margaretha van den Bosch. Trouwt tweede Rotterdam 28 april 1847 Maria Adriana van den Enden, geboren Rotterdam 8 november 1814, overleden Rotterdam 28 februari 1872, dochter van Paulus Johannes van den Enden en Aletta Lamberta Ledeboer. Uit het tweede huwelijk:

1.

Cornelis Paulus Johannes,

geb. Rotterdam 31.1.1848

 

2.

Constance Aletta Lamberta,

geb. Rotterdam 27.5.1849,

volgt VII.32132.1

3.

Pieter Marie,

geb. Rotterdam 6.8.1850

 

4.

Cornelis Elisa,

geb. Rotterdam 2.11.1853, overl. 24-4-1854

 

5.

Bernard Christiaan Constant Louis

geb. Rotterdam 28.7.1855 

volgt VII.32132.2

6.

Lambertus,

geb. Rotterdam 29.1.1857, overl. 30-1-1857

 

7.

Cornelis Elisa,

geb. Rotterdam 15.1.1859, overl. 29-5-1859

 

 

VI.3213.3   CORNELIS ELISA VAN KOETSVELD

Geboren Rotterdam 24 mei 1807, zoon van Cornelis van Koetsveld en Alida Kolff, predikant, overleden s-Gravenhage 4 novemer 1893. Naast zijn studie theologie volgde hij ook colleges in historia naturalis en de entomologie. Predikant op 3 okotber 1830 te Westmaas. Schreef in 1830 een boek getiteld: Schetsen uit de pastorie te Mastland. In 1835 nam hij een beroep naar Berkel en Rodenrijs aan, vanwaar hij in 1838 naar Schoonhoven vertrok. In 1849 deed hij intrede in Den Haag en hij werd er een beroemd kanselredenaar. Als eerste sticht hij in 1853 een zgn "Idiotenschool" omdat hij ervan overtuigd was dat verstandelijke handicapten ook onderwijs diende te genieten. In 1857 benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. In 1864 door de senaat van de universiteit van Groningen benoemt tot doctor in de godgeleerdheid honoris causa. Op 11 oktober 1878 werd Cornelis van Koetsveld door Willem III tot hofprediker benoemd. In die functie leidde hij vijf uitvaartdiensten van leden van het koninklijk huis, en doopte prinses Wilhelmina. In 1880 door koning Willem III benoemt tot commandeur in de Eikenkroon en door groothertog Carl Alexander van Saksen-WeimarpEisenach tot commandeur in de orde van de waakzaamheid of van de Witte Valk. In 1891 commandeur in de orde van de Nederlandse Leeuw. Trouwt 17 september 1830 Anna Maria Croes van Bolswingen, geboren Utrecht 2 oktober 1808, overleden 4 oktober 1873. Uit het huwelijk:

1.

kind,

 

 

2.

Otto Christaan,

overl. 1883

 

 

trouwt P.H. de Jongh van Arkel, overl. februari 1891

3

dochter,

 

 

 

trouwt H.W.B. Croiset van Uchelen (overleden februari 1883, kleinzoon H.W.H., overl. jan. 1890

 

VI.3214.1   ANNA ELISABETH VAN KOETSVELD

Geboren Amsterdam 11 januari 1808, dochter van Samuel Jacobus van Koetsveld en Cornelia Johanna Waller, overleden Amsterdam 17 juli 1878. Trouwt Amsterdam 13 mei 1829 Jacobus Jodocus Waller, geboren Amsterdam 21 maart 1798, overleden Amsterdam 13 maart 1837, zoon van Jacobus Waller en Cornelia Sara van Hall. Uit het huwelijk:

1.

Jacobus Samuel,

geb. Amsterdam 28.3.1830, overleden 9.10.1830

2.

Jacobus Samuel,

geb. Amsterdam 15.4.1831,

volgt VII.32141.1

3.

Cornelia Johanna,

geb. Amsterdam 5.6.1833

volgt VII.32141.2

4.

Jacoba Petronella Henritte,

geb. Amsterdam 20.11.1834

volgt VII.32141.3

5.

Jan,

geb. Amsterdam 26.9.1836, overleden Gouda 20.9.1882

 

VI.3216.1   ANNA ALIDA ELIZABETH VAN KOETSVELD

Geboren Delft 16 september 1822, dochter van Daniel van Koetsveld en Jannetje van Verboon. Trouwt Delft 23 juli 1845 Johannes van Kuijk, geboren Delft 30 mei 1819, commissaris des Koning, overleden Assen 27 mei 1885, zoon van Jan van Kuijk en Clara Margaretha Elias. Uit het huwelijk:

1.

Jeanne Clara Margaretha,

geb. Delft 25.7.1846,

volgt VII.32161.1

2.

Jan Daniel,

geb. Delft 26.8.1847

 

3.

Daniel Arre,

geb. Delft 17.6.1850

 

4.

Anna Aldia Elizabeth,

geb. Delft 3.4.1854,

volgt VII.32161.2

5.

Leonard Cornelis,

geb. Delft 13.6.1855,

volgt VII.32161.3

6.

Hendrik,

geb. Delft 16.4.1857

 

7.

Johan Marie,

geb. Delft 11.3.1861

 

 

VI.3216.2   HELENA CORNELIA VAN KOETSVELD

Geboren Delft 6 mei 1824, dochter van Daniel van Koetsveld en Jannetje van Verboon. Trouwt Delft 31 mei 1860 Leendert Cornelis Gerardus Vijgh, komende van Dordrecht, 44 jaar, zoon van Adolph Wilhelm Vijgh en Commerina Johanna van Oldenburg.

 

VII.32111.1   JAN WALLER

Geboren Amsterdam 21 oktobter 1834, zoon van Jan Waller en Johanna Petronella Henritte Koetsveld du Crocq, overleden Delft 23 oktober 1897. Trouwt Nuenen 2 mei 1858 Alida de Bruijn, geboren Sprang 26 mei 1836, overleden Tilburg 10 januari 1906, dochter van Adriaan de Bruijn en Elisabeth Donkersloot. Uit het huwelijk:

1.

Jan Cornelis,

geb. Zundert 3.8.1859, overleden Oudenbosch 1870

2.

Adriaan Hendrik,

geb. Zundert 16.3.1860,

volgt VIII.321111.1

3.

Elisabeth Henritte,

geb. Zundert 3.8.1861,

volgt VIII.321111.2

4.

Jan Engelhardus,

geb. Zundert 11.6.1863, overleden te Tilburg

5.

Jansje Alida,

geb. Zundert 8.4.1865,

volgt VIII.321111.3

6.

Johan Anton,

geb. Zundert 8.11.1867,

volgt VIII.321111.4

7.

Jan Cornelis,

geb. Oudenbosch 25.2.1871,

volgt VIII.321111.5

 

VII.32131.1   JAN DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Rotterdam 23 april 1831, zoon van Pieter Drooglever en Anna Petronella van Koetsveld, apotheker te Rotterdam, overleden Rotterdam 18 oktober 1922. Trouwt Schoonhoven 4 juni 1869  Geertruida Jacobina Vrijdag, geboren Rotterdam 30 maart 1834, overleden Rotterdam 31 december 1896, dochter van Hendrik Jan Willem Vrijdag en Catharina Wilhelmina Pissuise. Uit het huwelijk:

1.

Hendrik Jan Willem,

geb. Rotterdam 16.12.1870,

volgt VIII.321311.1

2.

Alida,

geb. Rotterdam 13.9.1872, overl. Doorne 4.7.1961

3.

