kwartierstaat kinderen, kleinkinderen

 

Kwartierstaat VAN DER VELD

  

Uitgebreid deelkwartierstaat VAN DER VELD aanvangende met

 

JACOB HENDRIK VAN DER VELD (1896-1943)

 

 

 

Generatie I

1.

Jacob Hendrik VAN DER VELD, geb. Delft 21.3.1896, koetsier, overl. Delft 12.4.1943, hij was dirigend van een harmonicaband "de Delfse Jantjes", werkte ca 1920 in de Calvefabriek en daarna als  vrachtbode met bakfiets, tr. Delft 4.7.1919, ontb. 28.8.1930. Froukje ZEVENHEK, geb. Rotterdam 11.6.1900, overl. Dordrecht 17.10.1959, (zie kwartierstaat ZEVENHEK) tr.(2) Rotterdam 1.7.1931  met Jan DE SMIT, geb. Rotterdam 17.1.1906, kitspuiter, overl. Dordrecht 9.3.1978, zn. van Jan de Smit en Rosalia Dorothea Rierse. Kinderen uit 1e huwelijk:

 

1.

Dirk Leendert Marinus VAN DER VELD, geb. Delft 3.11.1921, chauffeur, overl. Dordrecht
 7.9.1970, tr. Dordrecht 13.4.1950, Hendrika Lambertina Kop, geb. Dordrecht 15.2.1920, overl. Dordrecht 26.10.2005

 

2.

Jacob Hendrik VAN DER VELD, geb. Delft 12.5.1923, meubelmaker, overl. Hellevoetsluis
 1.5.1975, trouwt Nieuw-Helvoet 17.1.1947 Johanna Pietertje Korevaart, geb. Nieuw-Helvoet 8.8.1922, overl. Dirksland 3.1.1995 
(Zie kwartierstaat kinderen/kleinkinderen)

 

3.

Jan Otto VAN DER VELD, geb. Delft 15.9.1925, overl. Delft 30.4.1926.

 

4.

Jan Otto VAN DER VELD, geb. Delft 1.11.1926, kitter, landarb. overl. Harlingen 15.8.1949, tr.
 Harlingen 13.5.1948, Reintje Nieuwland, geb. Baradeel 22.8.1927.

 

5.

Anna Maria Sophia VAN DER VELD, geb. Rotterdam 26.1.1929, overl. Dordrecht 14.12.2005, tr.(1) Dordrecht 4.7.1946, Bastiaan Bras, tr.(2) Dordrecht 4.5.1961, Johannes Christiaan Verhorevoort, tr.(3) Dordrecht  8.12.1972, Willem Marinus Verboor,

 

Uit het tweede huwelijk van Froukje en Jan de Smit:

 

1.

Rosalia Dorothea DE SMIT, geb. Rotterdam 13.10.1931, overl. Dordrecht 20.8.2009, tr. Dordrecht 17.7.1952, Leendert Brusse, geb. Dordrecht 5.8.1925, machinaal bankwerker, overl. Dordrecht 27.6.2001.

 

Generatie II

2.

Dirk Leendert Marinus VAN DER VELD, geb. Delft 3.10.1869, koetsier  vrachtrijder/bode, overl. Delft 31.5.1936, woonadres: Rietveld 89 en Rietveld 32 te Delft, tr. Delft 2.11.1892:

3.

Leentje GOUDSWAARD, geb. Oudenhoorn 28.10.1866, overl. Delft 14.2.1925. In 1892 hebben beide verklaard, dat van hun in 1887 te Brielle een kind is geboren, daarnaast heeft Leentje nog een voorkinder, deze kinderen zijn:

 

1.

Helena, geb. Brielle 26.12.1887, overl. Delft 26.12.1939, tr. Delft 3.2.1904 Arie Anthonie Schenk, geb. Schiedam 1.10.1884, loswerkman, overl. Delft 2.11.1949.

 

2.

Gerrit, geb. Brielle 27.12.1888, overl. ald. 29.1.1889

 

Kinderen uit eht huwelijk:

 

1.

Adriana Jacoba VAN DER VELD, geb. Delft 26.11.1892, overl. Delft 8.2.1893

 

2.

Hendrik Jacob VAN DER VELD, geb. Delft 11.4.1894, overl. Delft 21.9.1894

 

3.

Jacob Hendrik VAN DER VELD, geb. Delft 21.3.1896, koet­sier, (zie kwartier 1)

 

4.

Hendrik Pieter VAN DER VELD, geb. Delft 30.7.1897, overl. Delft  12.8.1900.

 

 Generatie III

4.

Hendrik VAN DER VELD, geb. Delft 4.10.1830, smid, pakhuis­knecht, overl. Delft 3.10.1894, won. Rietveld 5 te Delft, tr. Delft 8.7.1857

5.

Adriana Jacoba SPRENGER, geb. Delft 24.9.1832, overl. Delft18.3.1909, naast 7 levensloos geboren kinderen:

 

1.

Barbara VAN DER VELD, geb. Delft 5.8.1858, overl. Delft 27.1.1876.

 

2.

Pieter Johan VAN DER VELD, geb. Delft 10.11.1863, smidsknecht,  akhuisknecht, overl. Hof van Delft 21.5.1904, tr. Delft 8.8.1888 Cornelia Valk, geb. Delft 14.10.1865, overl. Delft 20.3.1949.

 

3.

Dirk Leendert Marinus VAN DER VELD, geb. Delft 3.10.1869, koetsier, (zie kwartier 2)

 

4.

Hendrik Adrianus VAN DER VELD, geb. Delft 17.7.1872, pakh­uisknecht, loswerkman, overl. Delft 10.8.1956, tr. Delft 3.2.1904 Pietertje Jacoba Goudswaard, geb. Oost­voorne 14.2. 1871, overl. Delft 13.5.1938. (zus van kwartier 3)

6.

Jacob GOUDSWAARD, geb. Nieuwenhoorn 15.3.1832, arbeider, overl. Brielle 16.6.1888, ‘s- avonds aan boord van de "Voorne en Putten" op reis van Rotterdam naar Brielle, tr. ca. 1863

7.

Jacoba VARENHOUT, geb. Oostvoorne 18.10.1831, overl. Delft 1.5.1914. Zij verhuisd op 11.6.1891 naar Delft en vanaf 1900 tot   haar dood woont zij in bij haar dochter Leentje, kinderen:

 

1.

Annetje GOUDSWAARD, geb. Oudenhoorn 3.11.1863.

 

2.

Leentje GOUDSWAARD, geb. Oudenhoorn 28.10.1866, 14.2.1925, (zie kwartier 3)

 

3.

Pietertje Jacoba GOUDSWAARD, geb. Oudenhoorn 28.10.1866, overl. Brielle 21.5.1870.

 

4.

Pietertje Jacoba GOUDS­WAARD, geb. Oostvoorne 14.2.1871, overl. Delft 31.5.1938, tr. Hendrik Adrianus van der Veld.

 

5.

Pieter Nicolaas GOUDS­WAARD, geb. Brielle 9.1.1876, overl. Brielle 6.12.1879.

 

Generatie IV

8.

Dirk VAN DER VELD, geb. Nieuwpoort a/d Lek 7.7.1794, metselaar, overl. Delft 7.8.1832, won. in het huis Vaste Nieuwsteeg 282, tr. Delft 8.9.1819 met als huw.bijlage, dat hij heeft voldaan aan de Nationale Militie, 12e Battaljon Infanterie 7.9.1814

9.

Barbara BIESMEIJER, geb. Delft 22.1.1789, overl. Delft 12.1.1873, inwonend bij haar zoon Pieter aan de Westvest 19, kinderen:

 

1.

David VAN DER VELD, geb. Delft 16.11.1819, koper‑ en bliksla­ger, overl. s'Gravenhage 8.8.1875, op 1.2.1849 vertrokken van Delft naar s'Gravenhage, won. Parkstraat, tr. Delft 18.8.1847 Johanna Carolina Christina van Leeuwen, geb. s'Gravenhage  13.11.1825, overl. s'Graven­hage 6.3.1913

 

2.

Pieter VAN DER VELD, geb. Delft 18.8.1821, wekker, overl. voor 1888, tr. Delft 17.6.1863 Johanna van der Wolff, wed. van Pieter Monster, geb. Oudshoorn 7.9.1819, overl. Delft 6.2.1888, won Phoenixstr. 6.

 

3.

Maria VAN DER VELD, geb. Delft 8.1.1824, overl. Delft 1.10.1851, won. Hillerbroersteeg, wijk 5, tr. Delft 18.12.1844 Johannes van Oosten, geb. Delft 18.4.1823, smid, overl. Delft 2.1.1891.

 

4.

Dirk VAN DER VELD, geb. Delft 31.1.1827, overl. ald. 4.4.1843

 

5.

Hendrik VAN DER VELD, geb. Delft 4.10.1830, smidsknecht, (zie kwartier 4)

10.

Pieter SPRENGER, geb. Delft 4.2.1806, timmerman, zeepliedenknecht, overl. Delft 22.7.1849, tr. Delft 29.6.1825

11.

Johanna VAN DAALEN, geb. Delft 21.4.1805, overl. Delft 7.12.1872. testament opgemaakt 23.6.1863, zij koopt op 13.12.1850 een huis en erfe aan de Noordzijde van de Bagijnsteeg 56a te Delft en heeft het nagelaten aan haar 7 kinderen, is verkocht aan Hendrik van der Veld (kwartier 4) voor 150 gulden kontant. Johannes Adrianus van Genderen, treedt op als gemachtigde van Gerrit Sprenger, Pieter Johannes Sprenger en Johannes Adrianus Sprenger, alle kuiper van beroep en woonachtig te New York, kinderen:

 

1.

Gerrit SPRENGER, geb. Delft, kuiper, won. New York

 

2.

Pieter Johannes SPRENGER, geb. Delft 13.1.1828, kuiper, won. New York

 

3.

Johanna Elisabeth SPRENGER, geb. Delft 5.3.1830, tr. Johannes Ad­rianus van Genderen

 

4.

Adriana Jacoba SPRENGER, geb. Delft 24.9.1832, (zie kwartier 5)

 

5.

Johannes Adrianus SPRENGER, geb. Delft 2.11.1834, kuiper, won. New York

 

6.

Kornelis SPRENGER, geb. Delft 29.11.1836, overl. voor 7.12.1­872

 

7.

Leendert Cornelis SPRENGER, geb. Delft 29.11.1836.

 

8.

Adrianus SPRENGER, minderjarig op 7.12.1872

12.

Pieter Nicolaas GOUDSWAARD, geb. Hellevoetsluis 12.7.1798, kledermaker, overl. Nieuwenhoorn 8.2.1838, tr.(1) Nieu­wen­hoorn 24.10.1823 Anna Nieuwaal, geb. Nieuwenhoorn 1.5.1802, overl. Nieuwenhoorn 6.1.1830, tr.(2) Nieuwenhoorn 18.11.1831

13.

Annetje MEULDIJK, geb. Zwartewaal 13.6.1810, overl. Nieuwen­hoorn 24.8.1850. Kinderen uit het 1e huwelijk

 

1.

Pleuntje GOUDSWAARD, geb. Nieuwenhoorn 6.11.1824, overl. ald. 27.12.1824

 

2.

Pleuntje GOUDSWAARD, geb. Nieuwenhoorn 1.7.1826, overl. ald. 21.11.1826

 

3.

Hermanus GOUDSWAARD, geb. Nieuwenhoorn 6.1.1828, tr. Sjaakje Rietdijk, geb. Nieuw‑Helvoet 12.12.1837, overl. Rockanje 25.8.1899.

 

kinderen uit het 2e huwelijk:

 

4.

Jacob GOUDSWAARD, geb. Nieuwenhoorn 15.3.1832, (zie kwartier 6)

 

5.

Izak GOUDSWAARD, geb. Nieuwenhoorn 31.7.1836.

 

6.

Pieter Nicolaas GOUDSWAARD, geb. Nieuwenhoorn 28.9.1838, overl. Nieuwenhoorn 3.2.1874,
 tr. Oostvoorne 11.3.1865 Cornelia Boere.

14.

Izaak VARENHOUT, geb. Oostvoorne 2.2.1802, arbeider, overl. na 5.6.1879, signalement van Izaak voor de Nationale Militie is: 1 el, 7 palm en 9 duim, woont in 1840 huis Duin A, tr. Oostvoorne 28.9.1829.

15.

Magdalena HOOGENBOOM, ged. Oostvoorne 23.4.1805, overl. Oostvoorne 9.7.1854, zij heeft een voorkind:

 

1.

Leendert HOOGENBOOM, geb. Oostvoorne 2.1.1826

 

kinderen uit het huwelijk:

 

1.

Jobje VARENHOUT, geb. Oostvoorne 13.1.1828.

 

2.

Jannetje VARENHOUT, geb. Oostvoorne 26.6.1829.

 

3

Jacoba VARENHOUT, geb. Oostvoorne 18.10.1831, overl. Delft 1.5.1914, (zie kwartier 7)

 

4.

Jobje VARENHOUT, geb. Oostvoorne 13.1.1828

 

5.

Jannetje VARENHOUT, geb. Oostvoorne 5.1.1833, overl. Oostvoorne 6.1.1833.

 

6.

Aartje VARENHOUT, geb. Oostvoorne 13.5.1834, overl. Oostvoorne 4.2.1835

 

7.

Johannes VARENHOUT, geb. Oostvoorne 27.3.1836, tr. Oost­voorne Willemina Blok

 

8.

Arend VARENHOUT, geb. Oostvoorne 21.12.1838.

 

9.

Willempje VARENHOUT, geb. Oostvoorne 15.4.1844, overl. Brielle 19.5.1924, tr. Oudenhoorn
 5.6.1879 Pieter Nelis Blom, geb. Zuidland 18.8.1856, overl. Brielle 16.12.1958

 

10.

Arendje VARENHOUT, geb. Oostvoorne 13.7.1846, overl. Oostvoorne 18.4.1847

 

11.

Arij VARENHOUT, geb. Oostvoorne 4.6.1851, overl. Oostvoor­ne 10.6.1851.

 

Generatie V

16.

David VAN DER VELD, ged. Delft 24.12.1747, grutter, begr. Delft   7.12.1797. Vertrokken 5.4.1778 van Delft naar Nieuwpoort, in okt. 1795 weer terug naar Delft, ondertr. Nieuwpoort a/d Lek 19.5.1780:

17.

