Genealogie van het geslacht Zevenhek

 

 

I.     FRIEDERICH HARTEBIER

Geboren Kirchenbolanden (Dld). (katholiek) Friederich was soldaat in het leger van Freiherr (baron) von Heidarn in de Obristen compagnie. Hij woonde in Kirchheimbolanden in Duitsland. Begraven Hiesfeld 4 november 1688, tr. 1e Hiesfeld (Duitsland) 2 mei 1681 Catharina Kalthoff, trouwt  tweede  Hiesfeld 28 augustus 1686 Margarita Dickenboom, geboren Hiesfeld ca 1654, overleden Hiesfeld 14 september 1717 op 63 jarige leeftijd, dochter van Wessel Ander Dickenboom, overleden Hiesfeld 15 april 1681 en Agnes Dickerbohm, overleden Hiesfeld 20 september 1702. Margarita Dickenboom trouwt tweede Hiesfeld 2 november 1701 Wilhelm Muller/Sevenheck. (Luthers), landbouwer, overleden Hiesfeld 21 augustus 1724. Wilhelm was in 1697 getrouwd met Hillechen maar had bij haar geen kinderen. Hillechen is op 7 april 1701 begraven. Hij was pachter van Sevenheck Kathe (kathe is een katerstede of keuterboederijtje). Wilhelm huurde het van de Gereformeerde kerk te Hiesfeld. Na het tweede huwelijk met Margarita Dickenboom werd de naam van de boerderij aangenomen Sevenheck.

Uit het eerste huwelijk met Catharina Kalthoff:

1.

Hermann,

ged. Hiesfeld 29.6.1681, begr. Hiesfeld 02.04.1698

 

2.

Margreta,

ged. Hiesfeld 1682

 

Uit het tweede huwelijk met Margrita Dickenboom:

3.

Wessel,

ged. Kirchheimbolanden 10.10.1687,

volgt II

  

II.      WESSEL SEVENHECK

Gedoopt Kirchheimbolanden (Luthers) 10 oktober 1687, doopgetuige Jan Dickenboom en Sibilla Kalthof zoon van Friederich Hartebier en Margarita Dickenboom, landbouwer, begraven Hiesfeld 12 februari 1758, trouwt  Hiesfeld 24 oktober 1711 Idgen  Schorneberg, overleden Hiesfeld 1757, dochter van Gerdsen Schorneberg (burger uit Holten. Holten ligt in de buurt van Hiesfeld. Uit het huwelijk:

1.

Johan Peter,

ged. Hiesfeld 1.12.1712, overl. Hiesfeld 30.5.1736

 

2.

Catharina Margaretha,

ged. 1714

 

3.

Liesabeth,

ged. Hiesfeld 1717, overl Hiesfeld 24.1.1717

 

4.

Henrich,

ged. Hiesfeld 1720

 

5.

Gerhard,

ged. Hiesfeld 1723

 

6.

Johan (Jan),

ged. Hiesfeld 19.2.1727

volgt III

7.

Johan Wilhelm,

ged. Hiesfeld 1729, overl Hiesfeld 25.4.1758, trouwt Hiesfeld 13.7.1751 Elisabeth Holterman, geb. 1716, overl. 25.7.1791

8.

Johan Gerhardt,

ged Hiesfeld 1732, overl Hiesfeld 26.2.1776

 

9.

Johan Friederich,

ged. Hiesfeld 1733, overl. Hiesfeld 26.2.1776

 

  

III.      JAN SEVENHEK/SEEVENHEK

Gedoopt Hiesveld (Duitsland) 19 februari 1727, doopgetuige (Luthers) Johan Pael en Maria Kettelings, zoon van Wessel Sevenheck en Idgen Schorneberg, loswerkman, turfdrager, overleden Amsterdam 8 maart 1792. Trouwt eerste Utrecht 14 mei 1757 in de Catharina kerk Aaltje van Helsdingen, geboren Utrecht 9 augustus 1730, begraven Amsterdam 17 september 1768 en beide begraven op het Leidse kerkhof te Amsterdam, dochter van Dirk van Helsdingen en Annigje Cornelis Schijff. Volgens het begraafboek laat Aaltje bij haar begrafenis vier kinderen na. Jan en Aaltje woonden in de Voorstraat te utrecht. Omstreeks 17626 gaat het gezin naar Amsterdam, waar Jan de kost verdient als turfdrager. Op 17 december 1762 staat Jan Sevenheck van Hiesfeld in het Cleefse in het poorterboek van Amsterdam ingeschreven. Zij wonen in de Nieuwe Looierstraat. Van 1768 tot 1771 worden de kinderen ondergebracht in het Burgerweeshuis. Een borg van Fl. 200.—uit het moederserfdeel voor het onderhoud van de kinderen wordt op 29 augustus 1771 betaald.  Jan ondertrouwt tweede Amsterdam 15 augustus 1771 Aafje Claassen, uit Harlingen, weduwe van Nicolaas Wagenaar uit de Lijdschestraat te Amsterdam, begraven Amsterdam 9 oktober 1774. Uit het eerste huwelijk met Aaltje:

1.

Ida,

ged. Utrecht 23.10.1757

 

2.

Dirk,

ged. Utrecht 16.8.1758

volgt IV.a

3.

Wessel, 

ged. Utrecht 17.10.1759

volgt IV.b

4.

Antje,

ged. Utrecht 17.1.1761

 

5.

Jan,

ged. Utrecht 18.11.1761

 

6.

Roelof,

ged. Amsterdam 20.4.1763, begraven Amsterdam 24.6.1763

7.

Jan,

ged. Amsterdam 3.2.1765

 

8.

Hendrik,

ged. Amsterdam 27.8.1766, begraven Amsterdam 27.9.1775

9.

Gerret,

ged. Amsterdam 29.5.1768

 

  

IV.a     DIRK SEEVENHEK

Geboren Utrecht 16 augustus 1758, zoon van Jan Sevenhek en Aaltje van Helsdingen, Ondertrouwd Amsterdam 21 april 1780 Susanna Hansen, oud 28 jaar, van Arnhem, samen getuige bij doop op 21.9.1777. Kinderen o.a:

1.

Jan,

ged. Amsterdam 13.5.1781

 

2.

Wessel,

ged. Amsterdam 19.7.1786

 

  

IV.b     WESSEL SEEVENHEK/ZEVENHEK

Geboren Utrecht 17 oktober 1759, zoon van Jan Sevenhek en Aaltje van Helsdingen, hersteld evangelisch luthers, poorter en schilder op landswerf (Kattenburg), overleden Aalsmeer 13 december 1832. Ondertrouwd 1e: Amsterdam 4 mei 1779 Alida (Aaltje) Wendelburg uit Daalen, begraven Amsterdam 5 januari 1788. Ondertrouwd 2e: Amsterdam 15 juli 1790 Anna Kok, gedoopt Utrecht 27 mei 1761, begraven Amsterdam 23 april 1800, dochter van Jacobus Kok en Helena van Weeren. Wessel, weduwnaar van Anna Kok, krijgt vanaf 1807 tot en met de winter van 1817, voor zich en zijn kinderen Anna, Hendrik en Jannetje, bijstand via de kerk.

Uit het huwelijk van Wessel en Alida:

1.

Jan,

ged. Amsterdam 16.12.1787

 

Uit het huwelijk van Wessel en Anna:

 

2.

Aaltje,

ged. Amsterdam 10.8.1791

 

3.

Pieter,

ged. Amsterdam 23.11.1792

volgt V.a

4.

Anna,

geb/ged.Amsterdam 19.5/29.5.1794,

 

turfvulster, overleden Amsterdam 2.10.1858. Trouwt Amsterdam 2.2.1825 Daniel Veldhuis, zoon van Reijndert Jan Veldhuis en Christina Margretha Kuijper.

5.