Catharina Wilhelmina,

geb. Rotterdam 13.11.1874, overl. Rotterdam 16.3.1875

 VII.32131.2   WILLEM JACOBUS DROOGLEEVER FORTUIJN
Geboren Rotterdam 14 januari 1839, zoon van Pieter Drooglever en Anna Petronella van Koetsveld, overleden Voorburg 23 januari 1926. Trouwt Nijmegen 7 mei 1869  Johanna Dorothea Klercq, geboren Nijmegen 10 maart 1839, overleden Rotterdam 18 juni 1883, dochter van Johan Frederik Klercq en Cornelia Margaretha Scholl van Egmond. Willem heeft een relatie met Johanna Geraldina Penning Nieuwland, geboren Brouwershaven 24 februari 1852, overleden s-Gravenhage 2 januari 1928, dochter van Isaac Louis Leopold Nieuwland en Jaqueline Buskens. Uit het huwelijk:

1.

Anna Petronella,

geb. Rotterdam 1.4.1870, overl Rotterdam 18.8.1870

2.

Willem Jacobus,

geb. Rotterdam 12.9.1871,

volgt VIII.321312.1

3.

Jan,

geb. Rotterdam 15.5.1874,

 

4.

Anna Petronella,

geb. Rotterdam 20.2.1877, overl. Rotterdam 20.2.1879

5.

Cornelia Margaretha,

geb. Rotterdam 3.5.1878,

volgt VIII.321312.2

6.

Lambertus,

geb. Rotterdam 3.5.1878,

 

Uit de relatie met Johanna:

6.

Jacqueline,

geb. Rotterdam 26.4.1895, overl. Huizen 13.7.1974

 

VII.32131.3   LAMBERTUS DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Rotterdam 13 september 1840, zoon van Pieter Drooglever en Anna Petronella van Koetsveld, jandidaat-notaris tot 1868, leraar HBS en aan de Indische Instelling te Delft en directeur en commissaris van enkele N.V.s tot 1914. Trouwt eerste Rotterdam 31 mei 1866 Maria Catherina Kalishoek, geboren Rotterdam 21 augustus 1843, overleden Rotterdam 7 februari 1872, dochter van Martinus Kalishoek en Catharina Bliek. Trouwt tweede Rotterdam 9 maart 1874 Jacoba Gerarda Wolvekamp, geboren Berkenwoude 25 maart 1848, overleden s-Gravenhage 6 december 1919, dochter van Gerrit Hendrik Wolvekamp en Lijntje Ketelaar. Uit het eerste huwelijk met Maria:

1.

Pieter,

geb. Rotterdam 28.12.1868,

volgt VIII.321313.1

2.

Johanna Maria,

geb. Rotterdam 13.9.1871, overl. 20.12.1873

 

Uit het tweede huwelijk met Jacoba:

3.

Aemilius Bernardus,

geb. Rotterdam 7.11.1886,

volgt VIII.321313.2

4.

Bernadrus Amilius,

geb. Rotterdam 30.3.1888,

volgt VIII.321313.3

 

VII.32131.4   CORNELIS DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Rotterdam 27 augustus 1844, zoon van Pieter Drooglever en Anna Petronella van Koetsveld. Trouwt Rotterdam 27 september 1877 Geertruida Klercq, geboren 's Hertogenbosch 25 mei 1846, overleden Haarlem 28.7.1924, dochter van Johannes Frederik Klercq en Cornelia Margaretha Scholl van Egmond.

1.

Lambertus,

geb. Rotterdam 22.9.1878,

 

2.

Willem,

geb. Rotterdam 14.8.1880,

volgt VIII.321314.1

3.

Geertruida,

geb. Amsterdam 6.4.1882,

volgt VIII.321314.2

4.

Cornelia,

geb. Haarlem 16.4.1884, overl. 23.7.1885

5.

Cornelis,

geb. Haarlem 10.1.1886

 

 

VII.32131.5   CONSTANT MARI DROOGLEVER FORTUIJN

Geboren Rotterdam 30 augustus 1846, zoon van Pieter Drooglever en Anna Petronella van Koetsveld, architect, leraar M.O bouwkunde en rechtlijnig tekenen, adviseur Gemeente Rotterdam in onteigeningszaken, medeoprichter firma Muller & drooglever Fortuyn, overleden s-Gravenhage 25 januari 1928. Trouwt Wolphaartsedijk 16 mei 1877 Elisabeth Johanna Persant Snoep, geboren Wolphaartsedijk 9 februari 1852, overleden s-Gravenhage 6 oktober 1924. dochter van Jan Persant Snoep en Cornelia Hazelof.

 

VII.32132.1   CONSTANT ALETTA LAMBERTA VAN KOETSVELD

Geboren Rotterdam 27 mei 1849, dochter van Lambertus van Koetsveld en Maria Adriana van den Enden. Trouwt Rotterdam 22 februari 1872 Johan Emilius de Meijier, van sGravenhage, oud 23 jaar, zoon van Henri Jean de Meijier en Teuna Vitring Coulon.

 

VII.32132.2   BERNARD CHRISTIAAN CONSTANT LOUIS VAN KOETSVELD

Geboren Rotterdam 28 juli 1855, zoon van Lambertus van Koetsveld en Maria Adriana van den Enden. Trouwt Rotterdam 29 mei 1879 Maria de Boer Vervoorn, van Herwijnen, oud 26 jaar, dochter van Arie de Boer Vervoorn en Magdalena Maria Deeleman. Uit het huwelijk:

1.

Gerdina Anna Catharina,

geb. Rotterdam 14.6.1881

volgt VIII.321322.1

2.

Lambertus,

geb. Rotterdam 2.3.1880

volgt VIII.321322.2

3.

Maria Adriana,

geb. Rotterdam 26.8.1883

 

4.

Bernard Christiaan,

geb. Rotterdam 14.9.1886

 

5.

Willem Frederik Arius,

geb. Rotterdam 21.11.1888

volgt VIII.321322.3

6.

Johan Emilius,

geb. Rotterdam 12.3.1891,

volgt VIII.321322.4

 

VII.32141.1   JACOBUS SAMUEL WALLER

Geboren Amsterdam 15 april 1831, zoon van Jacobus Jodocus Waller en Anna Elisabeth van Koetsveld, overleden Medemblik 16 december 1883. Trouwt Assen 4 december 1879 Louisa Maria van Everdingen, geboren Hedel 20 maart 1857, overleden Gouda 8 november 1920, dochter van Hendrik van Everdingen en Anna ten Ham.

 

VII.32141.2   CORNELIA JOHANNA WALLER

Geboren Amsterdam 5 juni 1833, dochter van Jacobus Jodocus Waller en Anna Elisabeth van Koetsveld, overleden Gouda 11 juni 1908. Trouwt Gouda 16 augustus 1854 Dirk Ruiter, geboren Wormerveer 11 december 1827, overleden Gouda 6 augustus 1904, zoon van Dirk Ruiter en Grietje Hop.

1.

Dirk Jacobus,

geb. Gouda ca 1855

volgt VIII.321412.1

2.

Anna Cornelia Christina,

geb. Gouda ca 1867,

volgt VIII.321412.2

 

VII.32141.3   JACOBA PETRONELLA  HENRITTE WALLER

Geboren Amsterdam 20 november 1834, dochter van Jacobus Jodocus Waller en Anna Elisabeth van Koetsveld, overleden Woerden 27 oktober 1874. Trouwt Doetinchem 29 november 1866 Dr. Franois van Capelle, geboren Amsterdam 28 augustus 1822, overleden Doetinchem 29 januari 1889, zoon van Prof. Dr. Johannes Pieter van Capelle en Catharina Bosscha.