Maria PIJNAKER, ged. Overschie 7.12.1752, overl. Overschie 19.11.1826, ondertr.(1) Nieuwpoort a/d Lek 1.6.1775, tr. Overschie 25.6.1775 Dirk van Eck, hieruit is een zoon geboren:
1. Jacob VAN ECK, ged. Nieuwpoort a/d Lek,  Maria woont in 1817 nog in Delft en huurt een huis voor 6 stuivers per week van Leena Noordermeer, stiefdochter van Anna van der Veld. Uit het huwelijk van David en Maria:

 

1.

Leendert VAN DER VELD, ged. Nieuwpoort a/d Lek 6.5.1781, overl. Delft 14.8.1842, schoenmaker, tr. (1) Delft 10.5.1807 als jm. won. in het Agterom met Geertruij Maria Cuperius, ged. Delft 3.2.1782, overl. Delft 7.9.1813, tr.(2) Delft 25.9.1816 Johanna Bouman, geb. Andel (Heusden) 5.6.1788, overl. Delft 5.10.1865. Het gezin wonende Bastiaanvest 146/168, wijk 1

 

2.

Jacob VAN DER VELD, ged. Nieuwpoort a/d Lek 27.4.1783, overl. Delft 24.8.1832 in het achterste gedeelte van huis aan de Turfmarkt 117, wijk 2. metselaarsknecht, ongehuwd.

 

3.

Pieternella VAN DER VELD, ged. Nieuwpoort a/d Lek 17.10.1­784. jong overl.

 

4.

Petronella VAN DER VELD, ged. Nieuwpoort a/d Lek 9.9.1786, overl. Delft 26.1.1858, aan de Voorstraat 72, tr. Delft 22.4.1812 Dirk van de Goorberg, wedn. van Johanna Maria Reegenboog, geb. Delft 29.3.1777, beambte Stadsbank van lening, overl. Delft 13.11.1854.

 

5.

Pieter VAN DER VELD, ged. Nieuwpoort a/d Lek 13.1.1788.

 

6.

Pieter VAN DER VELD, geb. Nieuwpoort a/d Lek 28.12.1789,  sjouwer, opperman, knecht aan de Rijksmagazijn, overl. Delft 27.4.1860, won. Harmencoxlaan 498, wijk 2,tr. Delft 17.12.1817 Jannetje Dik, geb. Buren 4.4.1791, overl. Delft 12.6.1876.

 

7.

Johannes VAN DER VELD, geb. Nieuwpoort a/d Lek 13.10.1791, opperman, overl. Delft 13.1.1827, in het Gasthuis aan de Koningshal, won. in de Achtersack 288.

 

8.

Dirk VAN DER VELD, geb. Nieuwpoort a/d/Lek 7.7.1794, metselaar, (zie kwartier 8)

18.

Pieter BIESMEIJER, ged. Delft 3.11.1762, vermeetsknecht, overl. Delft 25.12.1827, tr. Delft 24.4.1785

19.

Catharina SOLLAART, ged. Delft 14.10.1762, overl. Delft 11.8.1841, won. 1830 aan het Rietveld 13, wijk 4, kinderen:

 

1.

Dirk BIESMEIJER, ged. Delft 21.8.1785.

 

2.

Adriana BIESMEIJER, ged. Delft 28.1.1787.

 

3.

Barbara BIESMEIJER, geb. Delft 22.1.1789, (zie kwartier 9)

 

4.

Maria BIESMEIJER, ged. Delft 12.12.1790

 

5.

Adrianus BIESMEIJER, ged. Delft 20.1.1793.

 

6.

Cornelis BIESMEIJER, geb. Delft 21.3.1794.

 

7.

Johanna Christina BIESMEIJER, geb. Delft 25.8.1796.

 

8.

Hendrik Johannes BIESMEIJER, geb. Delft 1.1.1798.

 

9.

Petronella Johanna BIESMEIJER, geb. Delft 15.6.1802.

 

10.

Johannes Benjamin BIESMEIJER, geb. Delft 11.2.1805.

20.

Gerrit SPRENGER, ged. Delft 27.8.1782, meester timmerman, overl. Delft 19.9.1846, won. aan de Voorstraat 67, tr. Delft 7.7.1805

21.

Johanna VAN DOORNE, ged. Delft 25.9.1785, overl. Delft 27.9.1­864. kinderen:

 

1.

Pieter SPRENGER, geb. Delft 4.2.1806, (zie kwartier 10)

 

2.

Elizabeth SPRENGER, ged. Delft 5.5.1808.

 

3.

Gerrit SPRENGER, ged. Delft 29.10.1809

 

4.

Johanna SPRENGER, ged. Delft 6.11.1811.

 

5.

Helena SPRENGER, geb. Delft 16.8.1813

 

6.

Cornelia SPRENGER, geb. Delft 21.2.1815.

 

7.

Cornelia Christina SPRENGER, geb. Delft 24.11.1816.

 

8.

Leendert SPRENGER, geb. Delft 8.5.1820

 

9.

Cornelia SPRENGER, geb. Delft 27.1.1822.

22.

Pieter VAN DALEN, ged. Delft 1.6.1779, oppasser, huisbediende, overl. Delft 29.9.1829, tr. Delft 9.12.1804

23.

Adriana VAN ROSFUM, geb. Amsterdam 8.9.1775, kinderen:

 

1.

Johanna VAN DALEN, geb. Delft 21.4.1805, (zie kwartier 11)

 

2.

Evendina Jacoba VAN DALEN, geb. Delft 20.4.1807.

 

3.

Johannes Adrianus VAN DALEN, geb. Delft 14.6.1809.

24.

Hermanus GOUDSWAARD, ged. Sommelsdijk 3.6.1764, overl. Brielle 11.8.1820, tr. Hellevoetsluis 6.12.1795

25.

Johanna MENSINGA, jd. van Bolsward, geb. ca. 1768, overl. Hellevoetsluis 6.6.1804, kinderen:

 

1.

Geertruij GOUDSWAARD, geb. Hellevoetsluis 20.4.1796.

 

2.

Pieter Nicolaas GOUDSWAARD, geb. Hellevoetsluis 12.7.1798, overl. Nieuwenhoorn 18.2.1838, (zie kwartier 12)

 

3.

Willem Jongejan GOUDSWAARD, geb. Hellevoetsluis 19.3.1800.

 

4.

Willem Jongejan GOUDSWAARD, geb. Hellevoetsluis 10.1.1803

26.

Izaak MEULDIJK, ged. Zwartewaal 3.2.1786, overl. dec. 1810 op zee verongelukt, tr. Zwartewaal 28.5.1809

27

Lijntje KOSTER, geb. Zwartewaal 3.10.1786, overl. Nieuw-Helvoet 3.1.1848, tr.(2) Zwartewaal 31.5.1813 Jacob Schriel, geb. Zwartewaal 13.2.1790, overl. Nieuw-Helvoet 7.3.1865           kind uit 1e huwelijk:

 

1.

Annetje MEULDIJK, geb. Zwartewaal 13.6.1810, (zie kwartier 13)

 

kinderen uit haar 2e huwelijk:

 

1.

Gerrit Schriel, geb. Zwartewaal 18.4.1814.

 

2.

Willemina Schriel, geb. Zwartewaal 20.6.1816.

 

3.

Kornelis Schriel, geb. Zwartewaal 12.10.1819.

28

Johannes VARENHOUT, ged. Vierpolders 16.5.1765, arbeider, overl. Oostvoorne 14.12.1818, tr.(1) Vierpolders 13.4.1788 Willempje Roskam, wed. tr.(2) Oostvoorne 5.4.1793, dan  won. onder         Nieuwenhoorn

29.

Jannetje VAN DEN BRAND, ged. Oostvoorne 9.12.1764, overl. Nieuwenhoorn 27.11.1829. tr.(1) Oostvoorne 7.4.1787 Arij Diephout, ged. Oostvoorne 26.4.1752, kind uit 1e huwelijk van Johannes:

 

1.

Evert VARENHOUT, ged. Nieuwenhoorn 28.9.1788,

 

kinderen uit 2e huwelijk:

 

2.

Cornelis VARENHOUT, geb. verm. Nieuwenhoorn, overl. Tinte 11.8.1815.

 

3.

Izaak VARENHOUT, ged. Rockanje 17.8.1800.

 

4.

Izaak VARENHOUT, geb. Oostvoorne geb. Oostvoorne 2.2.1802 (zie kwartier 14)

 

5.

Abram VARENHOUT, geb. Vierpolders 26.8.1811.

30.

Arend HOOGENBOOM, geb. Oostvoorne ca. 1772, arbeider, overl. Oostvoorne 30.10.1827, tr. Oostvoorne ca. 1798

31.

Jobje VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 28.6.1778, overl. Oost­voorne 17.10.1824, kinderen:

 

1.

Willem HOOGENBOOM, geb. Oostvoorne 21.9.1799, overl. Oostvoorne 17.7.1833.

 

2.

Bastiaantje HOOGENBOOM, geb. Oostvoorne 23.10.1800.

 

3.

Arij HOOGENBOOM, geb. Oostvoorne 4.2.1802, overl. Oost­voorne 7.7.1853.

 

4.

Magdalena HOOGENBOOM, ged. Oostvoorne 23.4.1805, (zie kwartier 15)

 

5.

Bastiaantje HOOGENBOOM, geb. Oostvoorne 10.7.1810.

 

 

Generatie VI

32.

Leendert VAN DER VELD, ged. Piershil 19.7.1711, bakker, wijkmeester van 1767 tot 1774, hooftman van de weduwe‑ societeit 1771, begr. Delft 11.2.1774, won. in de Kruisstraat 12, otr. Delft 16.5.1­739 als jm in de Papestraat

33.

Pieternella VAN DEN BERG, ged. Delft 16.7.1716, jd. in het Rietveld, begr. Delft 16.1.1781, won. in de Kruisstraat 12, kinderen:

 

1.

Louwerens VAN DER VELD, ged. Delft 16.4.1741, meester bakker, pakdrager op 't veer tussen  Delft en Rotterdam in  1784, waar hij is overl. tijdens een zeereis in 1784. Verkoopt in 1771 een huis, zijnde een broodbakkerij aan de Brabantse Vismarkt voor 160,‑‑ gulden, tr. Delft als jm. bij de Rotterdamse Poort, Maria Ruijs, ged. Zevenhuizen 16.4.1741, won. in de Papestraat overl. in het jaar 1800.

 

2.

Johannes VAN DER VELD, ged. Delft 28.5.1743, begr. als draagkind Delft 5.7.1754.

 

3.

Anna VAN DER VELD, ged. Delft 12.8.1745, overl. Delft 28.12.1806, tr. Delft 20.3.1791 als jd. op het Marktveld, Reinier Noordermeer, wedn. van Aagje Iding, ged. Delft 30.11.1756, overl. voor 17.5.1798. Zij maakt op 17.5.1798 een testa­ment, t.g.v. haar zuster en de kinderen van haar broers, zij laat 1733 gulden na.

 

4.

David VAN DER VELD, ged. Delft 24.12.1747, grutter,  (zie kwartier 16)

 

5.

Magdalena VAN DER VELD, ged. Delft 17.6.1750, overl. Delft 1792

 

6.

Petronella VAN DER VELD, ged. Delft 17.6.1750, overl. Delft 25.10.1815, won. Gasthuislaan 273, tr. Delft 13.3.1796 Pieter van Holstein, wedn. van Maria van Niel, ged. Rotterdam 10.12.1750, in 1815 gepensioeneerd soldaat

 

7.

Leendert VAN DER VELD, ged. Delft 25.12.1752, begr. Delft 27.12.1754.

 

8.

Leendert VAN DER VELD, ged. Delft 9.10.1755, begr. Delft 15.9.1790, won. Gasthuislaan.

34.

Pieter PIJNAKER, ged. Overschie 3.5.1722, begr. Overschie 28.4.1784 in eigen graf, gaarder F 15,12, ondertr. Overschie 27.10.1747

35.

Lena HOOGENBAAL, ged. Berkel 1.1.1724, begr. Overschie 13.10.­1795. Zij maakt op 12.5.1784 een testament als erfgename haar kinderen Dirk, Ariaantje, Maria en Neeltje, kinderen:

 

1.

Dirk PIJNAKER, ged. Overschie 7.1.1748.

 

2.

Ariaantje PIJNAKER, ged. Overschie 5.10.1749, tr. Hendrik van der Elst.

 

3.

Maria PIJNAKER, ged. Overschie 17.12.1752, (zie kwartier 17)

 

4.

Anna PIJNAKER, ged. Overschie 13.7.1755, overl. voor 1784.

 

5.

Neeltje PIJNAKER, ged. Overschie 18.6.1758, overl. Over­schie 31.8.1802, tr. Overschie 8.10.1780 Leendert Verboon, ged. Overschie 31.10.1751, begr. Overschie 21.9.1811.

 

6.

Clasijntje PIJNAKER, ged. Overschie 24.5.1761, overl. 13.9.1763

 

7.

Jan PIJNAKER, ged. Overschie 24.7.1763, overl. 1.6.1766

36.

Dirk BIESMEIJER, ged. Delft 22.1.1715, plateelbakker, on­dertr.(1) Delft 4.5.1737 Cornelia van Duijf/Duijve, als jm van de Gasthuislaan, tr.(2) Delft 17.6.1759, als wedn. won. op de Nieuwe         Langendijk

37.

Barbara VAN DER SLUIJS, ged. Delft 16.8.1735, jd. van 't Rietveld, begr. Delft  Delft 25.2.1786, kinderen uit het 1e huwelijk:

 

1.

Hendrik BIESMEIJER, ged. Delft 30.1.1738

 

2.

Pieternella BIESMEIJER, ged  Delft 27.3.1740

 

3.

Dirk BIESMEIJER, ged. Delft 31.10.1745

 

4.

Cornelia BIESMEIJER, ged. Delft 7.11.1752

 

kinderen uit het 2e huwelijk:

 

5.

Pieter BIESMEIJER, ged. Delft 3.11.1761, (zie kwartier 18)

 

6.

Johanna Christina BIESMEIJER, ged. Delft 3.1.1773.

 

7.

Dirk BIESMEIJER, ged. Delft 1.1.1775.

38.

Michiel SOLLAAR, geb. ca. 1704, pottenbakker, begr. Delft 14.10.1780, won. Verwerstraat, 2 meerderj‑ en 3 minderjarige kinderen, tr.(1) Delft 1.1.1730 Marritje van der Meulen, tr.(2) Delft 17.1.1762, dan won. op de Geerweg

39.