Hendrik,

geb/ged. Amsterdam 5.6/8.6.1796, overl. Amsterdam 9.6.1822

6.

Jannetje,

geb/ged. Amsterdam 5.6/8.6.1796, begr. Amsterdam 11.10.1797

7.

Engeltje,

geb/ged. Amsterdam 25.1/28.1798, begr. Amsterdam 4.10.1800

8.

Jannetje,

geb/ged. Amsterdam 1.1/5.1/1800

 

 

Trouwt  Gerrit Lempke, geb. Sloten, overl. Sloten 27.4.1849, zoon van Gerrit Lempke. Uit het huwelijk Aaltje, geboren Sloten 1842 trouwt Nieuwer Amstel 12.1.1870 Hugo Way

  

V.a      PIETER ZEVENHEK

Geboren/gedoopt Amsterdam 23 november 1792, herv. Luth, zoon van Wessel Seevenhek en Anna Kok, scheepstimmerman, overleden Amsterdam 23 juni 1832. Trouwt  Amsterdam 5 juli 1812 Helena/LenaTheunisse, gedoopt Utrecht 18 november 1789, ev.luthers, overleden Haarlem 12 december 1850, dochter van Carel Theunisz (van Engeland) en Catharina Michielse. Het gezin woonde aan de Laagte van Kadijk en later aan de Groote Kattenburgsestraat. Uit het huwelijk:

1.

Pieter,

geb. Amsterdam 23.11.1812, overl. Amsterdam 11.5.1815.

  2.

Maria Helena,

geb. Amsterdam 1814, ongehuwd

 

2.

Carel,

geb. Amsterdam 9.4.1815

volgt VI.a

3.

Wessel,

geb. Amsterdam 15.5.1817

volgt VI.b

4.

Hendrik,

geb. Amsterdam 14.8.1819

volgt VI.c

5.

Jan,

geb. Amsterdam 5.1.1822, overl. Amsterdam 1.1.1830

6.

Jannetje,

geb. Amsterdam 21.6.1824, overl. Bloemendaal 1.3.1895

 

Trouwt Lambertus Bosch, geb. Haarlem 12.9.1817

7.

Aaltje,

geb. Amsterdam 15.6.1826, overl. Amsterdam 10.4.1841

8.

Pieter,

geb. Amsterdam 9.1.1829

volgt VI.d

  

VI.a     CAREL ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 9 april 1815, zoon van Pieter Zevenhek en Helena Theunisse, scheepstimmerman, overleden Amsterdam 13 maart 1848. Trouwt Amsterdam 29 januari 1840 Jannetje Koedijk, geboren Amsterdam 12 januari 1820, overleden Amsterdam 4 juni 1844, dochter van Dirk Koedijk en Menke Takes. Uit het huwelijk:

1.

Menke,

geb. Amsterdam 27.11.1840, overl. Amsterdam 19.12.1840

2.

Menke,

geb. Amsterdam 11.7.1842, overl. Amsterdam 28.3.1849

3.

Pieter,

geb. Amsterdam 10.4.1844

volgt VII.a

  

VI.b      WESSEL ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 15 mei 1817, ev.Luthers, zoon van Pieter Zevenhek en Helena Theunisse, smidsknecht, overleden Amsterdam 6 februari 1883. Trouwt 1e Amsterdam 18 april 1838 Anna Albertha Christina Martinus Venster, geboren  Amsterdam 22 mei 1815, overleden Amsterdam 6 december 1850, dochter van Maria Martinus Venster. Daar Wessel in dienst was, kreeg Anna Albertha Christina Martinus, voor zich en haar vier kinderen van de winter 1842 tot haar overlijden, bijstand van de kerk. Trouwt 2e Amsterdam 29 oktober 1851 Anna Magdalena Wellingerhof, geboren Diemermeer 15 juni 1824, overleden Amsterdam 5 december 1863, dochter van Johan Hendrik Wellingerhof en Teuntje Maasdorp. Trouwt 3e Amsterdam 13 april 1864 Eva Agatha Grobrugge, geboren Amsterdam 7 juli 1821, overleden Amsterdam 4 april 1895, dochter van Jurgen Frederich Grobrugge en Catharina Agatha Cornelisse, won. 1852 Looijengracht 400. Uit het eerste huwelijk met Anna Albetha Christina:

1.

Anna Maria,

geb. Amsterdam 14.11.1839, overl. Amsterdam 31.8.1847

2.

Maria Helena,

geb. Amsterdam 10.4.1841

 

Trouwt Amsterdam 5.7.1876 Johannes Weermeijer, zoon van Dirk Weermeijer en Catharina Susanna Roos.

3.

Wessel,

levensloos aangegeven Amsterdam 29.3.1845

4.

Pieternella,

geb. Amsterdam 19.3.1846, overl. Amsterdam 16.11.1846

5.

Anna Maria,

geb. Amsterdam 22.3.1850, overl. Amsterdam 16.6.1851

Uit het tweede huwelijk met Anna Magdalena:

6.

Anna Magdalena,

geb. Amsterdam 16.8.1852, overl. Amsterdam 21.3.1854

7.

Pieter,

geb. Amsterdam 18.2.1854, overl. Amsterdam 1.6.1856

8.

Wessel,

geb. Amsterdam 16.8.1856

volgt VII.b

9.

Willem Frederik,

geb. Amsterdam 2.12.1860, overl. Amsterdam 29.3.1861

 

10.

Leendert,

geb. Amsterdam 29.8.1863, overl. Amsterdam 15.11.1863

 

  

VI.c      HENDRIK ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 14 augustus 1819, ev.Luthers, zoon van Pieter Zevenhek en Helena Theunisse, smid, overleden Amsterdam 13 oktober 1869. Trouwt Amsterdam 11 maart 1840 Johanna Jacoba Koose, geboren Amsterdam 18 augustus 1812, overleden Amsterdam 26 oktober 1905, dochter van Jan Hendrik Koose en Marretje Kieman. Het gezin woonde aan de Kleine Wittenburgerstraat en aan de Kleine Kattenburgerstraat. Uit het huwelijk:

1.

Pieter Hendrik,

geb. Amsterdam 6.1.1841, overl. Amsterdam 21.5.1841

2.

Jacobus Hendrik,

geb. Amsterdam 12.10.1842, overl. Amsterdam 2.10.1843

3.

Hendrik,

geb. Amsterdam 27.10.1844,

volgt VII.c

4.

Johannes Isaak,

geb. Amsterdam 21.12.1846, overl. Amsterdam 3.11.1849

5.

Martina Helena,

geb. Amsterdam 15.2.1849, overl. Amsterdam 1938

 

Trouwt Amsterdam 12.5.1875 Hendrik Meijer, zoon van Leendert Meijer en Johanna Wilhelmina Jager. Uit het huwelijk:

1. Martina Helena,         geb. Amsterdam 10.12.1888

6.

Wessel,

geb. Amsterdam 26.7.1851,

volgt VII.d

  

VI.d     PIETER ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 9 januari 1829, ev.Luthers, zoon van Pieter Zevenhek en Helena Theunisse, hernhutter, houtbewerker, kantwerker, overleden Amsterdam 17 september 1866. Trouwt Amsterdam 17 oktober 1849 Geertruida Veenendaal, geboren Utrecht 9 oktober 1824, overleden Amsterdam 18 maart 1909, dochter van Gerrit Veenendaal en Grietje Evers. Uit het huwelijk:

1.

Margaretha,

geb. Amsterdam 27.12.1850,

 

 

overl. Amsterdam 20.4.1883, trouwt Amsterdam 7.8.1872 Johannes Bartholomeus Westering, zoon van Johannes Bartholomeus Westering en Maria Vlugge.

2.