 

VII.32161.1   JEANNE CLARA MARGARETHA VAN KUIJK

Geboren Delft 25 juli 1846, dochter van Johannes van Kuijk en Anna Alida Elizabeth van Koetsveld. Trouwt Assen 1 augustus 1877 Isaac Karseboom, geboren Amsterdam ca 1848, zoon van Frans Frederik Karseboom en Elisabeth Susanna Brugman.

 

VII.32161.2   ANNA ALIDA ELIZABETH VAN KUIJK

Geboren Delft 3 april 1854, dochter van Johannes van Kuijk en Anna Alida Elizabeth van Koetsveld, overleden Meppel 4 december 1893. Trouwt Assen 5 september 1878 Rudolph Otto van Holthe tot Echten. Geboren Assen ca 1848, advocaat en notaris, zoon van Anne Willem van Holthe tot Echten en Maria Louise Hora Buma. Uit het huwelijk:

1.

Anne Willem,

geb. Steenbergen 20.6.1879,

 

2.

Anna Alida Elisabeth,

geb. Meppel 6.5.1908,

volgt VIII.321612.1

 

VII.32161.3  LEONARD CORNELIS VAN KUIJK

Geboren Delft 13 juni 1855, zoon van Johannes van Kuijk en Anna Alida Elizabeth van Koetsveld, overleden s-Gravenhage 12 juni 1934, toen wonende in De Bilt. Trouwt Utrecht 26 juni 1888 Barones Johanna Petronella Christina Henriette van Reede tot ter AA, geboren Rupemonde 27 maart 1855, dochter van Jan Pieter Christiaan van Reede tot ter AA en Agatha Henriette Charlotte Maria Gillot.

 

VIII.321111.1   ADRIAAN HENDRIK WALLER

Geboren Zundert 16 maart 1860, zoon van Jan Waller en Alida de Bruijn, overleden Zoeterwoude 23 augustus 1950. Trouwt s-Gravenhage 8 februari 1888 Maria Anna Smeelen, geboren s-Gravenhage 22 december 1850, overleden Rijswijk 25 juli 1914, dochter van Antonius Johannes Smeelen en Maria Josina van Es. Uit het huwelijk:

1.

Maria Josina,

geb. s-Gravenhage 29.7.1887,

volgt IX.3211111.1

2.

Adrianus Laurens,

geb. Delft 6.11.1888,

volgt IX.3211111.2

3.

Antonius Jan,

geb. Hof van Delft 17.11.1892,

volgt IX.3211111.3

4.

Johan,

geb. Hof van Delft 7.3.1894,

volgt IX.3211111.4

 

VIII.321111.2   ELISABETH HENRITTE WALLER

Geboren Zundert 3 augustus 1861, dochter van Jan Waller en Alida de Bruijn, overleden Leiden 7 juni 1945. Trouwt Delft 17 augsutus 1887 Hendrikus Martinus Meijkamp, geboren Delft 17 februari 1858, overleden Leiden 5 februari 1935, zoon van Jean Pierre Renson Meykamp en Helena Francina van der Horst.

 

VIII.321111.3   JANSJE ALIDA WALLER

Geboren Zundert 8 april 1865, dochter van Jan Waller en Alida de Bruijn. Trouwt Delft 27 november 1901 Paulus Adrianus Kloppers, geboren Terheyden  29 oktober 1866, overleden Tilburg na 1919, zoon van Johannes Adrianus Kloppers en Jacoba van Steen.

 

VIII.321111.4   JOHAN ANTON WALLER

Geboren Zundert 8 november 1867, zoon van Jan Waller en Alida de Bruijn, overleden Delft 27 oktober 1905. Trouwt Apeldoorn 4 juli 1901 Adriana Elizabeth Soeters, geboren Oudesloot 2 april 1867, overleden Enschede 6 juni 1950, dochter van Adriaan Soeters en Teuntje Justina Antonia de Bruin. Uit het huwelijk:

1.

Johan Anton,

geb. Delft 17.12.1902,

volgt IX.3211114.1

2.

Adriaan Egbertus,

geb. Delft 12.4.1904,

volgt IX.3211114.2

 

VIII.321111.5     JAN CORNELIS WALLER

Geboren Oudenbosch 25 februari 1871, zoon van Jan Waller en Alida de Bruijn, overleden s-Gravenhage 8 juli 1939. Trouwt Delft 17 november 1896 Dirkje Wilhelmina Bool, geboren Delft 3 mei 1874, overleden s-Gravenhage 24 juni 1949, dochter van Willem Dirk Bool en Wilhelmina Groeneweg. Uit het huwelijk:

1.

Wilhelmina Alida,

geb. Delft 22.9.1897, overl. s-Gravenhage 14.12.1916

2.

Jan Cornelis,

geb. Delft 17.11.1899, overl. s-Gravenhage 23.4.1927

3.

Jacoba Wilhelmina,

geb. Delft 12.4.1901,

volgt IX.3211115.1

4.

Willem Dirk,

geb. Delft 9.8.1904,

volgt IX.3211115.2

5.

Dirkje Wilhelmina,

geb. s-Gravenhage 1.4.1909, overl. s-Gravenhage 12.2.1991

6.

Alida Wilhelmina,

geb. s-Gravenhage 24.1.1911,

volgt IX.3211115.3

7.

Elizabeth Henritte,

geb. s-Gravenhage 29.5.1913,

volgt IX.3211115.4

 

VIII.321311.1     HENDRIK JAN WILLEM DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Rotterdam 16 december 1870, zoon van Jan Droogleever Fortuijn en Geertruida Jacobina Vrijdag, overleden Leidschendam 19 juli 1970. Trouwt leiden 20 september 1900 Maria Johanna De Roode, geboren Hoogkarspel 21 november 1875, overleden Bussum 4 april 1960. Uit het huwelijk:

1

Geertruida Jacobina,

geb. Rotterdam 1.9.1901,

volgt IX.3213111.1

2.

Johanna Maria,

geb. Rotterdam 7.1.1903, overl. Doetinchem 29.5.1982

3.

Jan,

geb. Rotterdam 12.4.1906,

volgt IX.3213111.2

4.

Willem,

geb. Rotterdam 12.9.1913,

 

5.

Robbert,

geb. Rotterdam 15.12.1915,

volgt IX.3213111.3

 

VIII.321312.1     WILLEM JACOBUS DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Rotterdam 12 september 1871, zoon van Willem Jacobus Droogleever Fortuijn en Johanna Dorothea Klercq, overleden 21 december 1915. Trouwt Rotterdam 20 april 1899 Maria Tona Sutherland, geboren Rotterdam 9 april 1878, overleden Schiedam 31 mei 1947dochter van August Sutherland en Maria Christina Jansen. Maria Tona trouwt tweede Rotterdam 28 april 1921 Willem Huisward, geboren Schiedam ca 1890, zoon van Cornelis Jacobus Huiswaard en Neeltje Rietveld. Uit het huwelijk:

1.

Maria Christina,

geb. Schiedam 19.4.1900,

volgt IX.3213121.1

2.

Willem Jacobus,

geb. Rotterdam 20.10.1902, overl. Rotterdam 28.6.1976

 

VIII.321312.2     CORNELIA MARGARETHA DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Rotterdam 3 mei 1878,  dochter van Willem Jacobus Droogleever Fortuijn en Johanna Dorothea Klercq, overleden s-Gravenhage 17 januari 1964. Trouwt Rotterdam 1 mei 1902 Gerrit Alberts, geboren Deventer 13 september 1867, zoon van Bernardus Gerhardus Alberts en Clasina Theodora Aleida Verweij.