Adriana SMITS, ged. Delft 4.6.1732, begr. Delft 13.5.1811.  kinderen uit het 1e huwelijk:

 

1.

Johanna SOLLAAR, ged. Delft 9.8.1733

 

2.

Marcus SOLLAAR, ged. 10.5.1736

 

3.

Leendert SOLLAAR, ged. Delft 21.6.1744, overl. Delft 17.6.1751

 

4.

Leendert SOLLAAR, ged. Delft 11.7.1751, overl. Delft 20.10.1751

 

kinderen uit het 2e huwelijk:

 

5.

Catrina SOLLAART, ged. Delft 14.10.1762, (zie kwartier 19)

 

6.

Maria SOLLAAR, ged. Delft 3.10.1765.

 

7.

Coenraad SOLLAAR, ged. Delft 15.12.1768.

40.

Pieter SPRENGER, ged. Delft 30.11.1747, timmerman, overl. Delft 31.1.1828, tr. Delft 31.5.1772 als jm in 't Agterom

41.

Lena (Helena) VAN DER KLEIJ, ged. Delft 17.11.1745, overl. Delft 11.2.1816, kind:

 

1.

Gerrit SPRENGER, ged. Delft 27.8.1782, (zie kwartier 20)

42.

Cornelis VAN DOORNE, ged. Delft 14.6.1757, schipper, overl. Delft 14.5.1823, won. aan 't Rietveld, tr. Delft 28.4.1782 als jm. op de Buijtenwatersloot

43.

Elisabeth VLOK, ged. Delft 15.9.1754, jd. won. op de Voor­straat. kinderen:

 

1.

Bastiaan Johannes VAN DOORNE, ged. Delft 17.8.1784

 

2.

Johanna VAN DOORNE, ged. Delft 25.9.1785, (zie kwartier 21)

44.

Johannes VAN DALEN, jm van s'Gravenhage, tr. Delft 27.11.1768

45.

Johanna VAN DER LINDEN, ged. Delft 10.10.1743, jd in de Schoolsteeg, kinderen:

 

1.

Heiltje VAN DALEN, ged. Delft 15.12.1771.

 

2.

Adriaanes VAN DALEN, ged. Delft 7.5.1775

 

3.

Pieter VAN DALEN, ged. Delft 1.6.1779, (zie kwartier 22)

 

4.

Johanna VAN DALEN, ged. Delft 25.9.1785.

46.

Martinus VAN ROSSUM, ged. Vianen 11.10.1736, ondertr. Amster­dam 10.7.1761 als jm won. in de Leliestraat

47.

Eva KOOLART, ged. Amsterdam 6.10.1734, jd won. aan de Baan­gracht, kinderen:

 

1.

Wouter VAN ROSSUM, ged. Amsterdam 11.11.1761.

 

2.

Andries VAN ROSSUM, ged. Amsterdam 12.11.1762.

 

3.

Jacobus VAN ROSSUM, ged. Amsterdam 12.2.1764.

 

4.

Adrianus VAN ROSSUM, ged. Amsterdam 24.11.1765.

 

5.

Pieter VAN ROSSUM, ged. Amsterdam 1.5.1768.

 

6.

Anna VAN ROSSUM, ged. Amsterdam 25.11.1772.

 

7.

Adriana VAN ROSSUM, ged. Amsterdam 10.9.1775, (zie kwartier 23)

 

8.

Sara VAN ROSSUM, ged. Amsterdam 31.1.1777.

48.

Pieter GOUWDWAART, jm van Sommelsdijk, tr. Sommelsdijk 23.10.­1763

49.

Geertruij BEUNS, ged. Sliedrecht 1.2.1739, kinderen:

 

1.

Hermanus GOUDSWAART, ged. Sommelsdijk 3.6.1764, (zie kwartier 24)

 

2.

Dirkje GOUDSWAART, ged. Ooltgensplaat 26.11.1765.

 

3.

Hendrik GOUDSWAARD, ged. Sommelsdijk 26.4.1767.

50.

Willem Jongejan MENSINGA, tr.

51.

n.n,

 

1.

Johanna MENSINGA, jd van Bolswaard (zie kwartier 25)

52.

Jan Izakse MEULDIJK, ged. Zwartewaal 9.7.1758, overl. Zwarte­waal 1806 in een armhuis,  ondertr. Zwartewaal 9.11.1781

53.

Annetje VAN GEENE, ged. Rhoon 26.11.1759, overl. Zwartewaal  5.1.1848, kinderen:

 

1.

Johanna MEULDIJK, ged. Zwartewaal 14.4.1782.

 

2.

Willempje MEULDIJK, ged. Zwartewaal 4.2.1784

 

3.

Isak MEULDIJK, ged. Zwartewaal 3.2.1786, (zie kwartier 26)

 

4.

Pieter MEULDIJK, ged. Zwartewaal 24.3.1788.

 

5.

Jannetje MEULDIJK, ged. Zwartewaal 13.9.1789.

 

6.

Willem MEULDIJK, ged. Zwartewaal 11.3.1792.

54.

Cornelis KOSTER, ged. Zwartewaal 24.8.1749, overl. Zwartewaal 23.10.1812, ondertr. Zwartewaal 23.4.1775

55.

Annetje ROEST, ged. Zwartewaal 9.4.1752, overl. Zwartewaal 31.10.1828, kinderen:

 

1.

Arij KOSTER, ged. Zwartewaal 15.9.1776.

 

2.

Willemina KOSTER, ged. Zwartewaal 14.3.1779.

 

3.

Willem KOSTER, ged. Zwartewaal 6.7.1781.

 

4.

Maria KOSTER, ged. Zwartewaal 13.6.1784.

 

5.

Lijntje KOSTER, ged. Zwartewaal 3.12.1786, (zie kwartier 27)

 

6.

Leendert KOSTER, ged. Zwartewaal 22.3.1789.

 

7.

Maartje KOSTER, ged. Zwartewaal 10.4.1796.

56.

Evert Dircksz. VARENHOUT, ged. Vierpolders 17.9.1730, tr. Vierpolders 7.5.1752 als jm van Nieuwland

57.

Weijntje VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 5.10.1732, kinderen:

 

1.

Maartje VARENHOUT, ged. Vierpolders 21.1.1753.

 

2.

Dirk VARENHOUT, ged. Vierpolders 2.3.1755

 

3.

Abram VARENHOUT, ged. Vierpolders 3.10.1756.

 

4.

Isak VARENHOUT, ged. Vierpolders 4.10.1761.

 

5.

Hannes VARENHOUT, ged. Vierpolders 16.5.1765, (zie kwartier 28)

 

6.

Leendert VARENHOUT, ged. Vierpolders 19.9.1767.

58.

Cornelis VAN DEN BRAND, ged. Oostvoorne 2.11.1738, overl. aangeg. Oostvoorne 26.2.1795, ondertr.(2) Oudenhoorn, tr.(2) Oostvoor­ne 7.4.1771 Johanna Hokke, ged. Oudenhoorn 21.12.1738, begr. Oostvoorne 10.7.1790, tr.(1) Oostvoorne 19.4.1761 als jm van Rugge

59

Willemtje COUWENOORT, geb. verm. Brielle ca. 1735, overl. aangeg. Oostvoorne 21.2.1770.         kinderen uit het 1e huwelijk:

 

1.

Jannetje VAN DEN BRAND, ged. Oostvoorne 9.12.1764, (zie kwartier 29)

 

2.

Jacob VAN DEN BRAND, ged. Oostvoorne 15.2.1767.

 

3.

Annetje VAN DEN BRAND, ged. Oostvoorne 15.2.1767.

 

4.

Maartje VAN DEN BRAND, ged. Oostvoorne 28.8.1768.

 

5.

Willemtje VAN DEN BRAND, ged. Oostvoorne 25.3.1770.

 

kind uit het 2e huwelijk:

 

6.

Katrijntje VAN DEN BRAND, ged. Oostvoorne 13.11.1774

60.

Arij Arnoud HOOGENBOOM, ged. Simonshaven 1.6.1732, overl. aangeg. Oostvoorne 3.11.1807, otr. Nieuwenhoorn, tr. Oostvoorne 21.10.1759

61

Willemtje LAGERWOUD, ged. Oostvoorne 7.10.1736, begr. Oost­voorne 7.11.1798 in de kerk, kinderen:.

 

1.

Arend HOOGENBOOM, geb. ca 1772, (zie kwartier 30)

 

2.

Jan HOOGENBOOM, geb. ca. 1774, overl. Oostvoorne 4.12.18­30. tr. Pleuntje de Lange.

 

3.

Jacomijntje HOOGENBOOM.

62.

Bastiaan VAN DER HOEK, ged. Brielle 18.11.1742, overl. Oostvoorne 12.8.1800, ondertr.(1) Heenvliet/Oostvoorne 13.4.1771 Lena Plooster, ged. Nieuwenhoorn 9.4.17­47,overl. aangeg. Oostvoorne 20.3.1776, tr.(2) Oostvoorne 14.9.1­777

63.

Magdalena BEIJER, ged. Vierpolders 10.8.1755, overl.  Oostvoorne 11.1.1832. kinderen uit het 1e huwelijk:

 

1.

Cornelis VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 9.2.1772.

 

2.

Arij VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 7.3.1773.

 

3.

Johannes VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 13.11.1774

 

4.

Annetje VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 10.3.1776.

 

kinderen uit het 2e huwelijk:

 

5.

Jobje VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 28.6.1778, (zie kwartier 31)

 

6.

Leendert VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 18.11.1781.

 

7.

Teunis VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 7.12.1784.

 

8.

Johanna VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 27.8.1787, overl. Oostvoorne 2.8.1835.

 

9.

Arentje VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 21.2.1790.

 

10.

Jacob VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 30.12.1792.

 

11.

Cornelis VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 13.6.1795, geb. 3.5.1795.

         

 

 

Generatie VII

64.

Laurentius VAN DER VELD, ged. Rotterdam 9.8.1676, predikant te Piershil van 1707 tot 1729, scriba van de Zuidhollandse synode 1724 studeerde theologie in Leiden bij Rector Gerardo Noodt, schielijk overl. Piershil 1.5.1729, ondertr. Overschie 8.12.1­707

65.

Anna DU CROCQ, ged. Rotterdam 3.9.1679, is met admissie met haar  kinderen op 4.6.1731 Delft binnengekomen, begr. Delft 29.3.17­48. won. in 't Mouw met eijgen graf, kinderen:

 

1.

Anna Leonora VAN DER VELD, ged. Piershil 12.2.1708, begr. Piershil 18.2.1708.

 

2.

Leendert VAN DER VELD, ged. Piershil 31.3.1709, begr. Piershil 17.9.1710.

 

3.

Leendert VAN DER VELD, ged. Piershil 19.7.1711, (zie kwartier 32)

 

4.

Maria VAN DER VELD, ged. Piershil 23.4.1713, begr. Delft 19.6.1761, ondertr. Delft als jd. van de Papestraat Jan Tallans ged. Delft 11.5.1712, meester horlogemaker, begr. Delft 11.12.1780.

 

5.

Anna VAN DER VELD, ged. Piershil 16.12.1714, kamernierste, zij woonde van 1749 tot 1765 in Rotterdam, overl. na 14.11.1773, tr. Delft 29.6.1765 Batholomeus Schuts, verm. geb. Rotter­dam ca 1715, wedn van Johanna de Man en later van Josina Wal­broek, kapitein van de VOC kamer Delft, begr. Delft 15.10.1787

 

6.

Pieter VAN DER VELD, ged. Piershil 28.6.1716, begr. Delft als jm. van 't Oude Delft.

 

7.

Jacoba VAN DER VELD, ged. Piershil 4.6.1719, zij maakt op 21.8.1771 een testament ten gunste van haar nicht Maria Jacoba Tallans.

 

8.

Judith VAN DER VELD, ged. Piershil 5.1.1721, begr. Rotter­dam 18.3.1786 agtenklooster in de Baan, ondertr. Delft 9.1.1­751 en tr. Rotterdam 2.5.1752 Jakob Christoph Pauli, jm van Plave (Plauen in het Saksische) en won. Stinksloot, geb. ca 1717, verm. begr. Rotterdam 25.1.1785

66.

Davidt Jansz. VAN DEN BERGH, ondertr. Delft 14.12.1709, jm. in het Rietveld,

67.

Johanna PROVOOST, ondertr.(1) Delft 21.1.1702 Jacob van der Elst, kinderen:

 

1.

Johannes VAN DEN BERGH, ged. Delft 6.1.1711

 

2.

David VAN DEN BERGH, ged. Delft 18.2.1714.

 

3.

Pieternella VAN DEN BERGH, ged. Delft, (zie kwartier 33)

 

kinderen van Jacob van der Elst en Johanna Provo

 

1.

Constiaan VAN DER ELST

 

2.

Anna VAN DER ELST, doopgetuige Delft 1745 van Anna van der Veld

68.

Dirk PIJNAKER j.m van Delfshaven, begr. Overschie 30.9.1758 in eijgen graf, ondertr. Overschie 11.4.1716

69.

Marijtje VAN DE HOOGT, begr. Overschie 21.9.1759 in eijgen graf, kinderen:

 

1.

Anna PIJNAKER, ged. Overschie 24.10.1717, begr. Overschie 20.8.1733.

 

2.

Jan PIJNAKER, ged. Overschie 15.10.1719, begr. Overschie 19.12.1788.

 

3.

Klaas PIJNAKER, ged. Overschie 23.2.1721, begr. Overschie 29.11.1782.

 

4.

Pieter PIJNAKER, ged. Overschie (zie kwartier 34)

70.

Leendert Claasse HOOGENBAAL, ged. Berkel 2.4.1689, begr. Berkel`16.2.1732, ondertr. Berkel 28.4.1715

71

Adriaantje Alewijns MAAN, ged. Delft 16.1.1695, begr. Over­schie 10.5.1776, kinderen

 

1.

Claas HOOGENBAAL, ged. Berkel 16.2.1716.

 

2.

Cornelis HOOGENBAAL, ged. Berkel 17.10.1717.

 

3.

Ariaantje HOOGENBAAL, ged. Berkel 9.7.1719, overl. na 1763.

 

4.

Neeltje HOOGENBAAL, ged. Berkel 20.10.1720.

 

5.

Marij HOOGENBAAL, ged. Berkel 27.9.1722, begr. Overschie 14.3.1786, tr. Overschie 15.10.1743 Jacobus Verboon, geb. Schiedam 1.4.1714, bouwman in de polder van Zestienhoven, begr. Overschie 1.7.1782.

 

6.