Gerritje,

geb. Amsterdam 6.2.1852,

 

 

overl. Amsterdam 4.4.1940. Trouwt Amsterdam 1.7.1874 Willem Cornelis Jacobsen, geb. Amsterdam 7.4.1847, overl. Amsterdam 24.5.1923, zoon van Lorentius Jacobsen en Elsje Roeder. Uit het huwelijk:

 

1. Elsje,

geb. Amsterdam 4.9.1874

 

 

2. Pieter,

geb. Amsterdam 9.7.1876

 

 

3. Willem Cornelis,

geb. Amsterdam 7.5.1878

 

 

4. Alexander Laurentinus,

geb. Amsterdam 26.6.1884

 

 

5. Leendert,

geb. Amsterdam 17.3.1887

 

 

6. Gesina Wilhelmina,

geb. Amsterdam 21.4.1889

 

 

7. Geertruida,

geb. Amsterdam 20.12.1890

 

 

8. Cornelis Wilhelmus,

geb. Amsterdam 11.12.1892

 

 

9. Gerrit,

geb. Amsterdam 4.2.1896

 

3.

Jannetje,

geb. Amsterdam 21.6.1855,

 

 

Trouwt Amsterdam 28.8.1878 Izaak Bulleman, geboren Zoeterwoude 27.7.1854, boekhouder, zoon van Martinus Bulleman en Aletta Dorothea van Diemen. Uit het huwelijk:

 

1. Alida Albertina Jannetje,

geb. Zoeterwoude 14.1.1879

 

4.

Pieter,

geb. Amsterdam 13.11.1857, overl. Amsterdam 16.12.1857

5.

Helena,

geb. Amsterdam 8.6.1859,

 

 

Overleden Amsterdam 27.12.1926. Trouwt Amsterdam 27.6.1883 Adrianaus Houtkamp, zoon van Bernardus Houtkamp en Antje Schouten, huwelijk ontbonden, trouwt vermoedelijk tweede Johannes Koevoets. Uit het eerste huwelijk o.a:

 

1. Bernardus Adrianus

geb. Amsterdam 19.3.1884

 

6.

Geertruida Petronella,

geb. Amsterdam 7.7.1861, overl. Amsterdam 6.5.1867

7.

Pieter,

geb. Amsterdam 17.9.1863, overl. Velsen 23.3.1885

 

 

Op 23 maart 1885 des voormiddags om half acht, is uit de Buitenhaven van het Noordzeekanaal, het lijk opgehaald van Pieter zevenhek, stoker van beroep, oud 21 jaar en ongehuwd.

8.

Rina Maria Gezina,

geb. Amsterdam 17.6.1866, overl. Amsterdam 2.2.1867

  

VII.a     PIETER ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 10 april 1844, zoon van Carel Zevenhek en Jannetje Koedijk, werkman, overleden Apeldoorn 19 maart 1909. Trouwt 1e: Amsterdam 29 april 1885 Fokke Baatje Kieffer, geboren Leeuwarden 4 augustus 1849, overleden Amsterdam 3 januari 1889, dochter van Anthoon Wijnand Kieffer en Baatje Hermans. Trouwt 2e: Amsterdam 2 juli 1890 Geertruida Dorothea Petram, geboren Amsterdam 14 september 1855, dochter van Heinrich Joseph Petram en Geertruij Fien. Uit het tweede huwelijk:

1.

Janna Geertruida,

geb. Apeldoorn 1.12.1893,

 

 

overl. Apeldoorn 22.1.1954. Trouwt Apeldoorn 8.6.1922 Jan Teunis Paul, geb. Apeldoorn 27.2.1895, wever, zoon van Cornelis Paul en Everdina Maria Korting. Uit het huwelijk:

 

1. Gerrit,

geb. Apeldoorn 10.8.1928

 

 

2. Geertruida Dorothea,

overleden Apeldoorn 11.12.1930, 6 maanden oud.

 

  

VII.b     WESSEL ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 16 augustus 1856, zoon van Wessel Zevenhek en Anna Magdalena Wellingerhof, kraandrijver, overleden Rotterdam 28.7.1931. Trouwt 1e: Amsterdam 14 juni 1882 Anna Maria Sophia Kuhfus, geboren Amsterdam 20 mei 1858, overleden Rotterdam 8 maart 1906, dochter van Jan Otto Kuhfus en Anna Maria Sophia Knies. Trouwt 2e: Rotterdam 29 augustus 1906 Johanna Maria Kooijman, geboren s’Hertogenbosch ca 1861, dochter van Johannes Hendrikus Kooijman en Aldegundis Lukkenaer, ontbonden 9 september 1913. Trouwt 3e: Rotterdam 13 mei 1914 Magda­lena  Jacoba Poldervaart, geboren Nieuwenhoorn 30 juni 1858, dochter van Johan­nes Poldervaart en Jannetje Faarenhout. Uit het eerste huwelijk:

1.

Wessel,

geb. Amsterdam 15.7.1884,

volgt VIII.a

2.

Jan Otto,

geb. Amsterdam 19.12.1885,

volgt VIII.b

3.

Anna Maria Sophia,

geb. Amstedam 20.5.1883, overl. Amsterdam 10.2.1884

4.

Leendert Hendrik Lodewijk,

geb. Rotterdam 28.2.1887, overl. Rotterdam 7.6.1887.

5.

Leendert Hendrik Lodewijk,

geb. Kralingen 19.4.1888,  overl. Kralingen 22.8.1888

6.

Anna Maria Sophia,

geb. Kralingen 9.11.1889,

 

 

overl. Rotterdam 25.1.1948. Trouwt Rotterdam 12.1.1916 Antonius Petrus Joannes  Scheefhals, geb. Dordrecht  17.11.1884, zn van Antonius Petrus Joannes  Scheefhals en Eva Mulder. Uit het huwelijk:

 

1. Cornelia Hendrika,

geb. Rotterdam 24.7.1921

 

 

2. Eva,

geb. Rotterdam 23.8.1922

 

 

3. Bernardus Hendrikus,

geb. Rotterdam 15.9.1925

 

 

4. Hendrik Lodewijk,

geb. Rotterdam 3.12.1926

 

7.

Anna Magdalena,

geb. Rotterdam 13.1.1892,

 

 

overl. Apeldoorn 7.4.1962. Trouwt Rotterdam 23.7.1913 Jacobus van Staaijeren, geb. Rotterdam 10.4.1887, overl. Delft 14.2.1960, zn van Christoffel Antonius Wilhelmus van Staaijeren en Christina Maria van Eijk.

8.

Johan Hendrik,

geb. Kralingen 17.11.1893,

volgt VIII.c

9.

Margaretha,

geb. Rotterdam 1.2.1896,

 

 

overleden Rotterdam 12.5.1975. Trouwt Rotterdam 18.9.1918 Antonius Johannes Boekelman, geb. Rotterdam 20.7.1897, zn. van Johannes Franciscus Boekelman en Maria Eugenie Pierse. Uit het huwelijk:

 

1. Anna Maria Sophia,

 

 

 

2. Maria Eugenie,

 

 

  3. Jan geb. 8.11.1921  

10.

Hendrik Lodewijk,

geb. Rotterdam 21.12.1897,

volgt VIII.d

11.

Froukje, [foto]

geb. Rotterdam 11.6.1900,

 

 

Overleden Dordrecht 17.10.1959. Trouwt 1e: Delft 4.7.1919 Jacob Hendrik van der Veld, geb. Delft 21.3.1896, koetsier, overl. Delft 12.4.1943, zn. van Dirk Leendert Marinus van der Veld, koetsier, en Leentje Goudswaard. Trouwt 2e: Rotterdam 1.7.1931 Jan de Smit, geb. Rotterdam 17.1.1906, kitspuiter, overl. Dordrecht 9.3.1978, zn. van Jan de Smit en Rosalia Dorothea Pierse.