 

VIII.321313.1     PIETER DROOGLEEVER FORTUYN

Geboren Rotterdam 28 december 1868, zoon van Lambertus Drooglever Fortuijn en Maria Catherina Kalishoek, overleden s-Gravenhage 6 september 1938. (Wijziging geslachtsnaam 28 juni 1912 in Droogleever Fortuyn), advocaat en procureur te s-Gravenhage 1894-1913, directeur Stedelijk Hyprotheekbank te s-Gravenhage 1898-1925, lid gemeenteraad s-Gravenhage 1912-1928, wethouder van financin en crisis- en distributie-aangelegenheden van s-Gravenhage 1913-1919, wethouder van openbare werken en volkshuisvesting 1919-1923, lid Tweede kamer der Staten Generaal 1925-1929, burgemeester van Rotterdam 1928-1938, lid van de Eerste kamer der Staten-Generaal 1932-1938. Daarnaast vele nevenfuncties. In 1937 verrichte hij de aftrap voor de eerste wedstrijd in het Feijenoord-stadion. Ridder in de orde van de Nederlandse en commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Trouwt s-Gravenhage 13 juli 1905 (ook wel vermeld 13 juli 1895)  Hlne Bruinier, geboren s-Gravenhage 16 juli 1905. Uit het huwelijk:

1.

Ingeborg,

geb. s-Gravenhage 14.10.1898, overl. s-Gravenhage 21.1.1960

2.

Gerda,

geb. s-Gravenhage 4.7.1900

volgt IX.3213131.1

3.

Elsje,

geb. s-Gravenhage 21.1.1910

 

 

VIII.321313.2     AEMILIUS BERNARDUS DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Rotterdam 7 november 1886, zoon van Lambertus Droogleever Fortuijn en Jacoba Gerarda Wolvekamp, overleden Utrecht 13 augustus 1970. Trouwt Krommenie 23 december 1913 Cornelia Elisabeth van Leijden, geboren Krommenie 6 maart 1885, overleden Zeist 10 augustus 1970, dochter van Eduard van Leijden en Cornelia Elisabeth van Leijden. Uit het huwelijk:

1.

Eduard,

geb. Oegstgeest 24.12.1914,

volgt IX.3213132.1

2.

Koenraad,

geb. Oegstgeest 2.9.1917,

volgt IX.3213132.2

3.

Cornelia Elisabeth,

geb. Oegstgeest 25.2.1921

 

 

VIII.321313.3     BERNARDUS AEMILIUS DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Rotterdam 30 maart 1888, zoon van Lambertus Droogleever Fortuijn en Jacoba Gerarda Wolvekamp, overleden s-Gravenhage 10 november 1971. Trouwt eerste s-Gravenhage 14 juli 1916 Nelly Anny van Buuren, geboren Rotterdam 10 juli 1889, overleden Utrecht 15 maart 1968, dochter van   Trouwt tweede s-Gravenhage 4 oktober 1935 Therese Hedwig Auguste Frederike Bindernagel, geboren Maagdenburg 14 oktober 1898, overleden Rijswijk 1 juli 1971. Uit het eerste huwelijk:

1.

Mark,

geb. s-Gravenhage 24.1.1926,

volgt IX.3213133.1

2.

Winnifred,

geb. s-Gravenhage 24.6.1928,

 

3.

Eric,

geb. s-Gravenhage 12.8.1931,

volgt IX.3213133.2

 

VIII.321314.1     WILLEM DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Rotterdam 14.9.1880, zoon van Cornelis Droogleever Fortuijn en Geertruida Klercq, overleden Maastricht 17 augustus 1956. Trouwt Bandoeng 4 mei 1918 Maria van Rijckevorsel, geboren Vucht 4 augustus 1890, overleden Wassenaar 4 juni 1962. Uit het huwelijk:

1.

Maria Theresia Geertruida,

geb. Saoekaboemi java 15.2.1919,

 

2.

Cornelis,

geb. Amsterdam 10.4.1922, overl Mauthausen 7.9.1944,

    (Engelandvaarder, gefusileerd)

 

VIII.321314.2     GEERTRUIDA DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Amsterdam 6 april 1882, dochter van Cornelis Droogleever Fortuijn en Geertruida Klercq. Trouwt Johan Herman Geertsema. Uti het huwelijk:

1.

Willem Johan,

 

 

 

VIII.321322.1     GERDINA ANNA CATHARINA VAN KOETSVELD

Geboren ca 1882, dochter van Bernard Christiaan Constant Louis van Koetsveld en Maria de Boer Vervoorn. Trouwt Rotterdam 27 augustus 1908 Johan Peter van Loon, geboren Rotterdam 2 september 1877, zoon van Hendrik Willem van Loon en Maartje Maria Valkenburg

 

VIII.321322.2 LAMBERTUS VAN KOETSVELD

Geboren Rotterdam 14 juni 1881, zoon van Bernard Christiaan Constant Louis van Koetsveld en Maria de Boer Vervoorn. Trouwt Sloten 18 november 1909 Else Maria Lausberg, geboren Rotterdam 22 december 1884, overleden Rotterdam 15 maart 1952, dochter van Hubert Lausberg en Maria Amalia Laugs.

 

VIII.321322.3 WILLEM FREDERIK ARIUS VAN KOETSVELD

Geboren Rotterdam 21 november 1888, zoon van Bernard Christiaan Constant Louis van Koetsveld en Maria de Boer Vervoorn. Trouwt  Rotterdam 1 september 1921 Adriana Maria Donkers, geboren Oosterhout ca 1888, dochter van Pieter Donkers en Pietronella Cornelissen.

 

VIII.321322.4   JOHAN EMILIUS VAN KOETSVELD

Geboren Rotterdam 12 maart 1891, zoon van Bernard Christiaan Constant Louis van Koetsveld en Maria de Boer Vervoorn. Trouwt  Rotterdam 18 maart 1915 Elizabeth Maria Burgmans, geboren Rotterdam 21 februari 1893, dochter van Hendrik Burgmans en Wilhelmina Janzen.

 

VIII.321412.1     DIRK JACOBUS RUITER

Geboren Gouda ca 1855, zoon van Dirk Ruiter en Cornelia Jacboa Waller. Trouwt Enschede 18 december 1884 Joahnna Gerritdina Sachse, geboren Enschede ca 1855, dochter van Gerrit Willem Sachse en Johanna Hendrika Vos.

 

VIII.321412.2     ANNA CORNELIA CHRISTINA RUITER

Geboren Gouda ca 1867, dochter van Dirk Ruiter en Cornelia Jacboa Waller. Trouwt Gouda 17 februari 1887 Frederik Jacobus Boer, geboren Rotterdam 8 februari 1852, zoon van Frederik Nisiemus Boer en Maria van Keeken.

 

VIII.321612.1     ANNA ALIDA ELISABETH VAN HOLTHE TOT ECHTEN

Geboren Meppel 6 mei 1882, dochter van Rudolph Otto van Holthe tot Echten en Anna Aldia Elizabeth van Kuijk. Trouwt Meppel 29 juli 1908 Marcus Quintus, geboren Groningen ca 1872, burgemeester, zoon van Cornelis Henric Quintus en Aletta Catharina van Heloma.

 

IX.3211111.1    MARIA JOSINA WALLER

Geboren s-Gravenhage 29 juli 1887, dochter van Adriaan Hendrik Waller en Maria Anna Smeelen, overleden s-Gravenhage 2 december 1920. Trouwt Rijswijk 12 maart 1914 Willem Boer, geboren vlissingen 21 januari 1886, overleden s-Gravenhage 9 mei 1973, zoon van Willem Hendrik Boer en Wilhelmina Johanna Dekker.