Lena HOOGENBAAL, ged. Berkel 1.1.1724, (zie kwartier 35)

 

7.

Jan HOOGENBAAL, ged. Berkel 22.9.1726.

 

8.

Jannetje HOOGENBAAL, ged. Berkel 7.3.1728.

 

9.

Klaasje HOOGENBAAL, ged. Berkel 6.1.1732.

72.

Hendrick Dirksz BUIJSEMEIJER, brouwersknecht in de Pieter­straat, begr. Delft 13.10.1723, ondertr. Delft 5.11.1689

73.

Elisabeth RIJSSELBERGH, ged. Delft 1.9.1669, kinderen:

 

1.

Margaretha BIESMAIJER, ged. Delft 31.3.1690.

 

2.

Adrijaan BIESMAIJER, ged. Delft 20.9.1693.

 

3.

Elisabeth BIESMAIJER, ged. Delft 22.4.1696.

 

4.

Gerrit BIESMAIJER, ged. Delft 25.9.1698.

 

5.

Hermann BIESMAIJER, ged. Delft 27.10.1701.

 

6.

Marijtje BIESMAIJER, ged. Delft 2.10.1704.

 

7.

Helena BIESMAIJER, ged. Delft 7.7.1707.

 

8.

Hendrina BIESMAIJER, ged. Delft 26.12.1709.

 

9.

Dirk BIESMEIJER, ged. Delft 22.1.1715, (zie kwartier 36)

74.

Pieter VAN DER SLUIJS, ged. Delft 25.11.1688, begr. Delft 29.7.1771,  ondertr. Delft 20.5.1724 als jm in de Vlaminghstraat

75.

Catrijna VAN DER KOOL, jd in 't Rietveld, begr. Delft 26.1.17­38, kinderen:

 

1.

Johannes VAN DER SLUIJS, ged. Delft 19.11.1724.

 

2.

Anna VAN DER SLUIJS, ged. Delft 16.12.1725.

 

3.

Marijtie VAN DER SLUIJS, ged. Delft 27.5.1727

 

4.

Marija VAN DER SLUIJS, ged. Delft 30.9.1728.

 

5.

Pieternelletje VAN DER SLUIJS, ged. Delft 28.11.1730.

 

6.

Jacob VAN DER SLUIJS, ged. Delft 29.1.1733, tr. Delft 31.3.1764 Sophia Schulten.

 

7.

Barbara VAN DER SLUIS, ged. Delft 16.8.1735, (zie kwartier 37)

 

8.

Adriaan VAN DER SLUIJS, ged. Delft 21.1.1738.

 

9.

Lowijs VAN DER SLUIJS, ged. Delft 21.1.1738.

76.

Marcus Pietersz. SOLIJAART, tr.(2) Delft 22.5.1729. o.tr.7.5.­1729 Catharina Sol, tr.(1) ca. 1705

77.

Jannetje 'T HOEN, overl. Delft voor 22.5.1729. kinderen uit het 1e huwelijk:

 

1.

Adriaan SOLLAART, ged. Delft 1.10.1696.

 

2.

Susanna SOLLAART, ged. Delft 17.11.1701.

 

3.

Michiel SOLLAART, (zie kwartier 38)

 

4.

Kaatje SOLLAART.

 

5.

Gerrit SOLLAART, ged. Delft 26.1.1706, tr. Delft 1.11.1733 Hendrijntje Kelderman

 

6.

Dirk SOLLAART, ged. Delft 17.9.1722, tr. Delft 16.3.1765 Hendrina van Doorne

 

7.

Johanna SOLLAART, ged. Delft 3.6.1725.

78.

Pieter SMITS, ondertr. Delft 16.2.1732, jm in de St. Anna­straat

79.

Annetje GULLEPIJP, kinderen: o.a.

 

 

Adriana SMITS, ged. Delft 4.6.1732, (zie kwartier 39)

80.

Gerrit SPRENGER j.m van Duisburg (D), geb. ca. 1716, meester smit, overl. op zee  op weg naar Oost‑Indie, met het schip Bleijswijk, ondertr.(2) Delft 15.5.1751 Magdalena Hoogvelt, Vestigde zich in Delft op 22.4.1747. Op 24.4.1756 worden de twee kinderen in het Gereformeerde Weeshuis opgenomen, en heeft zich bij de vloot aangemeld en is nog dezelfde maand ten oorlog gevaren. ondertr. (1) Leiden 28.4.1741

81.

Cornelia SCHOOTMANS, ged. Leiden 16.3.1710, begr. Delft 27.2.1751, kinderen uit het eerste huwelijk:

 

 

Cornelia SPRENGER, ged. Leiden 20.2.1742.

 

 

Gerrit SPRENGER, ged. Leiden 4.11.1744, otr. Delft 13.11.­1773 Maria de Bruin

 

 

Pieter SPRENGER, ged. Leiden 30.11.1746, (zie kwartier 40)

82.

Dirk VAN DER KLEIJ, ged. Delft 23.1.1720, begr. Delft 13.4.17­87, ondertr. Delft 14.12.1743

83.

Aagje BROUWER, ged. Delft 20.3.1712, begr. Delft 29.4.1782. kinderen:

 

1.

Wouter VAN DER KLEIJ, ged. Delft 25.2.1744.

 

2.

Lena VAN DER KLEIJ, ged. Delft 17.11.1745, (zie kwartier 41)

 

3.

Dirk VAN DER KLEIJ, ged. Delft 17.11.1745.

 

4.

Dirk VAN DER KLEIJ, ged. Delft 7.12.1749.

 

5.

Johanna VAN DER KLEIJ, ged. Delft 1.12.1751.

84.

Cornelis VAN DOORNE, ged. Delft 28.9.1704, schipper, begr. Delft 26.8.1803, tr. Delft 13.5.1742, otr. 28.4.1742

85.

Johanna VAN OS, begr. Delft 6.4.1803, kinderen:

 

1.

Johannis VAN DOORNE, ged. Delft 3.5.1744.

 

2.

Jacobus VAN DOORNE, ged. Delft 14.1.1750.

 

3.

Johannis VAN DOORNE, ged. Delft 6.10.1754.

 

4.

Cornelis VAN DOORNE, ged. Delft 14.6.1757, (zie kwartier 42)

86.

Tijmen VLOK, ged. Delft 15.1.1728, begr. Delft 24.4.1771, tr. Delft 12.8.1752, otr. 29.7.1752 jm van de Harmencoxlaan

87.

Johanna VAN KOUWENHOVEN, ged. Delft 18.7.1728, jd van ’t Rietveld, inbrengster in stadsbank van lening, kinderen:

 

1.

Catharina VLOK, ged. Delft 28.6.1753

 

2.

Elisabeth VLOK, ged. Delft 15.9.1754, (zie kwartier 43)

 

3.

Heinrik VLOK, ged. Delft 27.1.1756.

 

4.

Jeremias VLOK, ged. Delft 13.2.1757.

 

5.

Jannetje VLOK, ged. Delft 21.12.1758.

 

6.

Catharina VLOK, ged. Delft 14.1.1762.

 

7.

Pieternella VLOK, ged. Delft 23.12.1764.

90.

Pieter VAN DER LINDEN, tr.

91.

Heiltje DE WILDE, kinderen:

 

1.

Neeltje VAN DER LINDEN, ged. Delft 16.4.1741.

 

2.

Johanna VAN DER LINDEN, ged. Delft 10.10.1742, (zie kwartier 45)

 

3.

Pieternelletje VAN DER LINDEN, ged. Delft 8.12.1748.

92.

Wouter VAN ROSSUM, tr.(1) Margje Meefse van den Berg, tr.(2) Vianen 22.5.1728, otr. 7.5.1728

93.

Jacoba VAN DEN BERG jd van Bergen op Zoom, overl. na 1761. kinderen:

 

1.

Jacobus VAN ROSSUM, ged. Vianen 31.10.1728.

 

2.

Martinus VAN ROSSUM, ged. Vianen 13.4.1730.

 

3.

Ariaatje VAN ROSSUM, ged. Vianen 2.9.1732.

 

4.

Marregje VAN ROSSUM, ged. Vianen 23.8.1733.

 

5.

Neeltjen VAN ROSSUM, ged. Vianen 22.9.1735.

 

6.

Martinus VAN ROSSUM, ged. Vianen 11.10.1736, (zie kwartier 46)

 

7.

Maria VAN ROSSUM, ged. Vianen 17.9.1738.

 

8.

Wouter VAN ROSSUM, ged. Vianen 22.9.1740.

 

9.

Christina VAN ROSSUM, ged. Vianen 20.9.1742.

 

10.

Johanna VAN ROSSUM, ged. Vianen 15.3.1744.

 

11.

Sara VAN ROSSUM, ged. Vianen 25.2.1748.

 

12.

Wouter VAN ROSSUM, ged. Vianen 12.4.1750.

94.

Andries KOOLAERT, woont in 1734 aan de Baangracht te Amster­dam, tr.

95.

Anna TESMAER, kinderen ged. in de Lutherse kerk:

 

 

Geertruij KOOLAERT, ged. Amsterdam 16.3.1729.

 

 

Jurriaan KOOLAERT, ged. Amsterdam 15.4.1731.

 

 

Eva KOOLAERT, ged. Amsterdam 6.10.1734, (zie kwartier 47)

96.

Hermanus GOUWSWAART, tr.

97.

N.N. kinderen:

 

1.

Alida GOUWSWAART, doopgetuige 1765 bij Hermanus Goudswaart

 

2.

Pieter GOUWSWAART, (zie kwartier 48)

98.

Hendrik Gerrits BEUN, tr.

99.

Dirkje Ariens VAN DER WIEL (VLIEGER), ged. Sliedrecht 4.4.17­06. kinderen:

 

1.

Hendrikje BEUN, ged. Sliedrecht 7.5.1730.

 

2.

Maaijken BEUN, ged. Sliedrecht 12.12.1731.

 

3.

Adriana BEUN, ged. Sliedrecht 27.9.1733.

 

4.

Adriana BEUN, ged. Sliedrecht 22.12.1734.

 

5.

Adriana BEUN, ged. Sliedrecht 12.8.1736.

 

6.

Geertruy BEUN, ged. Sliedrecht 1.2.1739, (zie kwartier 49)

 

7.

Gerrit BEUN, ged. Sliedrecht 5.3.1741.

104.

Isaak Jans MEULDIJK, ged. Zwartewaal 7.2.1734, overl. tussen aug. 1798 en 1799, otr. Heenvliet 23.12.1757, tr. Zuidland 18.1.1758

105.

Johanna BREESTRAAT, ged. Zuidland 25.11.1733, kinderen:

 

1.

Jan MEULDIJK, ged. Zwartewaal 9.7.1758, (zie kwartier 52)

 

2.

Abraham MEULDIJK, ged. Zwartewaal 9.7.1758.

 

3.

Jacob MEULDIJK, ged. Zwartewaal 26.8.1759.

 

4.

Adriana MEULDIJK, ged. Zwartewaal 21.6.1761.

 

5.

Jannetje MEULDIJK, geb. Zwartewaal 24.12.1762, ged. 26.12.1762

 

6.

Pieter MEULDIJK, geb. Zwartewaal 23.6.1765, ged. 30.6.1765

 

7.

Willem MEULDIJK, geb. Zwartewaal 16.4.1768, ged. 24.4.1768

 

8.

Jacob MEULDIJK, geb. Zwartewaal 12.7.1771, 28.7.1771

 

9.

Reina MEULDIJK, geb. Zwartewaal 21.11.1774, ged. 27.11.1­774

106.

Willem GEENE, geb. Levelair ca. 1725, tr.(1) Rhoon 9.8.1743,  Wilhelmina Pieters van Lamburg, ondertr.(2) Rhoon 9.2.1753

107.

Jannetje DE VOS, ged. Rhoon 14.9.1727, kinderen uit 2e huwe­lijk:

 

1.

Michiel GEENE, ged. Rhoon 29.9.1756.

 

2.

Anna GEENE, ged. Rhoon 16.9.1758.

 

3.

Anna GEENE, ged. Rhoon 26.11.1759, (zie kwartier 53)

 

4.

Clijsje GEENE, ged. Rhoon 3.10.1762.

 

5.

Clijsje GEENE, ged. Rhoon 15.1.1764

 

6.

Willem GEENE, ged. Rhoon 27.7.1766

108.

Arij KOSTER, ged. Pernis 6.5.1714, lidmaat 6.4.1745,tr. Zwartewaal 22.9.1743

109.

Maartijntje HOLLAAR, ged. Zwartewaal 1.1.1714, overl. Zwarte­waal tussen 1.5.1781 en 1.8.1781. kinderen:

 

1.

Maartje KOSTER, ged. Zwartewaal 5.7.1744.

 

2.

Neeltje KOSTER, ged. Zwartewaal 30.4.1747

 

3.

Cornelis KOSTER, ged. Zwartewaal 24.8.1749, (zie kwartier 54)

 

4.

Neeltje KOSTER, ged. Zwartewaal 9.7.1752

110.

Willem Gerritsz ROEST, ged. Zwartewaal 21.4.1726, overl. aangeg. Zwartewaal 23.11.1785, graf‑ en luigeld 0:6:0, in 1759 won. straat Oost Einde, na 1776 won. aan de straat Zuidzijde, lidm. Zwartewaal 14.9.1756, tr. Zwartewaal 2.5.1751

111.

Lijntje Willems SMITSKAMP, ged. Geervliet 13.7.1727, kinderen:

 

1.

Annetje ROEST, ged. Zwartewaal 9.4.1752, (zie kwartier 55)

 

2.

Willem ROEST, ged. Zwartewaal 17.11.1754

 

3.

Adriaan ROEST, ged. Zwartewaal 26.8.1759

112.

Dirk Evertse VARENHOUT, timmerman, tr.(1) Geertruij Vroom, tr.(2) Vierpolders 23.11.1727

113.

Maartje Dirkse VAN HUYSEN, jd. van Brielse Nieuwland, kinde­ren:

 

1.

Lena VARENHOUT, ged. Vierpolders 7.12.1727

 

2.

Everd VARENHOUT, ged. Vierpolders 17.9.1730, (zie kwartier 56)

 

3.

Dirk VARENHOUT, ged. Vierpolders 9.12.1736.

114.