 

Dirk Leendert Marinus,

geb. Delft 3.11.1921, overl. Dordrecht 17.9.1970

 

 

Jacob Hendrik,

geb. Delft 12.5.1923, overl. Hellevoetsluis 1.5.1975

 

 

Jan Otto,

geb. Delft 15.9.1925, overl. Delft 30.4.1926

 

 

Jan Otto,

geb. Delft 1.11.1926, overl. Harlingen 15.8.1949

 

 

Anna Maria Sophia,

geb. Rotterdam 26.1.1929, overl. Dordrecht 14.12.2005

 

 

kind uit 2e huwelijk van Froukje Zevenhek

 

Rosalia Dorothea,

geb. Rotterdam 13.10.1931,

 

12

Pieternella,

geb. Rotterdam 2.11.1902,

 

 

overl. Oeffelt 21.9.1950. Trouwt  Rotterdam  27.12.1922 Wilhelmus Martinus  Verstegen, geb. Rotterdam 31.12.1899, zn. van Martinus Verstegen en Johanna Claassen

  

VII.c      HENDRIK ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 27 oktober 1844, zoon van Hendrik Zevenhek en Johanna Jacoba Koose, smid, overleden Amsterdam 5 januari 1928. Trouwt Amsterdam 25 januari 1865 Frederika Maria Tieken, geboren Amsterdam 8 januari 1843, overleden Amsterdam 2 februari 1910, dochter van Anthonie Johannes Tieken en Maria Magdalena Bouman. Het gezin woonde aan de Kleine Wittenburgerstraat Uit het huwelijk:

1.

Hendrik,

geb. Amsterdam 18.3.1865,

volgt VIII.e

2.

Anthonie Johannes,

geb. Amsterdam 11.12.1866,

volgt VIII.f

3.

Johannes Jacobus,

geb. Amsterdam 7.9.1868,

volgt VIII.g

4.

Mijntje,

geb. Amsterdam 9.3.1870, overl. Amsterdam 3.7.1870

5.

Mijntje,

geb. Amsterdam 16.5.1871,

 

 

overleden Den Haag 8.1.1940 dienstbode, ongehuwd, vertrokken Den Haag 11.9.1934, vanaf 8.5.1918 ingewoond bij haar broer Frederik

6.

Martinus Leendert,

geb. Amsterdam 6.3.1873,

volgt VIII.h

7.

Frederika Maria,

geb. Amsterdam 13.5.1875, overl. Amsterdam 13.11.1875

8.

Albertus Casparus,

geb. Amsterdam 4.10.1876, overl. Amsterdam 31.12.1878

9.

Frederik,

geb. Amsterdam 11.9.1878,

volgt VIII.i

10.

Frederika Maria,

geb. Amsterdam 3.5.1880,

 

 

overleden Den Haag 1.10.1974. Trouwt Amsterdam 19 augustus 1907 Abraham Cornelis Goverse, geb. Amsterdam 24.1.1880, overleden Den Haag 6.9.1951, zoon van Abraham Goverse en Jolina Kaartsteeker. Uit het huwelijk:

 

1. Abraham Cornelis,

geb. Amsterdam 19.8.1908

 

11.

Henri Auguste,

geb. Amsterdam 21.3.1882,

volgt VIII.j

12.

Johanna Jacoba,

geb. Amsterdam 8.2.1884, overl. Amsterdam 19.4.1894.

13.

Elisabeth,

geb. Amsterdam 7.5.1886, overl. Amsterdam 16.9.1886

  

VII.d      WESSEL ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 26 juli 1851, zoon van Hendrik Zevenhek en Johanna Jacoba Koose, overleden Amsterdam 28 december 1898. Trouwt Amsterdam 21 februari 1883 Maria Anna Bergh, geboren Amsterdam 28 maart 1855, overleden Amsterdam 9 januari 1909, dochter van Cornelis Johannes Bergh en Maria Johanna Schram. Uit het huwelijk:

1.

Johanna Hendrika Elisabeth,

geb. Amsterdam 10.8.1884, overl. Amsterdam 23.10.1898 

2.

Hendrik,

geb. Amsterdam 13.5.1889,

volgt VIII.k

3.

Johannes Gerardus,

geb. Amsterdam 16.2.1891,

volgt VIII.l

 

VIII.a     WESSEL ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 15 juli 1884, zoon van Wessel Zevenhek en Anna Maria Sophia Kuhfus, arbeider Nederlandse Spoorwegen, overleden Amsterdam 29 februari 1952. Trouwt Rotterdam 17 januari 1906 Stoffelina Bak, geboren Goes 12 december 1885, dochter van Marinus Bak en Rachel Westdorp. Uit het huwelijk:

1.

Wessel Thomas,

geb. Rotterdam 18.6.1906.

volgt IX.a

2.

Rachelinus,

geb. Rotterdam  5.11.1919.

volgt IX.b

  

VIII.b     JAN OTTO ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 19 december 1885, zoon van Wessel Zevenhek en Anna Maria Sophia Kuhfus, overleden Alkmaar 19 december 1933. Trouwt Rotterdam 23 oktober 1907 Pietronella Geertruida Voogt, geboren Rotterdam 4 december 1886, overleden Alkmaar 16 april 1971, dochter van Julianus Jacobus Voogt en Leentje van der Waal. Uit het huwelijk:

1.

Anna Maria Sophia,

geb. Rotterdam 13.1.1908, overl. Alkmaar 9.2.1929

 

2.

Julianus Jacobus,

geb. Rotterdam  29.10.1910

volgt IX.c

  

VIII.c     JOHAN HENDRIK ZEVENHEK

Geboren Kralingen 17 november 1893, zoon van Wessel Zevenhek en Anna Maria Sophia Kuhfus, expeditieknecht, overleden Apeldoorn 9 oktober 1964. Trouwt eerste Rotterdam 14 oktober 1914 Jacomina van der Vliet, geboren Rotterdam 18 april 1893, dochter van Geertruid Jannetje van der Vliet. (erkenning door ouders op 20 april 1887, achternaam eerst van der Waal). Huwelijk ontbonden 9 september 1937. Trouwt tweede Rotterdam 29 september 1937 Wilhelmina Polet, geboren Rotterdam 11 juni 1896 eerder getrouwd geweest met een Groeneveld. Uit het eerste huwelijk:

1.

Anna Maria Sophia,

geb. Rotterdam 27.2.1917,

 

 

overleden Delft 3.4.1981. Trouwt eerste Den Haag 25.6.1941 Johan Willem Jacobus Schols, geb. Delft 28.1.1920, huwelijk ontbonden Den Haag 8.4.1952. Trouwt tweede Delft 7.10.1953 Johannes Herman Huffman, geb. Delft 15.4.1930, huwelijk ontbonden Delft 26.8.1969. Trouwt derde Den Haag 10.1.1975 Christiaan Westrik, geb. Noordwijkerhout 2.2.1923, overl. Den Haag 2.2.1981. Uit het eerste huwelijk:

 

1. Johan Willem Jacobus,

geb. Delft 14.8.1943

 

 

2. Johanna Maria Sophia,

geb. Delft 23.7.1944

 

2.

Henri Gerard,

geb. Rotterdam 16.10.1921

volgt IX.d

3.

Wessel,

geb. Rotterdam 7.7.1924

volgt IX.e

  

VIII.d     HENDRIK LODEWIJK ZEVENHEK

Geboren Rotterdam 21 december 1897, zoon van Wessel Zevenhek en Anna Maria Sophia Kuhfus, fabrieksarbeider, grondwerker, metaalbwerker, overleden Alkmaar 30 januari 1953. Trouwt Rotterdam 28 juni 1922  Gerritje Mastenbroek, geboren Rotterdam 31 december 1899, dochter van Dirk Mattheus Mastenbroek en Klaasje Hanswijk. Uit het huwelijk:

1.

Wessel,

geb. Rotterdam 6.5.1923

volgt IX.f

2.