 

IX.3211111.2    ADRIANUS LAURENS WALLER

Geboren Delft 6 november 1888, zoon van Adriaan Hendrik Waller en Maria Anna Smeelen, overleden s-Gravenhage 31 mei 1949. Trouwt eerste s-Gravenhage 25 september 1918 Maria Johanna Susanna Coets de Bosson, geboren Zevenbergen 25 juni 1891, overleden s-Gravenhage 26 juni 1930, dochter van Jan Susannus Gerard Coets de Bosson en Jacoba den Ouden. Trouwt tweede s-Gravenhage 11 mei 1932 Elisabeth van der Kruk, geboren s-Gravenhage 6 maart 1896, overleden s-Gravenhage 3 juli 1972, dochter van Machiel van der Kruk en Helena Elisabeth de Hoog. Uit het eerste huwelijk:

1.

Louis Albertus,

geb. Rotterdam 23.1.1915,

volgt X.32111112.1

2.

Maria Johanna,

geb. s-Gravenhage 4.1.1917,

volgt X.32111112.2

3.

Adriana Hendrika,

geb. Velsen 25.9.1920,

volgt X.32111112.3

 

IX.3211111.3    ANTONIUS JAN WALLER

Geboren Hof van Delft 17 november 1892, zoon van Adriaan Hendrik Waller en Maria Anna Smeelen, overleden Newburgh, New York, (USA) 1 januari 1939. Trouwt Amsterdam 17 januari 1923 Celia Travers, geboren Vilna (Litouwen),  2 februari 1899, overleden Las Vegas, Nevada (USA) 9 mei 1989, dochter van Isaac Trotski en Hannah Liberman. Uit het huwelijk:

1.

Sonia,

geb. Amsterdam 26.4.1923,

volgt X.32111113.1

2.

Ann,

geb. Amsterdam 14.4.1924,

volgt X.32111113.2

3.

Irving Tony,

geb. Amsterdam 5.5.1925,

volgt X.32111113.3

4.

Helen,

geb. Newburh, New York 30.1.1928,

volgt X.32111113.4

5.

Florence,

geb. Newburh, New York 7.11.1929,

volgt X.32111113.5

6.

Mary,

geb. Newburh, New York 29.4.1931,

volgt X.32111113.6

7.

Robert,

geb. Newburh, New York 2.9.1937,

volgt X.32111113.7

 

 IX.3211111.4    JOHAN  WALLER

Geboren Hof van Delft 7 maart 1894, zoon van Adriaan Hendrik Waller en Maria Anna Smeelen, overlden Heerlen 24 september 1960. Trouwt Hof van Delft 4 juni 1919 Alida Maria Antonia Overschie, geboren Hof van Delft 28 december 1894, overleden Valkenburg (Limburg) 11 september 1960, dochter van Joannes Overschie en Teheodora Geertruida Lampen. Uit het huwelijk:

1.

Adrianus Hendrikus,

geb. Hof van Delft 19.11.1920, overl. Delft 5.5.1988

 

IX.3211114.1  JOHAN ANTON WALLER

Geboren Delft 17 december 1902, zoon van Johan Anton Waller en Adriana Elizabeth Soeters, overleden Soest 15 mei 1977. Trouwt Rhenen 27 juni 1929 Cornelia Christina Sophia Houtman, geboren Almelo 18 juli 1899, overleden Deventer 28 maart 1977, dochter van Joannes Houtman en Christina Gezina Hombrink. Uit het huwelijk:

1.

Christina Elisabeth,

geb. Wageningen 1.8.1930,

volgt X.32111141.1

2.

Joannes Anton,

geb. Asperen 3.2.1933,

volgt X.32111141.2

 

IX.3211114.2            ADRIAAN EGBERTUS WALLER

Geboren Delft 12 april 1904, zoon van Johan Anton Waller en Adriana Elizabeth Soeters, overleden Ede 18 september 1964. Trouwt Apeldoorn 9 augustus 1932 Gerritje Coerts, geboren Apledoorn 28 februari 1905, overleden s-Gravenhage 6 april 1994, dochter van Jan Coerts en Willemina Pluim. Uit het huwelijk:

1.

Elizabeth Johanna,

geb. Apeldoorn 28.7.1933

volgt X.32111142.1

2.

Jan,

geb. Apeldoorn 16.9.1936,

volgt X.32111142.2

3.

Gerda,

geb. Curacao 13.5.1939,

volgt X.32111142.3

 

IX.3211115.1            JACOBA WILHELMINA WALLER

Geboren Delft 12 april 1901, dochter van Jan Cornelis Waller en Dirkje Wilhelmina Bool, overleden s-Gravenhage 8 januari 1995. Trouwt Rijswijk 21 augustus 1931 Jacobus van Zwijndrecht, geboren s-Gravenhage 19 januari 1894, overleden s-Gravenhage 19 september 1964, zoon van Leendert jan van Zwijndrecht en Maria Wondergem.

 

IX.3211115.2            WILLEM DIRK WALLER

Geboren Delft 9 augustus 1904, zoon van Jan Cornelis Waller en Dirkje Wilhelmina Bool, overleden s-Gravenhage 19 december 1983. Trouwt s-Gravenhage 30 mei 1928 Johanna Antonia Jongejan, geboren Amsterdam 28 mei 1906, overleden Voorburg 22 december 1992, dochter van Johannes Jongejan en Alida Walburg. Uit het huwelijk:

1.

Jan Cornelis,

geb. s-Gravenhage 3.7.1931,

volgt X.32111152.1

2.

Willem Dirk,

geb. s-Gravenhage 3.7.1931,

volgt X.32111152.2

 

IX.3211115.3            ALIDA WILHELMINA WALLER

Geboren s-Gravenhage 24 januari 1909, dochter van Jan Cornelis Waller en Dirkje Wilhelmina Bool, overleden december 1998. Trouwt s-Gravenhage 18 november 1942 Jan Adries de Lint, geboren s-Gravenhage 26 juni 1917, zoon van Cornelis de Lint en Alida Cornelia Ensie.

 

IX.3211115.4            ELIZABETH HENRITTE WALLER

Geboren s-Gravenhage 29 mei 1913, dochter van Jan Cornelis Waller en Dirkje Wilhelmina Bool, overleden s-Gravenhage 1 februari 2007. Trouwt s-Gravenhage 1 september 1937 Johannes van Eijck, geboren s-Gravenhage 3 juli 1907, overleden s-Gravenhage 26 januari 1983, zoon van Pieter Johannes van Eijck en Theresia Josepha Viaene.

 

IX.3213111.1            GEERTRUIDA JACOBINA DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Rotterdam 1 september 1901, dochter van Hendrik Jan Willem  Droogleever Fortuijn en Maria Johanna De Roode,  overleden Beilen 4 juni 1982. Trouwt Bussum 20 september 1927 Johannes Pjilippus Backx, geboren Watergraafsmeer 5 november 1903, overleden Beilen 4 juni 1982.

 

IX.3213111.2            JAN DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Rotterdam 1 september 1901, zoon van Hendrik Jan Willem  Droogleever Fortuijn en Maria Johanna De Roode. Trouwt  s-Gravenhage 3 maart 1939 Margaretha Leenmans, geboren s-Gravenhage 13 februari 1909. Uit het huwelijk:

1.

Louise Ernestina Maria,

geb. Amsterdam 11.4.1940

 

2.

Hendrik Jan Willem,

geb. Amsterdam 16.4.1942, overl. 10.01.1943

3.