Dirk Engelse VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 24.6.1691, school­meester in Brielse Nieuwland vanaf 1737, diaken Oostvoorne 23.1.1724, op 29.8.1737 vertrokken naar Brielse Nieuwland, tr. (1) Oostvoor­ne 18.7.1717, otr. 4.7.1717 Josijntje Laurens Koens, jd. Van Middelburg, tr.(2) Oostvoorne 29.9.1720, otr. 13.9.1720 Aagje Maartens Boutkan, wed. van Arij Jobse Dekhuijsen, tr.(3) 29.1.1730, otr. 14.1.1730

115.

Neeltje Claas LANGENDOEN, ged. Oostvoorne 22.12.1709.

 

kind uit het 1e huwelijk:

 

1.

Joris VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 9.7.1719

 

kinderen uit het 2e huwelijk:

 

2.

Engel VAN DEN BAN, ged. Oostvoone 1.3.1722, tr. Zwartewaal 24.5.1750 Maartje de Ruyter

 

3.

Jorisje VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 11.7.1723.

 

kinderen uit het 3e huwelijk:

 

4.

Jorisje VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 26.11.1730.

 

5.

Wijntje VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 5.10.1732, (zie kwartier 57)

 

6.

Jorisje VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 17.4.1735.

 

7.

Claas VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 16.12.1736

116.

Cornelis Haddese VAN DEN BRANDE, ged. Oostvoorne 9.5.1709, tr. Oostvoorne 19.12.1734, otr. 28.11.1734,

117.

Jannetje Jans STOFFELS, ged. Nieuw‑Helvoet 29.6.1710, kinde­ren:

 

1.

Hadde VAN DEN BRANDE, ged. Oostvoorne 2.10.1735.

 

2.

Cornelis VAN DEN BRANDE, ged. Oostvoorne 2.11.1738, (zie kwartier 58)

 

3.

Arij VAN DEN BRANDE, ged. Oostvoorne 18.8.1743.

118.

Jacob Bouwense COUWENOORT, ged. Oostvoorne 25.2.1699, begr. Oostvoorne 1.12.1752, op het kerkhof, tweemaal geluit, tr. Brielle 1.4.1721, otr. 16.3.1721

119.

Jannetje Pieters VAN RUGGE, geb. Rugge, won. Nieuwenhoorn, begr.  Oostvoorne 11.5.1769, op het kerkhof, tweemaal geluit, tr.(2) Oostvoorne 25.4.1756 Leendert van der Voorden, jm van Heen­vliet. kinderen:

 

1.

Bouwen COUWENOORT, ged. Nieuwenhoorn 22.5.1721

 

2.

Bouwen COUWENOORT, ged. Brielle 25.5.1724

 

3.

Jannetje COUWENOORT, ged. Brielle 26.12.1725

 

4.

Marie COUWENOORT, ged. Brielle 11.11.1728, geb. Rugge, begr. Oostvoorne 10.1.1786, tr. Oostvoorne 6.7.1760 Jacob Jacobse Dekker, ged. Oostvoorne 17.6.1725

 

5.

Jacomijntje COUWENOORT, geb. Rugge, begr. Oostvoorne 20.2.1742

 

6.

Willemtje COUWENOORT, geb. Rugge, ged. Brielle, (zie kwartier 59)

 

7.

Pietertje COUWENOORT, ged. Brielle 17.4.1739

120.

Arnout Hendriks HOOGENBOOM, ged. Zuidland 14.2.1694, ondertr. Spijkenisse 17.3.1719

121.

Neeltje Willems MOL, ged. Spijkenisse 22.6.1698. kinderen allen geboren te Simonshaven

 

1.

Maria HOOGENBOOM, ged. Spijkenisse 3.3.1720.

 

2.

Wilmijntje Aernoutse HOOGENBOOM, ged. Spijkenisse 16.11.1­721, tr. Geervliet 19.6.1745 Dirk Cornelisz van den Berg, ged. Abbenbroek 19.4.1717

 

3.

Herik HOOGENBOOM, ged. Spijkenisse 7.11.1723

 

4.

Maria HOOGENBOOM, ged. Spijkenisse 17.6.1725

 

5.

Hendrik HOOGENBOOM, ged. Spijkenisse 28.9.1727

 

6.

Kornelis HOOGENBOOM, ged. Spijkenisse 5.3.1730

 

7.

Ary HOOGENBOOM, ged. Spijkenisse 1.6.1732. (zie kwartier 60)

 

8.

Ariaantje HOOGENBOOM, ged. Spijkenisse 22.5.1735, overl. 12.1.1751

 

9.

Leendert HOOGENBOOM, ged. Spijkenisse 13.4.1738

 

10

Jannetie HOOGENBOOM, ged. Spijkenisse 16.1.1741

 

11.

Davidt HOOGENBOOM, ged. Spijkenisse 13.9.1744, overl. 13.9.1751

122.

Pieter Arij LEGERWOUD, ged. Vierpolders 17.8.1710, ondertr.(2) Oostvoorne 25.1.1739 Leuntje Willems Floor, (zie kwartier 110-111 deelkwartier Wezemer) ged. Oostvoorne 30.7.1713, tr.(1) Vierpolders 18.9.1735

123.

Jacomijntje Jobs VAN DER WEIJDE, ged. Oostvoorne 19.1.1716, overl. Oostvoorne tussen 6.10.1737 en 25.1.1739. kinderen uit het 1e huwelijk:

 

1

Willemtje LEGERWOUD, ged. Oostvoorne 7.10.1736, (zie kwartier 61)

 

2.

Neeltje LEGERWOUD, ged. Oostvoorne 6.10.1737.

 

kind uit het 2e huwelijk:

 

3.

Lysbeth LEGERWOUD, ged. Oostvoorne 21.6.1739, (zie kwartier 55 deelkwartierstaat Wezemer)

124.

= 96. Cornelis Bastiaans VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 15.6.1710, begr. Oostvoorne 16.1.1795, tr. Oostvoorne 14.8.1740: (zie deelkwartierstaat WEZEMER)

125.

= 97. Anna Pietersd. VAN DOORNE, ged. Nieuw‑Helvoet 4.10.1716, overl/begr. Oostvoorne 15/21.3.1777, kinderen:

 

1.

Bastiaan VAN DER HOEK, geb. Brielle 18-11-1742, (zie kwartier 62)

 

2.

Leendert VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 27.9.1744 (zie kwartier 48 deelkwartierstaat WEZEMER)

126.

Teunis Leenderts BEIJER, ged. Vierpolders 3.12.1730, komt voor op de Lijst van Weerbaarmanschappen 27.11.1784 als rotsgezel, was in bezit van geweer en bajonet, tr. Vierpolders 1.10.1752, otr.  9.9.1752

127.

Jobje DEKKER (DEKHUIJSEN)(ADEDAKKER), ged. Oostvoorne 31.12.1719, kinde­ren:

 

1.

Arij BEIJER, ged. Vierpolders 22.7.1753.

 

2.

Magdaleentje BEIJER, ged. Vierpolders 10.8.1755, (zie kwartier 63)

 

3.

Aagje BEIJER, ged. Vierpolders 29.10.1757

 

4.

Leentje BEIJER, ged. Vierpolders 20.4.1760

 

5.

Arentje BEIJER, ged. Vierpolders 10.4.1763

       

 

Generatie VIII

128.

Leendert Laurensz VAN LOLMO, geb. ca. 1635, Opperstuurman 1676 op de "Hendrik Maurits" kamer Zeeland, later Schipper op de "Maes" kamer Rotterdam van de VOC, op 6.6.1684 naar Oost‑Indië, op terug reis in juli 1689 overleden net voor de Hollandse kust, maakt voor elke reis een notariële akte ten gunste van zijn vrouw. In zijn testamenten wordt zijn achternaam steeds "van Lolmo” genoemd, in een notariële akte van augustus 1689 komt de familie naam "van der Veld" bij hem voor, tr. Kralingen 7.9.1664 als jm

129.

Tanneke Boudewijns VAN DEN BURGH, ged. Rotterdam 26.2.1640, overl. Rotterdam augustus 1714. Zij maakt later nog verschillende testamenten ten gunste van haar 2 kinderen en machtigt haar schoonzoon Jacob Harel over al haar zaken en goederen. kinderen:

 

1.

Anna VAN DER VELD, ged. Rotterdam 26.12.1665, begr. Rotterdam 16.5.1748

 

2.

Lourens VAN DER VELD, ged. Rotterdam 9.8.1676, overl. Piershil 1.5.1729, wordt later Laurentius genoemd. (zie kwartier 64)

130.

Pieter DU CROCQ, ged. Leiden 31.7.1646, schoolmeester te Numansdorp 1678, later schoolmeester Franse taal in Rotterdam 1679‑1697, nominatie schepen van Schieland 16.6.1689, begr. Overschie 2.9.1702 tr. Delfshaven 28.9.1678, otr. Numansdorp 28.8.1678

131.

Maria RENAUT, geb. Delft 7.2.1655, ged. 9.2.1655, overl. Overschie  27.1.1728, begr. 2.2.1728, kinderen:

 

1.

Anna DU CROCQ, ged. Rotterdam 3.9.1679, (zie kwartier 65)

 

2.

Johannes DU CROCQ, ged. Overschie 7.9.1681

 

3.

Johannes DU CROCQ, ged. Overschie 31.1.1683, wijnkoper, begr. Rotterdam 2.1.1743 als Jean DU CROCQ, tr. Sara van Wate­ringen.

 

4.

Samuel DU CROCQ, ged. Overschie 14.2.1685, schoolmeester te Overschie, later te Delft, ouderling van de Waalse gemeen­te, begr. Delft 22.9.1732, tr. Delft 31.8.1709 Jeanne Marie Marchal, ged. Leiden 2.9.1682, overl. Delft 12.9.1761, begr. 18.9.1761.

 

5.

Maria DU CROCQ, ged. Overschie 16.2.1687, begr. Overschie 18.8.1768.

 

6.

Catharina DU CROCQ, ged. Overschie 30.1.1689, begr. Overschie 23.4.1773, otr. 19.3.1711, tr. 6.4.1711 Adriaan Wilschut.

 

7.

Magdalena DU CROCQ, ged. Overschie 20.5.1691, begr. 10.1.1769, otr. 7.7.1730, tr. 23.7.1730 Hendrik Hoefsmit

 

8.

Elisabeth DU CROCQ, ged. Overschie 12.8.1693.

132.

Jan VAN DEN BERGH,

133.

N.N, kinderen:

 

1.

Davidt VAN DEN BERGH, (zie kwartier 66)

 

2.

Marie VAN DEN BERGH,

 

3.

Jannitie VAN DEN BERGH, alle drie getuige bij doop van Davidt Boifve en Marie Boifve.

134.

Johannes PROVOOST, won. Delft, begr. Delft 18.7.1700, otr. Delft 1.4.1690

135.

Josina Gerrits BEECQ, ged. Delft 7.2.1664, kinderen:

 

1.

Johanna PROVOOST, (zie kwartier 67)

 

2.

Gerrit PROVOOST, otr. Delft 4.6.1710 Annetje Fabrij, begr. Delft 9.6.1762

136.

Job Theunisse PIJNAKER, begr. Overschie 20.11.1726, eigen graf F 13,26, tr.

137.

Claesje Dirkse BLEIJSWIJK, overl. na 24.10.1727, kinderen:

 

1.

Dirk PIJNAKER, ged. verm. Delfshaven, (zie kwartier 68)

 

2.

Tijmon PIJNAKER, ged. Overschie 18.2.1685

 

3.

Dieuwertje PIJNAKER, ged. Overschie, overl. na 23.2.1721

 

4.

Abraham PIJNAKER, 23.10.1689, begr. Overschie 9.11.1742

 

5.

Jan PIJNAKER, ged. Overschie 11.10.1693

140.

Claes Leendertsz HOOGENBAAL, jm.van Berkel, tr. Berkel 4.4.1­683

141.

Ariaentje WOUTERSDR., jd. van Berkel, kinderen o.a:

 

1.

Leendert HOOGENBAAL, ged. Berkel 2.4.1689, (zie kwartier 70)

142.

Alewijn Thijsz MAEN, ged. Kethel 3.5.1665, begr. Pijnacker 25.5.1725, otr. Pijnacker 4.4.1692, tr. Nootdorp

143.

Ariaantje VERMEER, ged. Zoetermeer 21.8.1666, begr. Pijnacker 5.4.1726, kinderen:

 

1.

Jannetje MAEN, ged. Delft 5.9.1698, begr. Berkel 21.11.17­77, tr. Pijnakcker 10.3.1726 Arij Vrijenhoeck

 

2.

Adriaantje MAEN, ged. Delft 16.1.1695, (zie kwartier 71).

 

3.

Cornelis MAEN, ged. Pijnacker 25.1.1705.

 

4.

Pieter MAEN, ged. Pijnakcer 11.1.1709.

144.

Dirck BUIJSEMEIJER, kinderen o.a:

 

1.

Gerrit BIESMAIJER, doopgetuige 22.4.1695

 

2.

Hendrick BIESMAIJER, (zie kwartier 72)

146.

Arijen Harmansz VAN RIJSSELBERG, tr.

147.

Heijltje Cornelisse VAN DE BURG, kinderen:

 

1.

Cornelis RIJSSELBERG, doopgetuige 7.7.1707

 

2.

Marijtje RIJSSELBERG, doopgetuige 20.9.1693.

 

3.

Adrijaan RIJSSELBERG, ged. Delft 13.12.1665

 

4.

Lijsbeth RIJSSELBERG, ged. Delft 1.9.1669, (zie kwartier 73)

 

5.

Jacobus RIJSSELBERG, ged. Delft 21.3.1677

148.

Johannes Pieters VAN DER SLUIS, otr. Delft 31.5.1687

149.

Marija Pieterse VAN DE SPRENCKEL, kinderen:

 

1.

Pieter VAN DER SLUIS, ged. Delft 25.11.1688, (zie kwartier 74)

 

2.

Rutger VAN DER SLUIS, ged. Delft 19.5.1695.

 

3.

Louwijs VAN DER SLUIJS, ged. Delft 28.6.1696,.

 

4.

Johannis VAN DER SLUIS, ged. Delft 21.5.1698

 

5.

Barber VAN DER SLUIS, ged. Delft 28.1.1700, begr. 10.1.1­733

152.

Pieter SOLIAERT, tr.

153.

Christina PIETERS, kinderen:

 

1.

Marcus SOLLAART, (zie kwartier 76)

 

2.

Adrijana SOLIAERT, ged. Delft 20.6.1660

 

3.

Sara SOLIAERT, moeder van Cornelis van Rijn, ged. Delft 11.3.1704.

160. Peter SPRENGER, tr. Duisburg (Salvator Kirche) 25.2.1703:

161.