Dirk Mattheus,

geb. Rotterdam 22.9.1925

volgt IX.g

3.

Hendrik Lodewijk,

geb. Alkmaar 9.6.1935

volgt IX.h

  

VIII.e     HENDRIK ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 18 maart 1865, zoon van Hendrik Zevenhek en Frederika Maria Tieken, smid, overleden Amsterdam 27 september 1934. Trouwt Amsterdam 19 mei 1892 Josephine van Diffelen, geboren Hardebroek/Oldebroek 19 januari 1866, overleden Amsterdam 1950, dochter van Gerrit van Diffelen en Geertruida van Lente. Uit het huwelijk:

1.

Maria Frederika,

geb. Amsterdam 15.8.1893,

 

 

overl. Amsterdam 13.12.1981 Trouwt Amsterdam 4.3.1920 Jan Jacob Swaneveld, geb. Amsterdam 26.3.1890, overl. Amsterdam 20.5.1962, zoon van Hendrik Jan Jacobus Swaneveld en Bernardina Johanna Meijer.

2.

Gerrit Hendrik,

geb. Amsterdam 12.12.1894,

volgt IX.i

3.

Geertruida,

geb. Amsterdam 30.5.1896,

 

 

overl. Amsterdam 29.6.1965. Trouwt Amsterdam 11.5.1922 Franciscus Heijsman, geb. Haarlem 21.4.1897, zoon van Hendrikus Heijsman en Catharina Francisca Huis in ’t Veld. Vertrekt 19.5.1922 naar de Haarlemmermeer, later naar Bloemendaal.

4.

Hendrik,

geb. Amsterdam 10.1.1898,

volgt IX.j

5.

Johan Erik,

geb. Amsterdam 21.4.1903,

volgt IX.k

6.

Josephina,

geb. Amsterdam 3.11.1905,

 

 

Trouwt Amsterdam 22.8.1935 Peter Hendrik Johannes Dogger.

  

VIII.f      ANTHONIE JOHANNES ZEVENHEK [foto]

Geboren Amsterdam 11 december 1866, zoon van Hendrik Zevenhek en Frederika Maria Tieken, kok, smid, kolenhandelaar, overleden Amsterdam 26 mei 1949. Trouwt Amsterdam 8 september 1892 Maria Anna Kotterer, [foto]geboren Amsterdam 17 mei 1866, overleden Amsterdam 12 juni 1934, dochter van Paulus Kotterer en Maria Anna Lentz. Uit het huwelijk:

1.

Hendrika,

geb. Amsterdam 22.10.1893, overl. Amsterdam 24.1.1894

2.

Maria Anna,

geb. Amsterdam 14.12.1895,

 

 

overl. Haarlemmermeer 5.5.1995. Trouw 16.6.1921 Johan Jurriaan Busso, geb. Amsterdam 15.8.1896, overl. Amsterdam 29.1.1977, zoon van Johan Jurriaan Busso en Catharina Cornelia Theebe. Uit het huwelijk:

 

1. Hendrika,

geb. Amsterdam 28.4.1928

 

3.

 Hendrika,

geb. Amsterdam 28.3.1897,

 

 

overleden Utrecht 12.3.1986. Trouwt Amsterdam 1.10.1953 Nicolaas Willem de Braaf, geb. Culemborg 29.11.1896, overl. Utrecht 8.3.1964.

4.

Mijntje,

geb. Amsterdam 6.12.1898,

 

 

overleden Amsterdam 23.8.1955. Trouw Amsterdam 15.8.1925 Coen van der Zee, geb. Amsterdam 3.11.1894, zoon van Harmen van der Zee en Anna Rosamunde Havenkamp.

5.

Willem Johannes,

geb. Amsterdam 18.7.1900, overl. Amsterdam 3.8.1900

6.

Anthonie Johannes,

geb. Amsterdam 23.2.1902, overl. Amsterdam 31.6.1902

7.

Anthonie Johannes,

geb. Amsterdam 29.6.1903,

volgt IX.l

8.

Johanna,

geb. Amsterdam 21.6.1906, overl. Amsterdam 22.9.1906

9.

Hendrik Hermanus,

geb. Amsterdam 20.2.1908, overl. Amsterdam 24.3.1909

  

VIII.g     JOHANNES JACOBUS ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 7 september 1868, zoon van Hendrik Zevenhek en Frederika Maria Tieken, steenhouwer, overleden Amsterdam 23 maart 1916. Trouwt Amsterdam 14 mei 1891 Marretje Gerarda Blaaser, geboren Amsterdam 5 september 1868, dochter van Jan Jurriaan Blaaser en Margaretha Geertruida Scheerman. Zij trouwt 2e: Amsterdam 28 januari 1921 Martinus Leendert Zevenhek (zie VIIIh). Uit het huwelijk:

1

 Frederika Maria,

 geb. Amsterdam 8.8.1892,

 

 

overl. Amsterdam 13.7.1967. Trouwt Amsterdam 3.5.1917 Christiaan Nijhuis, geb. Amsterdam 26.4.1892, zoon van Christiaan Nijhuis en Anna Cornelia van Veldhoven.

  

VIII.h     MARTINUS LEENDERT ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 6 maart 1873, zoon van Hendrik Zevenhek en Frederika Maria Tieken, Voerman, overleden Amsterdam 27 augustus 1963. Trouwt 1e: Amsterdam 25 augustus 1898 Mina Breeuwer, geboren Amsterdam 31 maart 1874, overleden Amsterdam 4 maart 1920, dochter van Willem Breeuwer en Maria Johanna Arnoldt. Trouwt 2e: Amsterdam 28 januari 1921 Marretje Gerarda Blaaser, (weduwe van zijn broer Johannes Jacobus Zevenhek) geboren Amsterdam 5 september 1868, dochter van Jan Jurriaan Blaaser en Margaretha Geertruida Scheerman. Uit het eerste huwelijk:

1

Maria Frederika,

 geb. Amsterdam 8.7.1899,

 

 

overleden Amsterdam 2.11.1972. Trouwt Amsterdam 25.8.1921 Johannes Wilhelmus Franciscus van der Pool, geboren Gouda 1.12.1897, overleden Amsterdam 15.11.1984, zoon van Dirk van der Pool en Cornelia Willemina van den Broek. Uit het huwelijk:

 

1. Mina,

geb. Amsteram 27.2.1922

 

 

2. Dirk,

geb. Amsterdam 21.3.1924

 

 

3. Johannes Willem Franciscus

geb. Amsterdam 11.10.1926

 

2.

Willem,

geb. Amsterdam 16.8.1900, overl. Amsterdam 28.9.1900

3.

Martinus Leendert,

geb. Amsterdam 23.2.1902,

volgt IX.m

4.

Johanna Maria

geb. Amsterdam 24.6.1903, overl. Amsterdam 24.4.1904

 

5.

Mina,

geb. Amsterdam 17.10.1904,

 

 

overleden Amsterdam 3.2.1983. Trouwt Amsterdam 28.5.1930 Petrus Jacobus van Eif, geb. Amsterdam 27.9.1905, overl. Amsterdam 23.9.1978, zoon van Dirk Wilhelmus van Eif en Elizabeth Kleijzen.

6.

Johanna Maria,

geb. Amsterdam 22.5.1906, overl. Amsterdam 30.7.1906

7.

Hendrika,

geb. Amsterdam 12.7.1911, overl. Amsterdam 23.8.1913

8.

Elisabeth Johanna,

geb. Amsterdam 7.2.1913, overl. Amsterdam  7.9.1913

 

 

 

 

 

  

VIII.i     FREDERIK ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 11 september 1878, zoon van Hendrik Zevenhek en Frederika Maria Tieken, smid, ijzerboorder, overleden Amsterdam 10 oktober 1958. Trouwt Amsterdam 8 augustus 1901 Maria Sophia Pogge, geboren Amsterdam 21 juni 1870, dochter van Reindert Baltus Pogge en Maria Groen, overleden Amsterdam 9 april 1951. Uit het huwelijk:

1

Hendrik,

geb. Amsterdam 4.8.1902.

volgt IX.n

2.