Hendrik Arie,

geb. Amsterdam 4.4.1944

volgt X.32131112.1

4.

Maria Edna,

geb. Amsterdam 27.5.1947

 

 

IX.3213111.3            ROBBERT DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Rotterdam 1 september 1901, zoon van Hendrik Jan Willem  Droogleever Fortuijn en Maria Johanna De Roode, overleden Silverton (Pretoria) 2 april 1953. Trouwt Rotterdam 28 oktober 1943 Truus t Hooft, geboren Utrecht 21 juni 1917. Uit het huwelijk:

1.

Titia Maria,

geb. s-Gravenhage 13.6.1945

volgt X.32131113.1

2.

Maja Adriana,

geb. Rotterdam 3.1.1947

 

3.

Carel Jan,

geb. Kaapstad 28.10.1948

volgt X.32131113.2

4.

Katinka,

geb. Silverton 10.1.1952

 

 

IX.3213121.1 MARIA CHRISTINA DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Schiedam 19 april 1900, dochter van Willem Johannes Droogleever Fortuijn en Maria Tona Sutherland, overleden Schiedam 15 december 1972. Trouwt Rotterdam 28 oktober 1926 Cornelis Schroot, geboren s-Gravenhage 30 januari 1900, overleden Voorst 30 oktober 1991, zoon van Andries Martinus Schroot en Johanna Petronella Verwaert.

 

IX.3213131.1 GERDA DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren s-Gravenhage 4 juli 1900, dochter van Pieter Droogleever en Helena Brunier, overleden Parijs 5 augustus 1971. Trouwt s-Gravenhage 1 augustus 1921 Ludovicus Antonius Carel Marie Doorman, geboren Gouderak 2 januari 1891, overleden Amsterdam 10 december 1955.

 

IX.3213132.1 EDUART DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Oegstgeest 24 december 1914, zoon van Aemilius Bernardus Droogleever en Cornelia Elisabeth van Leijden. Trouwt s-Gravenhage 10 februari 1940 Catharina Titia van Berkum, geboren Semarang 7 februari 1918. Uit het huwelijk:

1.

Aemilius Bernardus

geb. s-Gravenhage 4.12.1940,

volgt X.32131321.1

2.

Anna Maria,

geb. s-Gravenhage 29.5.1944,

 

3.

Cornelia Elisabeth,

geb. s-Gravenhage 21.12.1946,

 

4.

Johanna Catharina,

geb. s-Gravenhage 20.6.1951,

 

 

IX.3213132.2 KOENRAAD DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Oegstgeest 2 september 1917, zoon van Aemilius Bernardus Droogleever en Cornelia Elisabeth van Leijden, overleden Groningen 7 mei 1988. Trouwt Nel van der Ham, geboren Amsterdam 25 oktober 1910. Uit het huwelijk:

1.

Petronella,

geb. Hilversum 12.7.1947,

 

2.

Judith,

geb. Hilversum 15.8.1948,

 

3.

Lambert Willem,

geb. Mierlo 21.3.1950,

 

4.

Clara Anna,

geb. Eindhoven 15.5.1954,

 

5.

Martijn Remmert,

geb. Eindhoven 8.3.1956,

 

 

IX.3213133.1 MARK DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren s-Gravenhage 24 juni 1926, zoon van Bernardus Amilius Droogleever en Nelly Anny van Buuren. Trouwt Marijke Carriere, geboren s-Gravenhage 17 februari 1928. Uit het huwelijk:

1.

Kathinka Gwendolyn,

geb. Eindhoven 19.9.1957,

 

2.

Irene Caroline,

geb. Geldrop 20.3.1959,

 

3.

Maud,

geb. Geldrop 28.12.1961,

 

 

IX.3213133.2 ERIC DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren s-Gravenhage 12 august 1931, zoon van Bernardus Amilius Droogleever en Nelly Anny van Buuren. Trouwt Rotterdam 19 mei 1961 Mariette van der Steur, geboren Rotterdam 12 juni 1938. Uti het huwelijk:

1.

Robert,

geb. Rijswijk 29.3.1962,

 

2.

Marjolijne,

geb. Tunis 1.12.1963,

 

3.

Karin,

geb. Rotterdam 27.10.1967,

 

 

X.32111112.1   LOUIS ALBERTUS WALLER

Geboren Rotterdam 23 januari 1915, zoon van Adrianus Laurens Waller en Maria Johanna Susanna Coets de Bosson. Trouwt s-Gravenhage 20 augustus 1941 Maria Clazina van den Steen, geboren s-Gravenhage 7 oktober 1917, dochter van Caspar Gerard van den Steen en Valentina Maria Cornelia Middelaar. Uit het huwelijk:

1.   Rudi,                  geb. s-Gravenhage 4.7.1942,                  (geen nageslacht)

 

X.32111112.2   MARIA JOHANNA WALLER

Geboren  s-Gravenhage 4 april 1917, dochter van Adrianus Laurens Waller en Maria Johanna Susanna Coets de Bosson. Trouwt s-Gravenhage 27 juli 1943 Gerrit de Wit, geboren s-Gravenhage 8 januari 1920, overleden Jupille (Luik) 8 februari 1971, zoon van Gerrit Jan de Wit en Cornelia Petronella Zwennis.

 

X.32111112.3   ADRIANA HENDRIKA WALLER

Geboren Velsen 25 september, dochter van Adrianus Laurens Waller en Maria Johanna Susanna Coets de Bosson, overleden s-Gravenhage 2 mei 1970. Trouwt s-Gravenhage 2 september 1942 Dingenis Jacobus Schipper, geboren s-Gravenhage 1 augustus 1914, overleden s-Gravenhage 19 februari 1995, zoon van Job Schipper en Johanna Wilhelmina Jacoba Bongers.

 

X.32111113.1  SONIA WALLER

Geboren Amsterdam 26 april 1923, dochter van Antonius Jan Waller en Celia Travers, overleden West-Hill (California) 21 augustus 1999. Trouwt New York 15 maart 1947 Alfred Lee, geboren New York 12 maart 1919, overleden Red Woodcity 27 mei 1963, zoon van Jacob Levine Lee en Lenore Tillis.

 

X.32111113.2  ANN WALLER

Geboren Amsterdam 14 april 1924, dochter van Antonius Jan Waller en Celia Travers. Trouwt Newburgh (New York) 13 januari 1957 Robert Rappel, geboren Brooklyn (New York) 8 februari 1919, overleden Las Vegas (Nevada) 7 juni 1990, zoon van Frank Rappel en Elizabeth Kaufman.

 

X.32111113.3  IRVING TONY WALLER

Geboren Amsterdam 5 mei 1925, zoon van Antonius Jan Waller en Celia Travers, overleden Las Vegas, Nevada 13 juli 2001. Trouwt Brooklyn 9 april 1949 Marilyn Beckwith, geboren Brooklyn 25 januari 1929, overleden Las Vegas 5 november 1989, dochter van Sam Beckwith en Bette Berkowitz. Uit het huwelijk:

1.

Gregory Albert,

geb. Newburgh 19.1.1950,

volgt XI.321111133.1

2.

Adrea,

geb. Newburgh 19.1.1953,

volgt XI.321111133.2

3.

Beth Rhea,

geb. Newburgh 1.8.1956,

volgt XI.321111133.3

 

 X.32111113.4  HELEN WALLER

Geboren Newburgh (New York) 30 januari 1928, dochter van Antonius Jan Waller en Celia Travers, overleden Pompano Beach, Florida 13 november 2004. Trouwt Newburgh 13 maart 1948 Daniel Joseph Mccullom, geboren Newburgh 3 november 1917, overleden Newburgh 3 februari 1963, zoon van Hugh Mccullom en Mary Veronica Gray.

