Wismar - Wesemer - Wezemer

De stamvader van het geslacht Wezemer is Hendrik Jillisz. Wisma(a)r, die tweemaal trouwde,met resp. Lijsbeth van Ysigen en Aaltje Gijsbrecht van Erckel ,waaruit vijf kinderen zijn geboren in Hellevoetsluis tussen 1690 en 1710.

Met deze Hendrik Jillisz. Wisma(a)r vindt de genealogie van deze familie dan ook aan onder tabblad "Genealogie"

Vanzelfsprekend sta ik open voor correcties en/of aanvullingen en uitwisseling van gegevens. Ik ben vooral op zoek naar foto's van voorouders. Dus als u foto's heeft van personen op deze website, neem dan s.v.p. contact op.

Mocht u iets bekends zien, aanvullingen (foto’s en anekdotes zijn zeer welkom) of opmerkingen hierover hebben, dan hoor ik dit graag.