Marinus,

geb. Amsterdam 3.7.1904

volgt IX.o

3.

Frederika Maria,

geb. Amsterdam 10.7.1906,

 

 

overl. Den Helder 10.3.1996, lingerie naaister, telefoniste bij de PTT. Trouwt Amsterdam 16.6.1938 Jan Bergström, geb. Amsterdam 27.8.1904, overl. Amsterdam 26.4.1952, zoon van Hendrik Christiaan Bergström en Maria Elisabeth Coorengel. Uit het huwelijk:

 

1. Maria Elisabeth,

geb. Amsterdam 5.8.1939

 

4.

Mina,

geb. Amsterdam 29.11.1907, overl. Amsterdam 28.10.1908, (gestikt in een kippebotje)

5.

Frederik,

geb. Amsterdam 5.5.1910,

volgt IX.p

  

VIII.j     HENRI AUGUSTE ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 21 maart 1882, zoon van Hendrik Zevenhek en Frederika Maria Tieken, zadelmaker, overleden Amsterdam 12 november 1909.

  

VIII.k     HENDRIK ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 13 mei 1889, zoon van Wessel Zevenhek en Maria Anna Bergh, kraandrijver, werktuigkundige, overleden Eemnes 19 juli 1964. Trouwt Amsterdam 18 augustus 1915 Pietertje van Vuure, geboren Amsterdam 25 augustus 1892, overleden Hilversum 12 april 1974, dochter van Jan van Vuure en Antje Westerling. Op 7 maart 1929 vertrokken naar Hilversum en in 1929 wonende in Eemnes. Pietertje van Vuure werd in Eemnes het "vogelvrouwtje" genoemd.
 

VIII.l     JOHANNES GERARDUS ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 16 december 1891, zoon van Wessel Zevenhek en Maria Anna Berg, Sigarettenmaker. Trouwt Ester Katarina Johannson, geboren Stockholm (Zweden) 13 mei 1897. Op 15 november 1911 vertrokken naar Antwerpen, Op 30 augustus 1916 vertrokken naar Stockholm, terug in Amsterdam 25 november 1919 en weer vertrokken naar Stockholm op 15 december 1922

  

IX.a     WESSEL THOMAS ZEVENHEK

Geboren Rotterdam 18 juni 1906, zoon van Jan Otto Zevenhek en Pietronella Geertruida Voogt, geëmigreerd naar Nederlands Indië, overleden Wöbbelin 2 mei 1945.  [beschrijving bevrijding Wöbbelin].  Trouwt Ester Virginie Herwegh, geboren Meerdonck (België) 11 mei 1911. Uit het huwelijk o.a:

1.

Valentina Stoffelina Maria,

geb. Magelang (Nederlands Indië) 21.7.1935

 

 

overleden Gouda 29.11.1996. Trouwt Rotterdam 10.11.1954 Dirk de Langen, geboren Bergambacht 5.8.1930. Gezin is ca 1956 vertrokken naar Australië en op 23.4.1985 weer gevestigd in Waddinxveen (Nederland) Uit het huwelijk:

 

1. Marion,

geb. Gouda 8.6.1955

 

 

2. Audrey,

geb. Millicent (Australië) 30.10.1958

 

 

3. Barbara,

geb. Millicent (Australië) 2.3.1963

 

 

4. Andrew,

geb. Millicent (Australië) 2.3.1963

 

 

5. Nathan,

geb. Mount Gambier (Australië) 20.11.1970

 

 

6. Benjamin,

geb. Mount Gambier (Australië) 15.7.1973

 

  

IX.b     RACHELINUS ZEVENHEK

Geboren Rotterdam 5 november 1919, zoon van Wessel Zevenhek en Stoffelina Bak, lichtmonteur, overleden Amersfoort 9 mei 2002. Trouwt Amstersfoort 29 oktober 1969 Christina de Graaf, geboren Mijdrecht 27 maart 1926, dochter van Mijndert de Graaf en Christina Pauw. Uit het huwelijk geen kinderen.

 

IX.c      JULIANUS JOHANNES ZEVENHEK

Geboren Rotterdam 29 oktober 1910, zoon van Jan Otto Zevenhek en Pietronella Geertruida Voogt, fabrieksarbeider, wagenwasser, chauffeur, overleden Alkmaar 5 augustus 1984. Trouwt Alkmaar 6 december 1934 Johanna de Grand, geboren Alkmaar 5 oktober 1911, overleden Alkmaar 19 december 2002, dochter van Johannes de Grand en Neeltje Groenendijk. Uit het huwelijk:

1.

Jan Otto,

geb. Alkmaar 4.5.1939

volgt X.a

2.

Neeltje,

geb. Alkmaar 14.4.1943

 

 

overl. Amersfoort 2.11.2003. Trouwt Alkmaar 4.2.1965 Peter Jac. de Geus, geb. Warmenhuizen 14.11.1940, Uit het huwelijk:

 

1. Philemon Ivér,

geb. Bergen (NH) 6.3.1967

 

 

2. Viviane Ondine,

geb. Amersfoort 1.5.1973

 

3.

Johannes,

geb. Alkmaar 29.3.1948

volgt X.b

  

IX.d     HENRI GERARD ZEVENHEK

Geboren Rotterdam 16 oktober 1921, zoon van Johan Hendrik Zevenhek en Jacomina van der Vliet, belastingconsulent, overleden Dordrecht 20 april 1973. Trouwt Rotterdam 13 oktober 1948 Theresia Cecilia Haar, geboren Rotterdam 15 januari 1920. Uit het huwelijk geen kinderen.

  

IX.e      WESSEL ZEVENHEK

Geboren Rotterdam 7 juli 1924, zoon van Johan Hendrik Zevenhek en Jacomina van der Vliet,

Trouwt Rotterdam 2 maart 1949 Maria Emilia Christina Hendriks, geboren Rotterdam 9 augustus 1926. Uit het huwelijk o.a:

1.

Johannes Marie Emile,

geb. Rotterdam 6.4.1949

volgt X.c

  

IX.f     WESSEL ZEVENHEK

Geboren Rotterdam 6 mei 1923, zoon van Hendrik Lodewijk Zevenhek en Gerritje Mastenbroek, fabrieksarbeider, metaalbewerker, overleden Alkmaar 19 maart 1975. Trouwt Alkmaar 30 augustus 1945 Natascha Pilipenko, geboren Dnjeproetrovsic (Rusland) 7 mei 1922. Uit het huwelijk:

1

Hendrik Lodewijk,

geb. Alkmaar 16.12.1946

volgt X.d

2.

Wessel,

geb. Alkmaar 19.8.1948

volgt X.e

3.

Polja,

geb. Alkmaar 4.3.1954

 

  

IX.g     DIRK MATTHEUS ZEVENHEK

Geboren Rotterdam 22  september 1925, zoon van Hendrik Lodewijk Zevenhek en Gerritje Mastenbroek, fabrieksarbeider, magazijnbediende verffabriek, overleden Alkmaar 22 augustus 1986. Trouwt Alkmaar 27 november 1947 Clasina Maria Jonker, geboren Harenkarspel 6 januari 1925. Uit het huwelijk:

1.

Hendrik Lodewijk,

geb. Alkmaar 19.4.1948.

volgt X.f

2.

Afra Geertruida,

geb. Alkmaar 9.2.1954.

 

 

trouwt Alkmaar 19.7.1974 J.B.L. Wouw

3.

Dirk Mattheus,

geb. Alkmaar 24.7.1957.

volgt X.g

4.

Robert,

geb. Alkmaar 28.8.1958.

volgt X.h

5.