 

X.32111113.5  FLORENCE WALLER

Geboren Newburgh (New York) 7 november 1929, dochter van Antonius Jan Waller en Celia Travers. Trouwt New York 25 december 1949 Saul James Greene, geboren New York 5 mart 1916, overleden New Rochelle (New York) 13 juni 1985, zoon van Morris Greenburger en Lena Friedman.

 

X.32111113.6  MARY WALLER

Geboren Newburgh (New York) 29 april 1931, dochter van Antonius Jan Waller en Celia Travers. Trouwt Newburgh 7 augustus 1955 Richard Tarr, geboren New York 31 december 1931, overleden Salisbury Mills (New York) 12 februari 1985, zoon van Louis A. Tarr en Agnes Mccarty.

 

X.32111113.7  ROBERT WALLER

Geboren Newburgh (New York) 2 september 1937, zoon van Antonius Jan Waller en Celia Travers. Trouwt Merrick, New York 14 juni 1959 Suzanne Lynn Sirota, geboren New York 4 november 1939, dochter van Albert Sirota en Adeline Warrat. Uit het huwelijk:

1.

Andrew Daniel,

geb. Baltimore 4.10.1963,

volgt XI.321111137.1

2.

Pamela Nanette,

geb. Wilmington, Delaware 12.6.1966,

volgt XI.321111137.2

3.

Elliot Benjamin,

geb. Baltimore 22.2.1971,

volgt XI.321111137.3

 

X.32111141.1  CHRISTINA ELISABETH WALLER

Geboren Wageningen 1 augustus 1930, dochter van Johan anton Waller en Cornelia Christina Sophia Houtman, overleden Delden 23 september 1999. Trouwt Enschede 29 juni 1972 Karel Wevers, geboren Enschede 5 september 1922, overleden Delden 25 februari 2000, zoon van Gerrit jan Wevers en Arnolda Homeijer.

 

X.32111141.2  JOANNES ANTON WALLER

Geboren Asperen 3 februari 1933, zoon van Johan anton Waller en Cornelia Christina Sophia Houtman, overleden Utrecht 5 september 2005. Trouwt Heerenveen 20 juli 1956 Adeline Ida Beatrice Philippi, geboren Djokjakarta 21 juni 1929, overleden Bussum 3 oktober 2013, dochter van Bernard Philippi en Aida Aimee van Hutten. Uit het huwelijk:

1.

Christina Aimee Marijke,

geb. Enschede 2.7.1957,

volgt XI.321111412.1

2.

Johanna Charlotte,

geb. Enschede 28.6.1958,

volgt XI.321111412.2

 

 X.32111142.1   ELIZABETH JOHANNA WALLER

Geboren Apeldoorn 28 juli 1933, dochter van Adriaan Egbertus Waller en Gerritje Coerts. Trouwt Hilversum 2 april 1954 Hendrik van Grondelle, geboren Zeist 5 januari 1928, zoon van Marinus van Grondelle en Sara Blom.

 

X.32111142.2   JAN WALLER

Geboren Apeldoorn 16 september, zoon van Adriaan Egbertus Waller en Gerritje Coerts, ingenieur, overleden Den Haag 14 augustus 2006. Trouwt Delft 6 oktober 1962 Aline Clmence Christine Scheepens, geboren Malang 17 september 1937, dochter van Cornelis Adriaan Scheepens en Hanna ten Oever. Uit het huwelijk:

1.

Egbert Jan,

geb. Delft 10.5.1964,

volgt XI.321111422.1

2.

Remco Ewout,

geb. Voorburg 5.11.1965,

volgt XI.321111422.2

3.

Vincent Martijn,

geb. Punta Cardon (Venezuela) 15.3.1970

volgt XI.321111422.3

 

X.32111142.3   GERDA WALLER

Geboren Curacoa 13 mei 1939, dochter van Adriaan Egbertus Waller en Gerritje Coerts. Trouwt Wageningen 24 juli 1987 Klaas Meurs, geboren Opperdoes 5 september 1923, zoon van Jan Meurs en Trijntje Visser.

 

X.32111152.1   JAN CORNELIS WALLER

Geboren s-Gravenhage 3 juli 1931, zoon van Willem Dirk Waller en Joahnna Antonia Jongejan. Trouwt s-Gravenhage 3 oktober 1956 Maria Johanna Vrolijk, geboren s-Gravenhage 10 september 1927, dochter van Arie Vrolijk en Johanna Pronk. Uit het huwelijk:

1.

Robert Jan,

geb. Hoogeveen 13.9.1957,

volgt XI.321111521.1

2.

Marjolijn,

geb. Hoogeveen 11.4.1961, overl. Assen 19.10.1961,

3.

Erik,

geb. Hoogeveen 22.12.1961, overl. Vlieland 16.6.1987

 

X.32111152.2    WILLEM DIRK WALLER

Geboren s-Gravenhage 3 juli 1931, zoon van Willem Dirk Waller en Joahnna Antonia Jongejan. Trouwt eerste s-Gravenhage 13 september 1956 Anna van Eldik, geboren s-Gravenhage 25 juli 1925, dochter van Dirk Cornelis van Eldik en Johanna Jacoba Maria Teeken. Trouwt tweede Weerselo 1 november 1984 Alberdina Harmina Keppels, geboren Enschede 20 juni 1947, overleden Haaksbergen 11 april 2000, dochter van Gerhard Johan Keppels en Alberdina Harmina Elfring. Uit het eerste huwelijk:

1.

Ingrid Johanna,

geb. s-Gravenhage 22.1.1958

 

2.

Leonard Willem,

geb. s-Gravenhage 19.9.1960,

volgt XI.321111522.1

3.

Renate Anna,

geb. Almelo 13.6.1964,

volgt XI.321111522.2

 

X.32131112.1    HENDRIK ARIE DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren Amsterdam 4 april 1944, zoon van Jan Droogleever Fortuijn en Margaretha Leenmans. Trouwt Rheden 25 mei 1978 Maria Helena Everdina Toes, geboren Groningen 6 november 1954. Uit het huwelijk:

1.

Catharina Maria,

geb. Arnhem 17.1.1978,

 

2.

Laura Helena,

geb. Groningen 25.5.1979,

 

3.

Brigitte Louise

geb. Wageningen 2.10.1984

 

 

X.32131113.1    MAJA ADRIANA DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren geboren Rotterdam 3 januari 1947, dochter van Robbert Droogleever Fortuijn en Truus t Hooft. Trouwt eerste Rotterdam 4 september 1970 Jacques Decininck, geboren Kortrijk 24 december 1940. Maja trouwt tweede Heukelom 2 juni 1975 Peter Mulhuijzen, geboren Utrecht 9 maart 1941.

 

X.32131113.1   CAREL JAN DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren geboren Kaapstad  28 oktober 1948, zoon van Robbert Droogleever Fortuijn en Truus t Hooft. Trouwt laren 18 oktober 1975 Henriette Carolina Pierson, geboren s-Gravenhage 20 augustus 1951. Uit het huwelijk:

1.

Valerie Luthera,

geb. s-Gravenhage 27.5.1977,

 

2.

Florentina,

geb. s-Gravenhage 31.5.1979,

 

3.

Robert Jan,

geb. Naarden 27.11.1982,

 

 

X.32131321.1    AEMILIUS BERNARDUS DROOGLEEVER FORTUIJN

Geboren s-Gravenhage 4 december 1940, zoon van Eduard Droogleever en Catharina Titia van Berkum. Trouwt Groningen 5 januari 1966 Tiete Dieuwertje Schut, geboren Geldrop 19 september 1940. Uit het huwelijk:

1.