Anna Elisabeth VAN DER LINDEN, ged. Duisburg 11.8.1681, kinderen o.a:

 

1.

Gerrit SPRENGER, jm van Duisburg, (zie kwartier 80)

162.

Gabriel SCHOOTMAN jm van Den Bosch, droogscheerder, otr. Leiden 11.3.1701, get. man Sjaak Leboe en get. vrouw Maria Jacobs Derwijn

163.

Hester DERWIJN, ged. Leiden 28.1.1677, kinderen o.a:

 

 

Cornelia SCHOOTMANS, ged. Leiden 16.3.1710, (zie kwartier 819)

164.

Wouter VAN DER KLEIJ, ged. Delft 26.2.1694, overl. na 1750,  otr. Delft 30.7.1718

165.

Neeltje ACKERSDIJCK, overl. na 1.12.1750, kinderen:

 

1.

Willem VAN DER KLEIJ, ged. Delft 6.12.1718

 

2.

Dirk VAN DER KLEIJ, ged. Delft 23.1.1720, (zie kwartier 82).

 

3.

Philipus VAN DER KLEIJ, ged. Delft 15.2.1724.

166.

Willem Bartelsz BROUWER, geb. ca. 1684, turfdrager en appelkruier, begr. Delft 6.5.1731, otr. Delft 15.3.1710

167

Helena HOGENDIJK, ged. Delft 22.1.1676, begr. Delft 6.1.1733. kinderen:

 

1.

Bartholomeus BROUWER, ged. Delft 11.6.1710, turfdrager en zeepwerker, overl. Delft 1.1.1746, otr. Delft 26.1.1737

 

2.

Elisabeth Hederik BROUWER, ged. Delft 26.8.1708, begr, Delft 6.2.1777

 

3.

Aagje BROUWER, ged. Delft 20.3.1712, (zie kwartier 83)

 

4.

Johanna BROUWER, ged. Delft 5.6.1714, begr. verm. Delft 17.11.1744.

 

5.

Leendert BROUWER, ged. Delft 21.2.1717.

 

6.

Joris BROUWER, ged. Delft 8.10.1719, begr. verm. Delft 7.1.1789

 

7.

Cornelis BROUWER, ged. Delft 14.2.1723, overl. voor 8.4.1771, tr. Delft 11.2.1753 Hester Hoogendam, geb. Rotterdam, begr. Delft 19.4.1787

168.

Cornelis VAN DOORENE, otr. Delft 10.11.1703

169

Cornelia VERBOOM (VAN DER BOOM), maken een testament Delft 8.12.1766, kinderen o.a:

 

1

Cornelis VAN DOORNE, ged. Delft 28.9.1704, (zie kwartier 84)

172.

Hendrik VAN DER VLOCK, ged. Delft 4.5.1704, begr. Delft 8.4.1748, otr. Delft 31.5.1727, tr. 15.6.1727

173.

Catrijna VERBURGH, begr. Delft 21.9.1769, kinderen:

 

1.

Tijmon VAN DER VLOCK, ged. Delft 15.1.1728, (zie kwartier 86)

 

2.

Pieternelletje VAN DER VLOCK, ged. Delft 27.3.1729

 

3.

Alida VAN DER VLOCK, ged. Delft 17.6.1731

 

4.

Jannetje VAN DER VLOCK, ged. Delft 20.3.1735

 

5.

Catrijna VAN DER VLOCK, ged. Delft 14.2.1742,  doopgetuige Jannetje Verburg

 

6.

Isaac VAN DER VLOCK, ged. Delft 19.3.1739.

174.

Jeremia VAN KOUWENHOVEN, ged. Delft 8.9.1697, timmerman, tr. Delft         11.6.1724

175.

Elisabeth DE GRIEK, begr. Delft 18.9.1738, kinderen:

 

1.

Soffija VAN KOUWENHOVEN, ged. Delft 2.11.1724

 

2.

Fransois VAN KOUWENHOVEN, ged. Delft 22.7.1725, begr. Delft 19.1.1804, tr. Delft 9.11.1766 Elsje Dijkman

 

3.

Johanna VAN KOUWENHOVEN, ged. Delft 18.7.1728, (zie kwartier 87)

188.

Jan KOOLAERT, tr.

189.

Eva DITVAERSEN, kinderen o.a:

 

1.

Andries KOOLAERT, (zie kwartier 92)

198.

Arien Teunis VLIEGER, tr.

199.

Hendrikje JANS, kinderen o.a:

 

1.

Dirkje VAN DER WIEL (VLIEGER), ged. Sliedrecht 4.4.1706, (zie kwartier 99)

208

Jan Bouwense MEULDIJK, ged. Zwartewaal 22.2.1699, begr. Zwartewaal 7.12.1773, het gezin woont in 1753 in het Oude Heenvliet onder de dam, tr. Zwartewaal 11.2.1720

209

Jannetje Arens SOET(E), komende van Den Briel, kinderen:

 

1.

Arij MEULDIJK, ged. Zwartewaal 4.8.1720

 

2.

Bouwen MEULDIJK, ged. Zwartewaal 5.7.1722, tr. Zwartewaal 23.5.1745 Cornelia Janse R(h)odolf, ged. Barendrecht 9.1.1724.

 

3.

Maartje MEULDIJK, ged. Zwartewaal 12.12.1723.

 

4.

Jakob MEULDIJK, ged. Zwartewaal 7.10.1725, tr. 9.12.1748, Lijsbeth Fransdr. Groenendijk

 

5.

Kornelis MEULDIJK, ged. Zwartewaal 8.6.1727

 

6.

Kornelis MEULDIJK, ged. Zwartewaal 24.10.1728.

 

7.

Wilm MEULDIJK, ged. Zwartewaal 15.1.1730

 

8.

Pietertje MEULDIJK, ged. Zwartewaal 6.7.1732

 

9.

Isaak MEULDIJK, ged. Zwartewaal 7.2.1734, (zie kwartier 104)

 

10.

Pieter MEULDIJK, ged. Zwartewaal 24.3.1736

 

11.

Lena MEULDIJK, ged. Zwartewaal 20.7.1738

 

12.

Willem MEULDIJK, ged. Zwartewaal 10.2.1743

210.

Ryenier Derkse BREESTRAAT, jm van Duiven in Cleefsland, tr. Zuidland 28.10.1730

211.

Ariaantje Simons RY(E)DIJK, tr.(1) Christiaan Visser, geb. Noort Sluijs, kinderen uit 1e huwelijk

 

1.

Johanna BREESTRAAT, ged. Zuidland 25.11.1733, (zie kwartier 105)

 

2.

Jan BREESTRAAT, ged. Zuidland 24.4.1735.

214.

Maarten Theunisz. DE VOS, ged. Barendrecht 6.11.1701, tr. Rhoon 13.5.1725

215.

Annetje Jans VAN HAMONT, kinderen uit het huwelijk:

 

1.

Teunis DE VOS, ged. Rhoon 20.1.1726.

 

2.

Jannetje DE VOS, ged. Rhoon 14.9.1727, (zie kwartier 107)

 

3.

Klijsje DE VOS, ged. Rhoon 8.1.1730

 

4.

Klijsje DE VOS, ged. Rhoon 27.1.1732.

 

5.

Ariaantje DE VOS, ged. Rhoon 26.9.1734

 

6.

Jan DE VOS, ged. Rhoon 1.1.1737

216.

Cornelis KOSTER, geb. Pernis ca. 1664, begr. Pernis 20.8.1732, tr.

217.

Neeltje Jans BOOGAERT, ged. Oudenhoorn 5.5.1669, begr. Pernis 4.1.1754, kinderen :

 

1.

Jan KOSTER, ged. Pernis 18.12.1692

 

2.

Pieter KOSTER, ged. Pernis 3.7.1695, tr. Pernis 1.1.1718 Trijntje van den Berg

 

3.

Maartje KOSTER, ged. Pernis 27.1.1697

 

4.

Leendert KOSTER, ged. Pernis 1.2.1699

 

5.

Aalbert KOSTER, ged. Pernis 9.10.1701

 

6.

Aalbert KOSTER, ged. Pernis 4.2.1703

 

7.

Lijsbeth KOSTER, ged. Pernis 6.11.1707

 

8.

Cornelis KOSTER, ged. Pernis 10.2.1709

 

9.

Arij KOSTER, ged. Pernis 6.5.1714, (zie kwartier 108)

218.

Leendert Klaasz HOLLAAR, ged. Zuidland 30.8.1682, tr. Zuidland 9.10.1707

219.

Maartje ARENS, jd. van Rockanje, kinderen uit het huwelijk:

 

1.

Neeltje HOLLAAR, ged. Zwartewaal 4.11.1708

 

2.

Klaas HOLLAAR, ged. Zwartewaal 26.4.1711

 

3.

Arij HOLLAAR, ged. Zwartewaal 11.2.1712

 

4.

Martijntje HOLLAAR, ged. Zwartewaal 1.1.1714, (zie kwartier 109).

 

5.

Arentje HOLLAAR, ged. Zwartewaal 4.4.1717

 

6.

Jannetje HOLLAAR, ged. zwartewaal 25.8.1720

 

7.

Jop HOLLAAR, ged. Zwartewaal 5.4.1722

 

8.

Ariaantje HOLLAAR, ged. Zwartewaal 18.7.1723

 

9.

Dirk HOLLAAR, ged. Zwartewaal 8.4.1725

220.

Gerrit Willemsz ROEST, ged. Geervliet 30.3.1698, overl. tussen aug.1771 en april.1772, otr. Spijkenisse 10.9.1723, tr. Zwartewaal 10.10.1723

221.

Annetje Teunisse KORSMAN, ged. Zwartewaal 25.11.1685, tr.(1)  Cornelis van Oort, kinderen uit het huwelijk:

 

1.

Hilletje ROEST, ged. Zwartewaal 30.7.1725, begr. Zwarte­waal 6.5.1768

 

2.

Wilm ROEST, ged. Zwartewaal 21.4.1726, (zie kwartier 110)

222.

Willem Jans SMITSKAMP, ged. Spijkenisse 14.11.1688, overl. voor 1760, tr. Geervliet 6.11.1712

223.

Tonisje/Thomaje DE BRUIJN, ged. Geervliet 29.11.1673, lijkaan­gifte Geervliet 5.11.1760, zij doet belijdenis Geervliet 20.4.1710, kinderen uit het huwelijk:

 

1.

Cornelis SMITSKAMP, ged. Geervliet 26.1.1716.

 

2.

Lijntje SMITSKAMP, ged. Geervliet 27.8.1717

 

3.

Harmen SMITSKAMP, ged. Geervliet 17.12.1719

 

4.

Lijntje SMITSKAMP, ged. Geervliet 12.10.1721

 

5.

Adrianus SMITSKAMP, ged. Geervliet 9.4.1724

 

6.

Lijntje SMITSKAMP, ged. Geervliet 13.7.1727, (zie kwartier 111).

228.

Engel Dirksz VAN DEN BAN, geb. Oostvoorne ca. 1660, begr. Oostvoorne 9.4.1720, diaken Oostvoorne 1699‑1700, ouderling 1704‑1717, tr.(2) Oostvoorne 5.5.1709 Marytie Janse Plasje, ged. Oostvoorne 17.7.1689, tr.(1) Oostvoorne 16.11.1687

229.

Jorijsie Jorisse RIETDIJK, ged. Oostvoorne 26.6.1660, get. haar grootmoeder Dirckje Jooris, tr.(2) Oostvoorne 24.11.1720 Claas Cornelis Langendijk, geb. in 't Huisambacht, won. Oudenhoorn,  kinderen uit het 1e huwelijk:

 

1.

Joris VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 8.8.1688, begr. 24.9.1688

 

2.

Jacob VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 20.11.1689

 

3.

Dirk VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 24.6.1691, (zie kwartier 114)

 

4.

Joris VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 12.9.1694

 

5.

Catharina VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 12.2.1696

 

6.

Leentje VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 20.7.1698

 

7.

Catharina VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 18.10.1699

 

8.

Jacob VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 9.1.1701, tr. Leentje Bastiaans Dekker

 

kinderen uit het 2e huwelijk:

 

9.

Gerrit VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 15.12.1709

 

10.

Hilletje VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 1.3.1711

 

11.

Willem VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 23.10.1712

 

12.

Lijsbeth VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 25.3.1714

 

13.

Lijsbeth VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 11.8.1715

 

14.

Gerrit VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 28.9.1717

 

15.

Corstiaan VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 12.2.1719

230.

Claes Wittese LANGENDOEN, ged. Nieuw‑Helvoet 19.3.1673 overle­den voor 1734, tr. Oostvoorne 8.5.1695

231.

Wijntje Arens DROOGENDIJK, ged. Rockanje 4.3.1674 overleden aangeven Oostvoorne 22.07.1757, tr.(2) Oostvoorne 1.8.1734 Hadde Haddese VAN DEN BRANDE, ged. Rockanje 24.4.1672 overleden aangegeven Oostvoorne 24.03.1746, (zie kwartier 232), kinderen

 

1.

Leentje LANGENDOEN, ged. Oostvoorne 12.2.1696

 

2.

Arij LANGENDOEN, ged. Oostvoorne 4.5.1698

 

3.

Witte LANGENDOEN, ged. Oostvoorne 31.10.1700

 

4.

Leendert LANGENDOEN, ged. Oostvoorne 13.4.1705, tr. Oostvoorne Susanna Willems Lugtenburg, ged. Oostvoorne 1.1.1712

 

5.

Cornelis LANGENDOEN, ged. Oostvoorne 24.10.1706

 

6.

Neeltje LANGENDOEN, ged. Oostvoorne 22.12.1709, (zie kwartier 115)

 

7.

Jannetje LANGENDOEN, ged. Oostvoorne 24.7.1712

232.

Hadde Haddese VAN DEN BRANDE, ged. Rockanje 24.4.1672 overle­den aangegeven Oostvoorne 24.03.1746, tr.(2) Oostvoorne 1.8.1734 Wijntje Arens DROOGENDIJK, ged. Rockanje 4.3.1674 overleden  aangeven Oostvoorne 22.07.1757, (zie kwartier 231),  tr.(1)

233.

Annetje Arents NATERIS, belijdenis Oostvoorne 16.04.1702, overl. Oostvoorne tussen 1718 en 1734, kindern uit het huwelijk:

 

1.

Dina VAN DEN BRANDE, ged. Oostvoorne 19.9.1698

 

2.

Hadde VAN DEN BRANDE, ged. Oostvoorne 15.5.1700

 

3.