Rudi,

geb. Alkmaar 28.8.1958.

volgt X.i

  

IX.h      HENDRIK LODEWIJK ZEVENHEK

Geboren Alkmaar 9 juni 1935, zoon van Hendrik Lodewijk Zevenhek en Gerritje Mastenbroek. Trouwt Trijntje Dieuwertje Wagenaar, geboren Oterleek 25 juni 1938. Uit het huwelijk o.a:

1.

Yvonne Erica,

geb. Alkmaar 26.8.1966, overl. Alkmaar 14.3.1975

  

IX.i     GERRIT HENDRIK ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 12 december 1894, zoon van Hendrik Zevenhek en Josephina van Diffelen, handelskantoorbediende, procureshouder handelskantoor, overleden Amsterdam 22 april 1965. Trouwt eerste Amsterdam 22 februari 1923 Maria Margaretha Agnes van Zoom, geboren Amsterdam 19 september 1897, dochter van Antonius Josephus van Zoom en Christina Wilhelmina Mulder. Huwelijk ontbonden Amsterdam 28 augustus 1939. Trouwt tweede Amsterdam 12 juni 1940 Wilhelmina Louisa Krabbenbosch, geboren Amsterdam 26 juli 1905, overleden Utrecht 14 juli 1964. Uit het eerste huwelijk:

1.

Bob Gerrit,

geb. Amsterdam 24.1.1924.

volgt X.j

2.

Willem Hendrik,

geb. Amsterdam 21.1.1927.

volgt X.k

3.

Cornelis Jan,

geb. Amsterdam 19.8.1931.

volgt X.l

  

IX.j     HENDRIK ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 10 januari 1898, zoon van Hendrik Zevenhek en Josephina van Diffelen, schrijver, voorzitter levensmaatschappij, overleden Amsterdam 5 januari 1976. Trouwt Amsterdam 27 september 1932 Maria Weitekamp, geboren Amsterdam 16 mei 1903, overleden Amsterdam 20 september 1987, dochter van xx Weitekamp en xx Koffijberg. Uit het huwelijk:

1.

Frits,

geb. Amsterdam 29.9.1939

volgt X.m

                         

IX.k      JOHAN ERIK ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 21 april 1903, zoon van Hendrik Zevenhek en Josephina van Diffelen, kantoorbediende Maatschappij Nederland, overleden Den Haag 11 februari 1967. Trouwt 1e: Amsterdam 28 mei 1925, Antje van der Pas, geboren Hilversum 21 augustus 1903, dochter van Abraham van der Pas en Odilia van ’t Klooster, huwelijk ontbonden Amsterdam 26 september 1935. Trouwt 2e: Amsterdam 30 juni 1937 Adriana Cornelia Senten, geboren Amsterdam 12 november 1909. Uit het tweede huwelijk:

1

Frank Erik,

geb. Amsterdam 1.12.1939.

volgt X.n

2.

Martine Cornelia,

geb. Den Haag 30.9.1942.

 

3.

Anna Maria,

geb. Den Haag 31.7.1945.

 

 
IX.l     ANTHONIE JOHANNES ZEVENHEK [foto]

Geboren Amsterdam 29 juni 1903, zoon van Anthonie Johannes en Maria Anna Kotteren, scheepstimmerman, varende bij Hollandse Stoomboot Maatschappij (HSM, overleden Amsterdam 17 maart 2007 (104 jaar oud). Trouwt Amsterdam 27 september 1928 Antonia Alberse, geboren Amsterdam 27 mei 1905, overleden Amsterdam 10 oktober 1966, dochter van Johannes Alberse en Anna Katriena Bertram. Uit het huwelijk:

1.

Anthonie Johannes,

geb. Amsterdam 14.7.1929

volgt X.o

2.

Anna Catharina, [foto]

geb. Amsterdam 30.1.1932

 

 

Trouwt Amsterdam 5.2.1953 Cornelis Dirk Compaan, geboren Amsterdam 6.9.1926, politie-beambte, zoon van Gerardus Compaan en Vogeltje Krabbenbos. Uit het huwelijk:

 

1. Anna Catharina,

geb. Purmerend 14.5.1954

 

 

2. Eleonora Cornelia,

geb. Purmerend 22.10.1955

 

 

3. Josephine Antoinette,

geb. Purmerend 2.7.1958

 

  

IX.m      MARTINUS LEENDERT ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 23 februari 1902, zoon van Martinus Leendert  Zevenhek en Mina Breeuwer, koetsier, vrachtwagenchauffeur, overleden Amsterdam 15 april 1985. Trouwt 1e:  Amsterdam 19 mei 1926 Cornelia Maria van den Dungen, geboren Breda 11 november 1907, dochter van Cornelis Godefridus van den Dungen en Maria Harsten, huwelijk ontbonden Amsterdam 10 juni 1929. Trouwt 2e: Amsterdam 10 december 1930 Frieda Bertha Neumann, geboren Königsberg (Duitsland) 3 mei 1905, dochter van Karel August Neumann en Bertha Wilhelmina Krause. Uit het eerste huwelijk:

1.

Maria Mina Godefrida,

geb. Amsterdam 25.9.1926,

 

 

overl. Haaksbergen 11.1.2001. Trouwt Amsterdam 26.9.1953 Gerrit Jan Spijkerman, geb. Zaandam 25.9.1026.1926, overl. Beverwijk 11.12.1986. Uit het huwelijk:

 

1. Gerardus Johannes,

geb. Amsterdam 16.11.1955

 

 

2. Rudolphus Maria,

geb. Amsterdam 23.9.1958

 

 

3. Marcel Aloysius,

geb. Amsterdam 13.4.1961

 

  

IX.n      HENDRIK ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 4 augustus 1902, zoon van Frederik Zevenhek en Maria Sophia Pogge, werktuigkundig tekenaar, overleden Amsterdam 20 maart 1956. [zie overlijdingsbericht in Werkspoorcourant]. Trouwt Amsterdam 13 juni 1929 Jacomina Magdalena Mouw, geboren Amsterdam 26 februari 1903, dochter van Cornelis Mouw en Geertruijda Catharina Bennewits. Uit het huwelijk geen kinderen.

  

IX.o      MARINUS ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 3 juli 1904, zoon van Frederik Zevenhek en Maria Sophia Pogge, winkelier in koffie en kruiden, overleden Amsterdam 12 juli 1983. Trouwt Amsterdam 19 oktober 1933 Rigtje Bron, geboren Amsterdam 28 december 1903, dochter van Willem Bron, overleden Edam-Volendam 6 december 1987. Marinus had een kruidenierszaak in de Madurostraat in de Indische Buurt in Amsterdam Oost. Uit het huwelijk:

1

Frederik Lucius,

geb. Amsterdam 1.11.1939

volgt X.p

  

IX.p      FREDERIK ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 5 mei 1910, zoon van Frederik Zevenhek en Maria Sophia Pogge, schrijver, klerk, gemeenteambtenaar (Gemeente Energiebedrijf Amsterdam) overleden Amsterdam 8 september 1986.Trouwt Amsterdam 14 november 1935 Maria Theresia Johanna Douwes, geboren Amsterdam 6 juli 1911, overleden Amsterdam 21 juli 2000, dochter van Petrus Douwes en Maria Theresia Johanna Vos. Uit het huwelijk:

1.

Maria Sophia,

geb. Amsterdam 20.5.1937,

 

 

trouwt Amsterdam 19.9.1959 A. van der Horst

2.

Frederik,

geb. Amsterdam 4.8.1947

volgt X.q

  

X.a     JAN OTTO ZEVENHEK

Geboren Alkmaar 4 mei 1939, zoon van Julianus Johannes Zevenhek en Johanna de Grand, ambtenaar bij de Nederlandse Spoorwegen. Trouwt Alkmaar 21 april 1960 Johanna Maria Boom, geboren Alkmaar 8 oktober 1938, dochter van L. Boom en G. Twisker. Uit het huwelijk:

1.