Eduard Hero,

geb. Zaandam 13.11.1973,

 

2.

Jeroen Peter Jairo,

geb. Caracas (Venezuela) 5.2.1975,

 

 

XI.321111133.1    GREGORY ALBERT WALLER

Geboren Newburgh (New York) 19 januari 1950, zoon van Irving Tony Waller en Marilyn Beckwith. Trouwt eerste Los Angeles 7 december 1974 Robin Barnett, geboren Los Angeles 23 januari 1951, dochter van n.n. Barnett en Belle Greenberg. Trouwt tweede Las Vegas 9 oktober 1999 Brenda Weber, geboren Reno, Nevada 14 mei 1963, dochter van David Weber en Mary Churchman. Uit het eerste huwelijk:

1.

Mobius Noah,

geb. Berkeley, California 2.7.1970,

 

2.

Graham,

geb. Port Jefferson, New York 11.12.1974,

 

 

XI.321111133.2                        ANDREA WALLER

Geboren Newburgh (New York) 19 januari 1953, dochter van Irving Tony Waller en Marilyn Beckwith. Trouwt Las Vegas 17 oktober 1987 Victor Paul Miera, geboren Fairfield, Utah 26 april 1955, zoon van Joseph Miera en Margaret n.n.

 

XI.321111133.3                        BETH RHEA WALLER

Geboren Newburgh (New York) 1 augustus 1956, dochter van Irving Tony Waller en Marilyn Beckwith. Trouwt Las Vegas 14 oktober 1978 Jerry Kamhi, zoon van Aaron Kamhi en Marilyn Millman.

 

XI.321111137.1     ANDREW DANIEL WALLER

Geboren Baltimore, Maryland  4 oktober 1963, zoon van Robert Waller en Suzanne Lynn Sirota.Trouwt Tilghman Island, maryland 3 juni 1995 Anne Alexander McCauley, geboren Baltimore 16 november 1965, dochter van Richard Gray McCauley en Jane Vance. Uit het huwelijk:

1.

Garrett (McCauley Waller),

geb. Columbia, maryland 10.1.1997

 

2.

Bryce (McCauley Waller),

geb. Columbia, Maryland 19.5.1999

 

 

XI.321111137.2    PAMELA NANETTE WALLER

Geboren Wilmington, Delaware 12 juni 1966, dochter van Robert Waller en Suzanne Lynn Sirota. Trouwt Baltimore 20 november 1999 John James Arlotta, geboren 30 augustus 1960, zoon van John James Arlotta en Clair Westercamp.

 

XI.321111137.3   ELLIOT BENJAMIN WALLER

Geboren Baltimore 22 feruari 1971, zoon van Robert Waller en Suzanne Lynn Sirota. Trouwt Pearl River, New York 14 augustus 1999 Stefanie Maria Longo, geboren Scarsdale, New York 27 september 1972, dochter van John Longe en Rose n.n. Uit het huwelijk:

1.

Ava Elizabeth,

geb. Ridgewood 14.6.2005

 

 

XI.321111412.1   CHRISTINA AIMEE MARIJKE WALLER

Geboren Enschede 2 juli 1957, dochter van Joannes Anton Waller en Adeline Ida Beatrice Philippi. Trouwt Buren 29 september 1989 Bernardus Wilhelmus Petrus Maria Mauritsz, geboren Goirle 17 december 1955, zoon van Augustinus Norbertus Bernardus Cornelis Mauritsz en Christina Johanna Alberdina van Doorn.

 

XI.321111412.2    JOHANNA CHARLOTTE WALLER

Geboren Enschede 28 juni 1958, dochter van Joannes Anton Waller en Adeline Ida Beatrice Philippi. Trouwt Amsterdam 10 januari 1991 Pieter Kilian, geboren Culemborg 2 juli 1954, zoon van Gijsbertus Ludovicus Kilian en Petronella van Daal.

 

XI.321111422.1    EGBERT JAN WALLER

Geboren Delft 10 mei 1964, zoon van Jan Waller en Aline Clmence Christine Scheepens, ingenieur. Trouwt Wassenaar 17 september 1994 Suzanna Theodora Kars, geboren Nijmegen 15 april 1967, dochter van Paul Kars en Brita Clara Elisabeth van der Garden. Uit het huwelijk:

1.

Nicolaas Sebastiaan Karel,

geb. Amsterdam 20.11.1995

 

2.

Florentine Clemence Elisabeth,

geb. Bussum 23.7.1997

 

3.

Sebastiaan Jan-Paul,

geb. Bussum 8.1.1999

 

4.

Pepijn Nicolaas Egbert-Jan,

geb. Bussum 11.10.2001

 

 

XI.321111422.2    REMCO EWOUT WALLER

Geboren Voorburg 5 november 1965, zoon van Jan Waller en Aline Clmence Christine Scheepens. Trouwt Veere 12 april 1997 Maril van den Hengel, geboren Soest 6 juni 1969, dochter van Henddrikus Everdus van den hengel en Maria Gerardus Magdalena van Hienen. Uit het huwelijk:

1.

Tommy Juris,

geb. Riga, letland 25.3.2000

 

2.

Kim Joanne,

geb. Londen, Engeland 15.12.2001

 

3.

Jesse Han,

geb. Seoul, Zuid korea 29.3.2004

 

 

XI.321111422.3    VINCENT MARTIJN WALLER

Geboren Punta Cardon (Venezuela) 15 maart 1970, zoon van Jan Waller en Aline Clmence Christine Scheepens, ingenieur. Trouwt Amsterdam 6 juli 2002 Jonkvrouw Quirine Albertine Witsen Elias, geboren Rotterdam 6 augustus 1969, dochter van Jonkheer Joost Jacob Witsen Elias en Margreet van leur. Uit het huwelijk:

1.

Joost Egbert Jan,

geb. Amsterdam 14.10.2003

 

2.

Philine Hannah,

geb. Amstelveen 18.10.2005

 

 

XI.321111521.1                        ROBERT JAN WALLER

Geboren Hoogeveen 13 september 1957, zoon van Jan Cornelis Waller en Maria Johanna Vrolijk. Trouwt Tubbergen 29 maart 1985 Maria Apekrom, geboren Vroomshoop 28 april 1958, dochter van Pieter Simon Apekrom en Theodora Hebing. Uit het huwelijk:

1.

Mark,

geb. Lemgo (Nordheinland-Westfalen) 3.12.1986

 

2.

Daniela,

geb. Lemgo (Nordheinland-Westfalen) 30.9.1989

 

 

XI.321111522.1                        LEONARD WILLEM WALLER

Geboren s-Gravenhage 19 september 1960, zoon van Willem Dirk Waller en Anna van Eldik. Trouwt Almelo 27 mei 1983 Johanna Hendrika Olthof, geboren Almelo 19 juni 1961, dochter van Georg Fredrik Alexander Olthof en Hendrika Driessen. Uit eht huwelijk:

1.

Hendrike Marije,

geb. Almelo 15.6.1987

 

2.

Frederik Willem,

geb. Almelo 25.1.1990

 


 XI.321111522.2   RENATE ANNA WALLER

Geboren Almelo 13 juni 1964, dochter van Willem Dirk Waller en Anna van Eldik. Trouwt Wierden 16 december 1988 Hermannus Stegeman, geboren Wierden 13 oktober 1961, zoon van Gerrit jan Stegeman en Janna Sanderman.

 

 

arms33.bmp (128734 bytes)