Hadde VAN DEN BRANDE, ged. Oostvoorne 23.7.1701

 

4.

Arij VAN DEN BRANDE, ged. Oostvoorne 24.2.1704, tr. Rockanje Cornelia Pieters Huisman, ged. Rockanje 6.8.17­13.

 

5.

Job VAN DEN BRANDE, ged. Oostvoorne 9.5.1709

 

6.

Crelis VAN DEN BRANDE, ged. Oostvoorne 9.5.1709, (zie kwartier 116).

 

7.

Arent VAN DEN BRANDE, ged. Oostvoorne 29.6.1710

 

8.

Leendert VAN DEN BRANDE, ged. Oostvoorne 2.8.1711

 

9.

Jacomijntje VAN DEN BRANDE, ged. Oostvoorne 18.2.1714

 

10

Bouwe VAN DEN BRANDE, ged. Oostvoorne 19.6.1718

234.

Jan Cornelisse STOFFELS, ged. Oostvoorne 21.10.1682, doopget. zijn vader en zijn grootmoeder Maartje Cornelis, begr. Rockanje 25.2.1733. tr. n.n., kinderen o.a.

 

1.

Jannetje STOFFELS, ged. Nieuw‑Helvoet 29.6.1710, (zie kwartier 117).

 

2.

Cornelis STOFFELS.

236.

Bouwen Jacobse KOUWENOORT, ged. Oostvoorne 31.5.1671, overl. Brielle kort voor 2.8.1711, otr.(2) Brielle 4.3.1703, tr. 20.3.1703 Weijntje Crijnen Conijnendijk, won. in ’t Cleijn         Oosterland, otr.(1) Oostvoorne 17.9.1697, tr. 22.9.1697

237.

Marijtje Cents DEKKER, geb. Cleijn Oosterland, ged. Brielle 12.2.1675, overl. aangegeven Klein Oosterland 29.8.1702, kinderen uit het 1e huwelijk met Marijtje Dekker:

 

1.

Jacomijntje KOUWENOORT, geb. Klein Oosterland, ged. Oostvoorne 9.2.1698, tr. Brielle 27.5.1721 Bartholomeus de Haas, jm van  Brielle.

 

2.

Helena KOUWENOORT, ged. Oostvoorne 9.2.1698

 

3.

Jacob KOUWENOORT, ged. Oostvoorne 25.2.1699, (zie kwar­tier 118)

 

4.

Leendert KOUWENOORT, ged. Brielle 2.6.1701

 

5.

Leena KOUWENOORT, ged. Oostvoorne 13.8.1702

 

kinderen uit het 2e huwelijk met Weijntje Conijnendijk:

 

6.

Crijn KOUWENOORT, ged. Brielle 9.12.1704

 

7.

Krijn KOUWENOORT, ged. Brielle 30.3.1706

 

8.

Crijn KOUWENOORT, ged. Brielle 7.4.1709

 

9.

Crijn KOUWENOORT, ged. Brielle 22.7.1710

 

10

Bouwe KOUWENOORT, ged. Brielle 2.8.1711

238.

Pieter Eeuwoutse VAN RUGGE, wonende onder de ban van Nieuwen­hoorn. tr. N.N., kinderen o.a:

 

1.

Lijsbeth VAN RUGGE, ged. Nieuw‑Helvoet 30.3.1698, get. Joosje Eeuwouts van Rugge

 

2.

Jannetje VAN RUGGE, (zie kwartier 119)

 

3.

Euwit Pieterse VAN RUGGE

240.

Hendrik Bastiaansz HOOGENBOOM, ged. Spijkenisse 1.6.1672, otr. Zuidland, tr. Simonshaven april 1693

241.

Jakomijntje Einouts TUINDER, ged. Zuidland 4.11.1668, overl. aangeg. Zuidland 30.5.1752, kinderen uit het huwelijk:

 

1.

Arnout HOOGENBOOM, ged. Zuidland 14.2.1694, (zie kwartier 120)

 

2.

Leendert HOOGENBOOM, ged. Zuidland 6.5.1696

 

3.

Leendert HOOGENBOOM, ged. Zuidland 23.6.1697

 

4.

Bastiaan HOOGENBOOM, ged. Zuidland 28.2.1700, tr. Zuid­land 26.3.1724 Lijntje Cornelisdr. Lichthart, ged. Zuidland 9.3.1698

 

5.

Jacob HOOGENBOOM, ged. Zuidland 7.5.1702

 

6.

Jacobus HOOGENBOOM, ged. Zuidland 22.6.1704.

 

7.

Kornelis HOOGENBOOM, ged. Zuidland 19.12.1708

242.

Willem Ariens MOL, ged. Spijkenisse 28.3.1666, overl. aangeg.Spijkenisse 30.8.1743, in 1728 aangeslagen 1000e penning wegens een huis en 7 gemeten 266 roeden land aldaar, tr.(2) Simonsha­ven 26.10.1732 Pietertje Dirks Vermeer, wed. van Cornelis Reijers Nieuwaal, otr.(1) Spijkenisse 7.10.1691

243.

Ariaantje Claas OPREL, ged. Spijkenisse 27.7.1664, overl. aangeg. Spijkenisse 24.9.1729, kinderen uit het huwelijk:

 

1.

Claas MOL, ged. Spijkenisse 10.2.1692

 

2.

Arie MOL, ged. Spijkenisse 29.5.1695

 

3.

Neeltje MOL, ged. Spijkenisse 22.6.1698, (zie kwartier 121)

 

4.

Jacob MOL, ged. Spijkenisse 27.2.1701

 

5.

Heerman MOL, ged. Spijkenisse nov. 1703

 

6.

Jan MOL, ged. Spijkenisse 6.11.1707

 

7.

Heerman MOL, ged. Spijkenisse 14.12.1710

244.

Aren Janse LAGERWOUDT, jm. van Vierpolders, tr. Oostvoorne 3.5.1699

245.

Willemtje PIETERS, ged. Oostvoorne 10.4.1678, kinderen:

 

1.

Jannetje LAGERWOUDT, ged. Vierpolders 17.3.1701

 

2.

Pietertje LAGERWOUDT, ged. Vierpolders 9.9.1703

 

3.

Jacomijnte LAGERWOUDT, ged. Vierpolders 25.7.1706

 

4.

Jan LAGERWOUDT, ged. Vierpolders 1.1.1708

 

5.

Pieter LAGERWOUDT, ged. Vierpolders 17.8.1710, (zie kwartier 122)

 

6.

Leendert LAGERWOUDT, ged. Vierpolders 12.8.1712

246.

Job Isaacsz VAN DER WEIJDE, jm. van de Quack, onder Helvoet, overl. Oostvoorne tussen 1718 en 1720, tr. Oostvoorne 13.4.1705

247.

Neeltje Willems QUACK, jd. van Oosterland, tr.(2) Oostvoorne 8.12.1720 Jasper Arendse Quack, ged. Nieuw‑Helvoet 5.6.1695. kinderen uit het huwelijk:

 

1.

Huyg VAN DER WEIJDE, ged. Oostvoorne 24.6.1708

 

2.

Arentje VAN DER WEIJDE, ged. Oostvoorne 28.9.1710

 

3.

Pleuntje VAN DER WEIJDE, ged. Oostvoorne 27.9.1711

 

4.

Isaak VAN DER WEIJDE, ged. Oostvoorne 9.10.1712

 

5.

Pleuntje VAN DER WEIJDE, ged. Oostvoorne 15.10.1713

 

6.

Krijn VAN DER WEIJDE, ged. Oostvoorne 11.11.1714

 

7.

Jacomijntje VAN DER WEIJDE, ged. Oostvoorne 19.1.1716, (zie kwartier 123).

 

8.

Willemtje VAN DER WEIJDE, ged. Oostvoorne 18.4.1718

248.

Bastiaan Cornelisz VAN DER HOEK jm van Nieuwenhoorn, op 8.4.1708 lidmaat van Oostvoorne, diaken 1716-1717, ouderling 1830 – 18732,  tr. Rockanje 1.5.1707

249.

Neeltje Cornelisd VAN DER HEIJDE, ged. Rockanje 4.2.1685. kinderen uit het huwelijk

 

1.

Cornelis VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 15.6.1710, (zie kwartier 124)

 

2.

Japick VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 1.1.1719

 

3.

Maurits VAN DER HOEK, ged. Oostvoorne 28.6.1722

252.

Leendert Jans BEIJER, ged. Spijkenisse 25.12.1687, tr.(1) Maartje Dirks van Tol, tr.(2) Vierpolders 10.4.1722

253.

Magdalena Arents LEGEWEGH, ged. Vierpolders 4.11.1696, kind uit het 1e huwelijk met Maartje van Tol:

 

1.

Lijsbeth BEIJER, ged. Vierpolders 6.11.1718.

 

kinderen uit het 2e huwelijk:

 

2.

Leentje BEIJER, ged. Vierpolders 18.4.1723

 

3.

Jan BEIJER, ged. Vierpolders 8.10.1724, tr. Vierpolders 26.10.1748 Grietje Pieters van Beek, ged. Zuidland 5.4.1722, overl. aangeg. Vierpolders 29.9.1769.

 

4.

Lijsbeth BEIJER, ged. Vierpolders 10.6.1726.

 

5.

Arij BEIJER, ged. Vierpolders 5.9.1728

 

6.

Teunis BEIJER, ged. Vierpolders 3.12.1730, (zie kwartier 126)

 

7.

Lijsbeth BEIJER, ged. Vierpolders 5.6.1733

254.

Arij Jobse DEKKER/DEKHUIJSEN, ged. Oostvoorne 20.11.1689, overl. Oostvoorne voor 31.12.1719, otr. Oostvoorne 1.4.1719, tr. Oostvoorne 23.4.1719

255.

Aagje Maartens BOUTKAN, jd. geb. onder Rockanje, overl. Oostvoorne voor 29.1.1730, tr.(2) Oostvoorne 29.9.1720 Dirk Engels VAN DEN BAN ged. Oostvoorne 24.6.1691, schoolmeester, (zie kwartier 114)  Kind uit het huwelijk van Arij Dekker en Aagje Boutkan

 

1.

Jobje DEKKER, ged. Oostvoorne 31.12.1719, (zie kwartier 127)

 

Kinderen uit het huwelijk van Dirk van den Ban en Aagje Boutkan:

 

2.

Engel VAN DEN BAN, ged. Oostvoone 1.3.1722, tr. Zwartewaal 24.5.1750 Maartje de Ruyter

 

3.

Jorisje VAN DEN BAN, ged. Oostvoorne 11.7.1723.

       

 

Generatie IX

258.

Boudewijn Jaspers VAN DEN BURGH, geb. Middelburg ca. 1610, huistimmerman, overl. Rotterdam 12.3.1675, begr. 16.3.1675, dan won. aan de Delfse Vaert, otr. Rotterdam 4.7.1638, tr. 18.7.1­638  als jm. van Middelburg

259.

Annetje Jacobs DE PRAATE, dt. van Jacob Dammisz. de Praate en Catharina Claes, tr.(1) Adriaan Pieters van Crimpen, zij woont in 1638 op de Delfse Vaert

260.

Jean DU CROCQ, geb. St. Michel 24.6.1615 bij St. Montrewijk (F), greinwerker, overl. Leiden 11.3.1669, zn. van Jean du Crocq en Antoinette Tellier, o.tr. vermoedelijk Leiden 11.4.1644 (Jean du Croock) en Anna Ser Niclaes, wed. van Guiliam Rose)

261.

Anna SERNICLAIJ, geb. Guines 16.2.1616, bij Calais, overl. na 3.9.1679, dt. van Gille Serniclay en Jeanne le Clercq,

262.

Estienne RENAUT, meester kleermaker, begr. Delft 9.4.1683 in de Franse kerk, zn. van Jean Jaquas Renou en Elisabeth Gerbau, otr. Delft 8.5.1649

263.

Anna LE NORMAND, ged. Leiden (Waalse kerk) 23.9.1629, begr. Delft 27.12.1692, dt. van Pierre le Normand en Maria Mottet

270.

Gerrit Jansz. BEECQ, begr. Delft 25.12.1728, otr.(2) Delft 13.2.1672 Stijntje Thomasdr. van der Mast,  otr. (3) Delft 14.9.1697 Baartge Jacobsdr., otr. (1) Delft 13.3.1660

271.

Susanna TOBIAS, jd. van Voorne,

284.

Matthijs Alewijns MAEN, jm van Vlaardinger Ambacht, huisman te Vlaardingerwout, schepen van Spaland, begr. Kethel 19.5.1669, zn. van Alewijn Cornelis Maen en Trijntje Thijsdr., tr.(1) Delft 16.10.1644, Maertgen Arijens van leeuwen, otr.(2) Vlaardingen 27.10.1663

285.

Jannetge Jacobs WESTERKERCK, ged. Pijnacker 20.10.1629, overl. tussen 13.6.1666 en 21.6.1668, dt. van Jacob Claes en Pleuntje Adams (Westerkerk)

285.

Cornelis Cornelisz VERMEER, ged. Zoetermeer 12.5.1630, bouwman Heilige Geestarmmeester van Pijnacker, begr. Katwijk 18.7.16­81, (onder Pijnacker), zn. van Cornelis Pouwels Vermeer en Claesje Cornelis Buijtenwech, tr.(2) Berkel 26.2.1680 Grietje Jans van der Ende, tr.(1) Delft 25.2.1652

287.

Ariaentge Bruijnen VALCKENBURG, ged. Delft 24.11.1630, overl. voor 1680, dt. van Bruijn Cornelis Valkenburg en Maritge Claes Langelaen

292.

Harman Arijnsz VAN RIJSSELBERG, tr. verm.

293.

Aegje CORNELISDR

296.

Pieter Jans VAN DER SLUIS, otr. Delft 12.1.1664, tr. 3.2.1664

297.

Jannitgen Pieters VAN BLEUS, wed. van Huijbregt van Mehu

322. Conrad VAN DER LINDEN, tr. Duisburg 17.12.1674:
323. Anna MOERS (MOERSKEN).

326.

Jacob Jansz DE WIJN, kantoorkleedmaker, tr.(2) Leiden 22.4.1­695 Trijntje Weerman, tr.(1) Leiden 23.4.1666

327.

Judith Gerrits DE BOK, ged. Leiden 11.8.1639, overl. voor 1695.  dt. van Gerrit Abrahams de Bok en Fransijntje Sluijsman,

328.

Willem Gerritsz VAN DER KLEIJ, geb. Delft ca 1652, zn. van Gerrit Willens van der Kleij en Annetje Lourisdr. van der Kruijs, tr.