Johanna Margaretha,

geb. Schoorl 23.7.1960

 

2.

Miranda Jaenette,

geb. Alkmaar 17.6.1964

 

3.

Helena Divera,

geb. Heiloo 7.3.1969

 

  

X.b     JOHANNES ZEVENHEK

Geboren Alkmaar 29 maart 1948, zoon van Julianus Johannes Zevenhek en Johanna de Grand

  

X.c      JOHANNES MARIE EMILE ZEVENHEK

Geboren Rotterdam 6 april 1949, zoon van Wessel Zevenhek en Maria Emilia Christina Hendriks, overleden Groningen 1 maart 2003. Trouwt Hardinxveld-Giessendam 25 april 1980 Cornelia Elizabeth de Jong, geboren Sliedrecht 28 augustus 1953. Uit het huwelijk geen kinderen.

  

X.d     HENDRIK LODEWIJK ZEVENHEK

Geboren Alkmaar 16 december 1946, zoon van Wessel Zevenhek en Natascha Pilipenko, in november 1967 vertrokken naar Den Helder.

  

X.e     WESSEL ZEVENHEK

Geboren Alkmaar 19 augustus 1948, zoon van Wessel Zevenhek en Natascha Pilipenko, trouwt Alkmaar 3 juni 1969 M. Koppes.

  

X.f      HENDRIK LODEWIJK ZEVENHEK

Geboren Alkmaar 19 april 1948, zoon van Dirk Mattheus Zevenhek en Clasina Maria Jonker,

  

X.g     DIRK MATTHEUS ZEVENHEK

Geboren Alkmaar 24 juli 1957, zoon van Dirk Mattheus Zevenhek en Clasina Maria Jonker,

  

X.h     ROBERT ZEVENHEK

Geboren Alkmaar 28 augustus 1958, zoon van Dirk Mattheus Zevenhek en Clasina Maria Jonker,

Trouwt Alkmaar 19 augustus 1982 H.B. van den Bos.

  

X.i     RUDI ZEVENHEK

Geboren Alkmaar 28 augustus 1958, zoon van Dirk Mattheus Zevenhek en Clasina Maria Jonker,

  

X.j     BOB GERRIT ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 24 januari 1924, zoon van Gerrit Hendrik Zevenhek en Maria Margaretha Agnes van Zoom, boekhouder, overleden Opmeer 6 mei 1988. Trouwt Amsterdam 31 oktober 1952 Trijntje Jordan, geboren Amsterdam 29 december 1926. Uit het huwelijk:

1.

Rudi,

geb. Amsterdam 26.10.1953

 

 

trouwt Amstelveen 20.10.1976 G. Verschoor.

2.

Ellen,

geb. Amsterdam 30.1.1959,

 

 

trouwt Amsterdam 7.12.1979 C. Pieterse.

  

X.k     WILLEM HENDRIK ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 21 januari 1927, zoon van Gerrit Hendrik Zevenhek en Maria Margaretha Agnes van Zoom, kantoorbediende, bankbediende, kassier, overleden Amstelveen 27 oktober 1969. Trouwt eerste Amsterdam 12 januari 1952 Bernardina Aleida Antoinette van Gaalen, geboren Amsterdam 23 mei 1932, huwelijk ontbonden Amsterdam 5 juni 1954. Trouwt tweede Haarlem 31 januari 1957 Johanna Beus, geboren Zandvoort 4 juni 1933, overleden Amsterdam 27 juni 1961. Trouwt derde Amsterdam 15 februari 1964 Santina Adriana den Exter, geboren Terneuzen 10 augustus 1929.
Uit het eerste huwelijk:

1.

Mathilda Bernardina,

geb. Amsterdam 26.5.1952

 

Uit het tweede huwelijk:

 

 

2.

Hugo,

geb. Amsterdam 18.8.1960

 

3.

Johan Willem,

geb. Amsterdam 27.6.1961

 

  

X.l     CORNELIS JAN ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 14 augustus 1931, zoon van Gerrit Hendrik Zevenhek en Maria Margaretha Agnes van Zoom,

  

X.m     FRITS ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 29 september 1939, zoon van Hendrik Zevenhek en Maria Weitekamp,  PR-medewerker. Trouwt Amsterdam 27 maart 1965 Theodora Joanna Lokhof, geboren Amsterdam 5 mei 1936, dochter van             . Uit het huwelijk:

1.

Erwin,

geb. Amsterdam 23.1.1968.

 

2.

Marty,

geb. Amsterdam 26.5.1972.

 

  

X.n     FRANK ERIK ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 1 december 1939, zoon van Johan Erik Zevenhek en Cornelia Senten

  

X.o     ANTHONIE JOHANNES ZEVENHEK [foto]

Geboren Amsterdam 14 juli 1929, zoon van Anthonie Johannes Zevenhek en Antonia Alberse, radio-offcier op de m.s. Heemskerk (1953-1954), marconist, computertechnicus bij IBM, overleden Amstelveen 27 augustus 1999. Trouwt Amsterdam 25 maart 1954 Johanna Martha Giling, geboren Amsterdam 19 december 1929, dochter van L. Giling en Cornelia Neus. Uit het huwelijk:

1.

Bartolemeus,

 geb. Amsterdam 22.9.1956,

 

 

doctorandus in de Wiskunde. Uit relatie met Niki Keulen:

 

1. Klaas,

geb. Eenrum 17.10.1984

 

 

2. Teun,

geb. Eenrum 1.3.1986

 

 

Uit tweede relatie met Nieky Liesker, geboren 7 oktober 1969, dochter van Gé Liesker en Els Feldbrugge :

 

3. Ilja Boris,

geb. Groningen 16.9.2003

 

2.

Johanna,

geb. Amsterdam 11.2.1958,

 

 

Trouwt Leon Smit: kinderen uit het huwelijk:

 

1. Michael Daniel,

 

 

 

2. Sabine Ekaine,

 

 

3.

Francisca,

geb. Amsterdam 1.9.1960,

 

 

Trouwt Charles Eduard Ouwerkerk, geboren Amsterdam 25 juni 1958. Uit het huwelijk:

 

1. Bastiaan Matthijs,

geb. Amsterdam 7.9.1993

 

 

2. Emma Rozemarijn,

geb. Amsterdam 7.9.1993

 

 

3. Maria Eline,

geb. Amsterdam 25.12.1995

 

  

X.p     FREDERIK LUCIUS ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 1 november 1939, zoon van Marinus Zevenhek en Rigtje Bron. Trouwt Amsterdam 26 oktober 1962 Alida Nelly  Vierdag, dochter van Jan Hendrik Vierdag enJohanna van Assen. Uit het huwelijk:

1.

Emile Frederik

 geb. Purmerend 9.8.1968

 volgt XI.a

  

X.q     FREDERIK ZEVENHEK

Geboren Amsterdam 4 augustus 1947, zoon van Frederik Zevenhek en Maria Theresia Johanna Douwes, accountmanager. Trouwt Amsterdam 22 oktober 1970 Louette Ras, geboren Amsterdam 28 februari 1947, dochter van Fredrik Ras en Helena Rosina Seffelaar, bejaarde verzorgster. Uit het huwelijk:

1.

Chantal,

 geb. Amsterdam 24.11.1975

 

 

XI.a     EMILE FREDERIK ZEVENHEK

Geboren Purmerend, zoon van Frederik Lucius Zevenhek en Alida Nelly Vierdag. Trouwt Purmerend 9 augustus 1996 Catharina Helena van Minnen. Uit het huwelijk:

1.

Koen Aemilius

geb. Purmerend 26.8.1998

 

2. Bart Lucius geb. Purmerend 11.2.2002  
3. Thijn Laurentius geb. Purmerend 16.8.2004