329.

Marijtje VAN BORNET

332.

Bartel Cornelisz BROUWER, ged. Delft 26.10.1655, vletter, plateelschilder, begr. Delft 13.11.1698, zn. van Cornelis Jansz. Brouwer en Josijntje Bartels van der Burgh,  tr. Delft 2.5.1680

333.

Annetie Cornelisse VAN DER VALCK

344.

Tijmen Heindrik FLOCH, ged. Delft 13.3.1678, zn. van Heijndrik Janse Vlock en Evertje Thijmens, tr.

345.

Aaltje Rokis VAN DER MEER, wed. van Jan van der Burg

348.

Frans Jeremiasz COUWENHOVEN, ged. Delft 13.5.1664, molenaar, zn. van Jeremias Pieters Couwenhoven en Lijsbeth van der Ceel, tr. Haarlem 27.12.1693

349.

Jannetje SCHOUTEN, verm. ged. Haarlem, won. Kudelstraat, begr. Delft 27.5.1754, verm. dt. van Hendric Jans Schouten en Jannetje Pieters Snoeck

416.

Bouwen Kornelisse MEULDIJK, zn. van Kornelis Meuldijk en Martijntje Korendijcker, tr.(1) Trijntje Aartse van Tol, tr.(2) Nieuw‑He­lvoet 7.5.1690

417.

Trijntje Kornelisse QUACK, dt. van Kornelis Quack en Teuntje n.n

418.

Arie Jacobs SOET(E), geb. Zwartewaal ca. 1662, zn. van Jacob Janse Soete en Lijsbeth Leenderts Zeeman, tr

419.

Jacomijntje JACOBSE,

428.

Teunis Maartensz DE VOS, geb. Carmisse, ged. Barendrecht 6.8.1679, overl. Barendrecht 18.12.1719, zn. van Maarten Theunisz. de Vos en Pleuntje Leendertse Salij, tr. West‑Barendrecht 25.7.1700

429.

Cleijsje Leenderts COMMIJS, ged. Barendrecht 3.7.1678, dt. van  Leendert Reijensz. Commijs

430.

Jan Dircksz VAN HAMONT, vermeld in 1698 in Rhoon als metse­laar, zn. van Dirck Jansz van Hamont en Leentje Cornelisdr. van Driel, tr

431.

Annetje Jans KOETS, lidmaat in 1699 in Rhoon, overl. Rhoon ca. 1720

432.

Pieter Cornelisz KOSTER, tr.

433.

Aelbertje Claese VERMEER, ged. Poortugaal 12.10.1625

434.

Jan Jansz UIJT DEN BOGAERT, geb. Goudswaard, tr. Goudswaard 20.2.1650

435.

Maertje Lenaerts VAN DER SLUIJS, geb. Goudswaard ca. 1630.

436.

Klaas Leendertsz HOLLAAR, jm van Hekelingen, overl. voor sept.1697, zn van Leendert Klaasz. Hollaar en Ariaantje Daniels, on­dertr.(1) Geervliet 2.5.1664 Jannetje Thijsse Stark jd van Geervliet, beide lidmaat in Zuidland 17.4.1665, ondertr.(2) Zuidland 21.10.16­68, tr.(2) Simonshaven Aagje Leenderts Oostdorp jd van Hekelingen, won. Simonshaven, ondertr.(3) Zuidland 26.8.1679, tr. 10.9.1679

437.

Martijntje Huige STAALMAN, ged. Zwartewaal 24.3.1658, overl. voor 11.9.1701, dt. van Huig Jacobsz. Staalman en Pieterje Arens Kerke tr.(2) Zuidland 13.10.1697, (otr. 11.9) Balthasar Schrijver, jm van Bernik in het Kanton van Zurich (Zwitserland

440.

Willem Theunisse ROEST, (ALIAS DE BEIJE), geb. Simonshaven ca. 1660 zn. van Theunis Jans Roest (alias de Beijer) en Fransje Frans, tr.(2) Geervliet 11.4.1706 Trijntje Michiels van meurs, tr.(1) Simonshaven 5.6.1689

441.

Barbara Jans GLABBEEK, geb. Glabbeek

442.

Teunis Jansz. KORS(T)MAN, ged. Zwartewaal 20.2.1656, zn. Van Jan Teunisse en Annetje Leenderts den Beeng, tr. Zwartewaal 22.4.1685

443.

Heijltje/Hilletje CLAES jd van Maassluijs

444.

Jan Harmensz SMETKAMP overleden aangegeven Spijkenisse 16.9.1­723,  tr

445.

Lintie JANS

446.

Cornelis Paulusz. DE BRUIJN, smid aan de Visserszijde, begr. Geervliet juli 1692 in de kerk, tr.

447.

Ariaantje CORNELIS, tr.(2) Geervliet 24.5.1693 Frans Claasz. van Hoorn jm van Leiden

456.

Dirk Engelse VAN DEN BAN, geb. Oostvoorne voor 1639, begr. Oostvoorne 28.9.1689, verm. zn. van Engel Jacobse, belijdenis Oostvoorne 13.10.1663, tr.(2) Oostvoorne 25.1.1682 Leentje Cornelis wed. tr.(1) Oostvoorne 11.3.1660

457.

Leentje Corstiaans KOPPENS, overl. Oostvoorne tussen 12.1.1681 en 25.1.1682. dt. van Corstiaan Corstiaanse en Willemtje n.n.

458.

Joris Evertsz. RIETDIJK, overl. Oostvoorne kort voor 26.6.16­60, lidmaat Oostvoorne 19.4.1641, tr Oostvoorne tussen 5.1644 en 4.1645

459.

Catharina JACOBS, tr.(1) Oostvoorne ca. 1640 Leendert Pietersz. Arckenbout, overl. Oostvoorne tussen 17.4.1644 en 1.1.1645. lidmaat Oostvoorne 12.10.1643

460.

Witte Lambrechts LANGENDOEN, ged. Nieuw‑Helvoet 19.12.1630, overl. voor 1706, in 1663‑1669 schepen van St Anna Polder en Pancras Gors en van 1705‑1706 schepen van Oostvoorne, zn van Lambregt Claesz. en Dingenum Witte,  tr. Nieuw‑Helvoet 14.5.1662

461.

Leentje Leenders PALING, geb. voor 1628, dt. van Leendert Witte Paling en Jannetje Arents,

462.

Aren Cornelisse DROOGENDIJK, overl. Oostvoorne tussen 6.3.1680 en 9.9.1680, tr. Oude Tonge 2.4.1666

463.

Neeltje LODEWIJCKS (Rademaker), geb. Nieuw Tonge 18.3.1646, overl. Oostvoorne 19.6.1690 tr.(2) Oostvoorne 9.9.1680 Dirck Pieters Man int Veld,

464.

Hadde JOBSE, geb. Rockanje, diaken Rockanje 1661, overl. Rockanje tussen 24.4.1672 en 13.8.1673, tr.(1) Rockanje 24.5.1657 Jannetje Cornelisse wonende te Tinte, lidmaat Rockanje 23.9.1657, tr.(2) Rockanje 26.10.1670

465.

Teuntje JANS, tr.(2) Rockanje 13.8.1673 Job Willemse

466.

Arent Arentsen NATERIS, ged. Rockanje 15.4.1646, begr. Oost­voorne 14.7.1682, zn. van Arent Cornelisz. Nateris en Fijtje Arents tr.(2) Oostvoorne 18.1.1682 Lijsbeth Pieters Timmerman         ged. Oostvoorne 29.3.1655, tr.(1) Oostvoorne 19.11.1673

467.

Dignum Bouwens QUAK, ged. Rockanje 24.11.1652, begr. Oostvoor­ne 13.4.1681, dt. van Bouwen Jansz. Quack en Annetje Arents

468.

Cornelis Jans STOFFEL, ged. Oostvoorne 22.11.1654, zn. van Jan Cornelisz. Stoffel en Maartje Cornelis, tr. Rockanje 27.10.1680, (otr. 5.10.1680)

469.

Jannetje Jans DUIJNMEIJER, ged. Nieuw‑Helvoet 30.5.1660, dt. van Jan Arents Duijnmeijer en Pleuntje Joris

472.

Jacob Jansse COUWENOORD, ged. Nieuw‑Helvoet 18.12.1639, begr. Oostvoorne 29.4.1673,  van zn. van Jan Leendertsz Couwenoord en Pleuntje Joris, tr. Rockanje 14.3.1666

473.

Jacomijntje Bouwens QUAK, ged. Rockanje 10.11.1647, (zus van 467) dt. van Bouwen Jansz. Quack en Annetje Arents, tr.(2)  Oostvoorne 28.7.1675 Pieter Hallingsz COLVER  (zie kwartier 490) tr.(3) Oostvoorne 14.6.1682 Adriaan Arentsz van der Waal, tr.(4)  Oostvoorne 14.3.1694 Cent Frederiks DECKER, (zie kwartier 474)

474.

Cent Frederiks DECKER, won. in 1681 in Oosterland, zn van Frederick Cornelisz. Decker en Truijtie Sents, tr.(2) Oostvoorne 15.6.1­681 Jannetje Paulus van der Poel, jd. won. onder Oostvoorne ondertr.(3) Brielle 22.7.1685, tr. Oostvoorne 5.8.1685 Trijntjen Arents Oostende         overl. ca 1694, tr.(4) Oostvoorne 14.3.1694 Jacomijntje Bouwens Quack, ged. Rockanje 10.11.1647, (zie kwartier 473)

475.

Leentje JACOBS, begr. Oostvoorne 1.7.1679

480.

Bastiaan Hendriks HOOGENBOOM jm van Oudenhoorn, zn. van  Hendrik Hoogenboom en verm. van Marijtje Bastiaens, Rekening extra verponding 1680 in Geervliet geeft aan dat Bastiaan vermogend is, tr. Zuidland 20.5.1671, (otr. 19.4.1671)

481.

Maartje JACOBS, ged. Zuidland 13.12.1648, dt. van Jacob Wallingsz. en Zoetgen Kornelisdr

482.

Einout Cornelisz TUIJNDER, schoenmaker, overl. Zuidland tussen 3.4.1672 en 12.8.1692, zn. van Cornelis Theunisz. en Joostje Hendriks, tr.

483

Jannetje Davids BOONS, ged. Spijkenisse 21.9.1631, dt. van David Thomasz. Boon, predikant, en Sijburchje Jacobs Suijn.

484.

Arie Jacobsz MOL, geb. Hekelingen, kleermaker te Spijkenisse, met vrouw op 27.3.1644 toegelaten Spijkenisse als lidmaat, tr.(1) Lijsbeth Jacobs, overl. Spijkenisse 7.10.1647, tr.(2) Spijke­nisse 17.5.1648

485.

Trijntje JANS, geb. Poortugaal, lijkaangifte Spijkenisse 13.1.1700

486.

Claas Hermansz OPREL, tr

487.

Neeltje CORNELIS

490.

Pieter Hallingz COLVER, jm wonende onder de ban van Rugge, begr. Oostvoorne 5.4.1676, tr. Oostvoorne 28.7.1675

491.

= 473  Jacomijntje Bouwens QUAK, ged. Rockanje 10.11.1647

492.

Isaack Krijnse VAN DER WEIJDE verm. geb. Goedereede ca 1637, verm. zn van Krijn Pieters Weijtens en Krijntje Pieters, schepen van de Quak, ouderling Nieuw‑Helvoet 1674, overl. Nieuw‑Hel­voet tussen 9.10.1678 en 22.4.1680, tr. Hellevoetsluis 5.6.1661

493.

Jakomijntje PIETERS, ged. Rockanje 26.7.1643, dt. van Pieter Claessen van der Voorde en Pleuntje Huijgen, tr.(2) Nieuw‑Hel­voet 22.4.1680 Pleun Ariens van der Waal, ged. Westmaas 7.9.1659, overl. voor 13.7.1710, tr.(3) Nieuw‑Helvoet 13.7.1710 Jacob Cornelisz.Gelderland, ged. Oostvoorne 25.10.1676

494.

Willem Huijgensz VAN DER QUACK, ged. Rockanje 12.9.1655, zn. van  Huijgen Willemsz. Quak en Jannetje Wouters, tr. Rockanje 13.4.1681

495.

Arentje Jacobs CARE, ged. Rockanje 13.7.1659, dt. van Jacob Cornelisz. Care en Idetie Cornelis

496.

Cornelis VAN DER HOEK jm van Spijkenisse, zn. van Bouwen Dirks van der Hoek en Ingetje Cornelis Versteeg, tr.(1) Lijsbeth Arens Hoogwerf, tr.(2) Spijkenisse 8.4.1691

497.

Urmpje CORNELIS, ged. Spijkenisse 18.3.1657, dt. van Cornelis Woutersz. van Dijk

498.

Cornelis Mauritsz. VAN DER HEIJDE, verm. zn. van Ariaantje Japicks

499.

Trijntje LEENDERTS, dt van Ariaantje Japicks tr.(2) Rockanje 19.8.1703 Jan Cornelisz. ’t Loosje

504.

Jan Theunisz BEIJER, ged. Spijkenisse 27.2.1652 overlijden aangegeven Spijkenisse 16.1.1732, zn. van  Teunis Jans Roest, (alias de Beije) en Fransje Frans, tr.(2) Spijkenisse  8.5.1695 Ingertje Willems Ploeger, tr.(1) Spijkenisse 21.9.1­681

505.

Lijsbeth Jans VAN GREUNINGEN, verm. dt van Jan Jans van Groeninghen en Trijntje Willems

506.

Aren Evertsz LEEGEWEGH jm van Zuidland, verm. zn. van Evert Joosten en Maartje Arens, tr.(1) Brielle 8.10.1676 Marijtje Dircks, ondertr.(2) Zuidland, tr.(2) Vierpolders 4.12.1688

507.

Leentje Thomas TORREMAN, ged. Oostvoorne 2.2.1659 jd wonende te Vierpolders, overl. na 14.1.1721, dt. van Thomas Jansz. Torreman en Madelena Jans, tr.(2) Vierpolders 12.4.1699 Leendert Basti­aansz. Deugd

508.

Job Arens DECKHUIJSEN, tr. Oostvoorne 17.2.1686

509.

Ida FRANS, belijdenis Oostvoorne 18.1.1688, pasen

510.

Maarten Cornelis BOUTKAN, ged. Rockanje 18.9.1672, zn. van Cornelis Jacobsz. Boutkan en Jakomijntje Jacobs, tr. n.n.